thì tương lai tiếp diễn

Thì sau này tiếp diễn (Future continuous) là thì dùng làm thao diễn mô tả một hành vi, vụ việc ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn nhập sau này. Tuy nhiên, thì tương lai tiếp diễn đem công thức như vậy nào? Dấu hiệu nhận thấy là gì? Hãy nằm trong Langmaster mò mẫm hiểu tức thì sau đây.

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì tương lai tiếp diễn

  • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
  • TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

1. Khái niệm thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

Thì sau này tiếp nối (Future Continuous tense) là thì dùng làm thao diễn mô tả một hành vi, vụ việc ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn nhập sau này. 

Ví dụ: I will visit my friend in Singapore at 11am tomorrow (Tôi sẽ tới thăm hỏi các bạn tôi ở Singapore nhập khi 11h sáng sủa mai).

null

Khái niệm, công thức, cách sử dụng và tín hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2. Công thức thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2.1. Thể xác minh của thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: S + will + be + V-ing

Ví dụ:

- I will be staying in Ho Chi Minh đô thị at 7p.m tomorrow. (Tôi tiếp tục đang được ở thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn khi 7 giờ chiều mai).

- I will be meeting my grandparents at 8pm tomorrow (Tôi tiếp tục đang được thăm hỏi các cụ của tôi khi 8 giờ ngày mai).

2.2. Thể phủ toan của thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: S + will + not + be + V-ing

Ví dụ:

- My friends will not be arriving at this time tomorrow. (Bạn của tôi tiếp tục đang được ko cho tới nhập thời điểm này ngày mai).

- I won't be cooking at trang chính at 10 o'clock tomorrow because I have lớn meet a client. (Tôi sẽ không còn đang được nấu nướng cơm trắng ở trong nhà khi 10 giờ ngày mai cũng chính vì tôi nên chuồn gặp gỡ quý khách hàng.)

null

Công thức thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2.3. Thể ngờ vấn của thì tương lai tiếp diễn

2.3.1. Câu căn vặn Yes/No question: 

Cấu trúc: Will + S + be + V-ing?

Trả lời: Yes, I will hoặc No, I won’t

Ví dụ:

- Will you be joining our team next Tuesday? (Bạn tiếp tục đang được nhập cuộc nhập group của chúng ta nhập loại phụ vương tuần cho tới chứ?)

- Will you be traveling next Friday? (Bạn tiếp tục đang di chuyển du ngoạn nhập loại 6 mon cho tới nên không?)

2.3.2. Câu căn vặn Wh-question: 

Cấu trúc: Wh-question + will + S + be + V-ing?

Ví dụ: Where will you be staying when we leave here tomorrow? (Bạn tiếp tục đang được ở đâu Khi Shop chúng tôi tách ngoài phía trên vào trong ngày mai?)

Xem thêm:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

=> THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

3. Cách người sử dụng thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

3.1. Diễn mô tả một hành vi, vụ việc đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hay là 1 khoảng chừng thời hạn nhập sau này.

Ví dụ: I will be playing volleyball with Lan at 10 a.m tomorrow. (Tớ tiếp tục đang được đùa bóng chuyền với Lan nhập 10 giờ sáng sủa mai).

3.2. Dùng nhằm thao diễn mô tả một hành vi, vụ việc đang được ra mắt nhập sau này thì mang trong mình 1 hành vi, vụ việc không giống xen nhập.

Ví dụ: When I go lớn school tomorrow, my friends will be having breakfast. (Khi tôi đến lớp vào trong ngày mai, các bạn của tôi tiếp tục đang được bữa sáng.)

Lưu ý: Đối với những hành vi, vụ việc chen ngang thì sẽ tiến hành phân chia ở thì thời điểm hiện tại đơn.

3.3. Diễn mô tả một hành vi, vụ việc tiếp tục xẩy ra, kéo dãn liên tiếp nhập sau này.

Ví dụ: I will be going on a business trip for 1 month. Therefore, I am very worried about my dogs. (Tôi tiếp tục chuồn công tác làm việc trong khoảng 1 mon. Vì thế, tôi cực kỳ lo phiền mang đến những chú chó của tôi.)

3.4. Diễn mô tả một hành vi, vụ việc tiếp tục ra mắt theo dõi thời hạn biểu, hoặc chương trình nhập sau này.

Ví dụ: The meeting will be starting as the plan at 9 a.m tomorrow. (Buổi họp tiếp tục đang được chính thức như plan nhập 9h sáng sủa mai).

3.5. Dùng nhằm thao diễn mô tả những hành vi xẩy ra tuy vậy song cùng nhau, nhằm mục tiêu tế bào mô tả bầu không khí, quang cảnh bên trên 1 thời điểm chắc chắn nhập sau này.

Ví dụ: When I go lớn school, the teacher is giving a lecture. The teacher will be teaching math, and the students are going lớn be studying hard. (Khi tôi cho tới ngôi trường, thầy giáo đang được giảng bài xích. Cô giáo tiếp tục đang được giảng việc, còn học viên thì đang được học tập bài xích chuyên cần.)

3.6. Kết phù hợp với still nhằm mục tiêu chỉ những hành vi xẩy ra ở thời điểm hiện tại và được cho rằng tiếp tục tiếp nối nhập sau này.

Ví dụ: Yesterday he stayed up late, for sure tomorrow he will be very tired (Hôm qua quýt anh ấy thức khuya, chắc chắn là ngày mai anh ấy tiếp tục cực kỳ mệt rũ rời.)

null

 Cách người sử dụng thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

4. Dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

Thực tế, thật nhiều thông thường lầm lẫn thân ái thì sau này đơn và sau này tiếp nối. Vì thế, bên dưới đó là những tín hiệu nhằm các bạn tham lam khảo:

- At this time/ at this moment + thời hạn nhập tương lai

Ví dụ: At this moment next week, I will be camping with my best friends in the đô thị park. (Vào thời điểm này tuần cho tới, tôi tiếp tục đang được cắm trại với những người dân bạn tri kỷ nhất ở khu vui chơi công viên trở thành phố).

- At + giờ ví dụ + thời gian xác lập nhập sau này.

Ví dụ: At 8 a.m tomorrow, my family will be attending my graduation ceremony. (Vào khi 8 giờ sáng sủa mai, mái ấm gia đình tôi tiếp tục đang được tham gia lễ đảm bảo chất lượng nghiệp của tôi).

- When + mệnh đề phân chia ở thì thời điểm hiện tại đơn.

Ví dụ: When Lily comes tomorrow, Jame will be playing a đoạn Clip game in his room. (Khi Lily cho tới vào trong ngày mai, Jame tiếp tục đang được đùa trò đùa năng lượng điện tử nhập phòng).

- Trong câu đem xuất hiện tại những kể từ như: in the future, next time, next week, next year, soon,…

Ví dụ: Next week, I will be going lớn the movies on Sunday (Tuần cho tới, tôi tiếp tục chuồn coi phim nhập căn nhà nhật).

null

Dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

5. Câu thụ động thì tương lai tiếp diễn (Passive voice)

Thì thụ động thông thường được sử dụng phổ giờ nhập giờ Anh, đặc trưng trong những kỳ ganh đua trung học phổ thông Quốc gia. Tuy nhiên, câu thụ động của thì tương lai tiếp diễn dùng như vậy nào? Cùng mò mẫm hiểu tức thì bên dưới đây:

  • Cấu trúc câu căn nhà động: S + will be + V-ing + O
  • Câu trúc câu bị động: S + will being + V3

Ví dụ:

- At this time next week, I will be washing the xế hộp (Ở thời điểm đó tuần cho tới, tôi tiếp tục đang di chuyển cọ xe).

=> At this time next week, the care will being washed 

- I will be doing the exercise at 2pm tomorrow (Tôi tiếp tục thực hiện bài xích tập dượt nhập 2 tiếng đồng hồ chiều mai)

=> The exercise will being done at 2pm tomorrow

null

Câu thụ động thì tương lai tiếp diễn (Passive voice)

Xem thêm:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, CẤU TRÚC, BÀI TẬP (KÈM ĐÁP ÁN)

=> THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN, CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

6. Quy tắc thêm thắt ing nhập động kể từ thì tương lai tiếp diễn

Đối với thì tiếp nối hoặc sau này tiếp nối thì động kể từ sẽ tiến hành thêm thắt đuôi -ing vào thời điểm cuối. Tuy nhiên, đem những quy tắc thêm thắt đuôi -ing nhập động kể từ thì tương lai tiếp diễn nào? Hãy nằm trong Langmaster mò mẫm hiểu tức thì bên dưới đây:

null

Quy tắc thêm thắt ing nhập động kể từ thì tương lai tiếp diễn

6.1. Quy tắc cộng đồng là thêm thắt chỉ việc thêm thắt đuôi “-ing” vào thời điểm cuối của những động kể từ.

Ví dụ:

- Learn -> Learning

- Do -> Doing

- Cook -> Cooking

6.2. Với những động kể từ đem đuôi “e” thì tiếp tục quăng quật e và thêm thắt đuôi “ing”. Tuy nhiên, so với động kể từ đem tận nằm trong là “ee” thì không thay đổi và thêm thắt “ing” như thông thường.

Ví dụ:

- Have -> Having

- Change -> Changing

- See -> Seeing

6.3. Đối với những động kể từ có một âm tiết tận nằm trong là nguyên vẹn âm + phụ âm (trừ h, x, w, y) thì tiếp tục gấp rất nhiều lần phụ âm cuối và thêm thắt đuôi ‘ing”. Còn những động kể từ đem tận nằm trong là 2 nguyên vẹn âm + phụ âm thì vẫn không thay đổi và thêm thắt đuôi “ing” như thông thường.

Ví dụ: 

- Stop -> Stopping

- Sit -> Sitting

- Work -> Working

Lưu ý: Đối với những động kể từ đem tận nằm trong vì thế h, nó, x, w thì vẫn không thay đổi và thêm thắt đuôi “ing”.

6.4. Với những động kể từ đem 2 vần, trọng âm rớt vào âm tiết cuối, đem tận nằm trong là nguyên vẹn âm + phụ âm thì tiếp tục gấp rất nhiều lần phụ âm cuối và thêm thắt “ing”.

Ví dụ:

- Prefer /prɪˈfɜːr/ -> preferring

- Transfer /trænsˈfɜːr/ -> transferring

Lưu ý: Đối với động kể từ đem tận nằm trong vì thế “L” thì giờ Anh - Anh và Anh - Mỹ đem sự khác lạ. Anh - Mỹ thì sẽ không còn gấp rất nhiều lần “l” ở cuối, còn Anh - Anh thì tiếp tục gấp rất nhiều lần “l” ở sau cùng.

6.5. Đối với những động kể từ đem tận nằm trong là ‘ie” thì tiếp tục thay đổi “ie” trở thành “y” rồi thêm thắt đuôi “ing”.

Ví dụ:

- Tie -> tying

- Lie -> lying

Lưu ý: Đối với những động kể từ tận nằm trong vì thế “y” thì tớ vẫn không thay đổi “y” và thêm thắt đuôi “ing” như thông thường.

6.6. Trường ăn ý đặc trưng, so với phụ vương động kể từ là: traffic, mimic và panic thì nên cần thêm thắt “k” ở cuối trước lúc thêm thắt đuôi “ing”.

Ví dụ: 

- Traffic -> trafficking

- Mimic -> mimicking

- Panic -> panicking

7. Những cảnh báo khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Bên cạnh những cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn phía trên, Khi dùng bạn phải cảnh báo những điều bên dưới đây:

- Thì sau này tiếp nối ko được dùng trong những tình huống mệnh đề chính thức vì thế những kể từ chỉ thời hạn như: if, as soon as, by the time, unless, when, while, before, after,…

Ví dụ: While I am doing my homework, my mother is cooking. (Trong Khi tôi tiếp tục đang khiến bài xích tập dượt, u tôi đang được nấu bếp.)

- Một số động kể từ ko được sử dụng ở thì tiếp nối và sau này tiếp nối. Bao gồm:

  • Brain work: know, think, understand, believe,....
  • Possession: Have, belong
  • State: Be, fit, suit, cost,...
  • Feelings: Hate, lượt thích, love, prefer, want, wish,...
  • Senses: Feeling, see, smell, touch, taste, hear,...

Ví dụ: She tastes the soup lớn see if it's salty (Cô ấy đang được nếm test khoản soup coi đem đậm không).

null

Những cảnh báo khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

8. So sánh thì sau này ngay sát, sau này đơn và sau này tiếp diễn

Thực tế, không ít người thông thường bị lầm lẫn thân ái thì sau này ngay sát, sau này đơn và sau này tiếp nối. Vì thế, bên dưới đó là đối chiếu cụ thể về công thức, cơ hội dùng làm các bạn xem thêm. 

Xem thêm: câu chúc giáng sinh hay

8.1. Công thức

Phân biệt về công thức của những thì:

Tương lai đơn

Tương lai gần

Tương lai tiếp diễn

Cấu trúc khẳng định

S + will/shall + V + O

Ví dụ: He will be a good teacher (Anh ấy tiếp tục là một trong những nghề giáo tốt).

S + tobe + going lớn + V + O

Ví dụ: I am going lớn bởi homework tomorrow (tôi tiếp tục thực hiện bài xích tập dượt về căn nhà vào trong ngày mai).

S + will be + Ving

Ví dụ: I will be going lớn HaNoi at 12pm tomorrow (Tôi tiếp tục sắp tới Thành Phố Hà Nội khi 12 trưa mai).

Cấu trúc phủ định

S + won’t + V + O

Ví dụ: He won’t be a good teacher

S + tobe not + going lớn + V 

Ví dụ: I am not going lớn bởi homework tomorrow

S + won’t be + Ving

Ví dụ: I won’t be going lớn HaNoi at 12p.m tomorrow

Cấu trúc ngờ vấn

Will/Shall + S + V?

Ví dụ: Will he be a good teacher?

Tobe + S + going lớn + V?

Ví dụ: Are you going lớn bởi homework tomorrow?

Will + S + be Ving?

Ví dụ: Will you be going lớn HaNoi at 12pm tomorrow?

8.2. Cách dùng

Dưới đó là cụ thể về những người sử dụng của tất cả 3 thì nhằm các bạn tham lam khảo:

Thì sau này đơn

Thì sau này gần

Thì sau này tiếp diễn

- Dùng nhằm thao diễn mô tả một đưa ra quyết định tức thì bên trên thời gian nói

Ví dụ: I'll Hotline you as soon as I get trang chính (Tôi tiếp tục gọi cho mình ngay lúc về nhà).

- Dùng nhằm biểu đạt một lời nói Dự kiến không tồn tại căn cứ

Ví dụ: Who bởi you think will bởi the best job in the future? (Bạn nghĩ về ai tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng việc làm chuẩn bị tới?)

- Dùng trong những câu ý kiến đề xuất, hứa hứa.

Ví dụ: I promise I will bởi a good job (Tôi hứa tôi tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng việc làm được giao).

- Dùng nhằm thao diễn mô tả một plan hoặc dự tính nhập sau này.

Ví dụ: I am going lớn see my family today (Tôi toan gặp gỡ mái ấm gia đình của tôi trong thời gian ngày hôm nay).

- Diễn mô tả một lợi Dự kiến vì thế những vật chứng đem thực ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Look at the dark clouds, it's going lớn rain. (Nhìn những đám mây đen giòn tề, trời chuẩn bị mưa rồi.)

- Diễn mô tả một hành vi, vụ việc đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hay là 1 khoảng chừng thời hạn nhập sau này.

Ví dụ: I will be playing volleyball with you at 8 a.m tomorrow. (Tớ tiếp tục đang được đùa bóng chuyền với các bạn nhập 8 giờ sáng sủa mai).

- Diễn mô tả một hành vi, vụ việc đang được ra mắt nhập sau này thì mang trong mình 1 hành vi, vụ việc không giống xen nhập.

Ví dụ: When my parents come tomorrow, I will be cooking dinner for them. (Khi phụ huynh bản thân cho tới vào trong ngày mai, bản thân tiếp tục đang được nấu nướng bữa tối mang đến họ)

- Diễn mô tả một hành vi, vụ việc tiếp tục xẩy ra, kéo dãn liên tiếp nhập sau này.

Ví dụ: I will be going on business for 1 month, ví my garden will be taken care by my father. (Tôi tiếp tục chuồn công tác làm việc nhập một mon, chính vì thế khu vực vườn của phụ vương tôi sẽ tiến hành phụ vương tôi chuyên nghiệp sóc).

8.3. Dấu hiệu nhận biết

Dưới đó là cụ thể về tín hiệu nhận thấy của những thì sau này đơn, sau này ngay sát và sau này tiếp nối nhằm các bạn tham lam khảo:

Thì sau này đơn

Thì sau này gần

Thì sau này tiếp diễn

Tomorrow, next + time, as soon as, until, someday,...

In + time, the next day, tomorrow, next + time,...

At this time, at + time, next + time, soon,...

null

So sánh thì sau này ngay sát, sau này đơn và sau này tiếp diễn

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

=> CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

9. Video chỉ dẫn cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Bạn rất có thể truy vấn kênh Youtube của Langmaster nhằm học tập thêm thắt về những thì cơ phiên bản không giống nhập giờ Anh nhé:

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

10. Bài tập dượt thì tương lai tiếp diễn đem đáp án

Nhiều người thường sẽ dễ lầm lẫn thân ái thì sau này đơn và sau này tiếp nối. Vì thế, bên dưới đó là những bài xích tập dượt áp dụng nhằm chúng ta có thể dễ dàng và đơn giản phân biệt.

10.1. Bài tập

Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc

1. Maria ….. (make) dinner when her boyfriend arrives.

2. We ….. (sleep) in a tent next Sunday at midnight.

3. This time next month, Laura and bu ….. (sit) at Da Nang beach.

4. At 9 a.m tomorrow, we ….. (take) the college exam.

5. Robert …..  (not/ come) lớn the coffee date at 9 p.m next Saturday.

6. When you come in the evening, we ….. (play) chess together.

7. I think it ….. (rain) by the time we come back.

8. I  ….. (not/ work) all day. I have a plan lớn travel lớn relieve stress.

9. This time tomorrow, my family ….. (have) a meal together after 3 months of living away from trang chính. 

10. ….. (drive/ she) lớn Ho Chi Minh?

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa lại mang đến đúng

1. She will move lớn a new xế hộp at this time next week.

2. The shirt will be delivering at 9 a.m tomorrow.

3. The competition will be canceled at this time next year because of the pandemic.

4. Linh will interview by his manager at 10 a.m next Monday.

5. At this time next year, we will celebrate our wedding anniversary.

Bài 3: Sử dụng những động kể từ sau nhằm triển khai xong câu

1. We/ be/ play/ tennis/ time/ tomorrow/ our friends.

2. It/ seem/ her/ that/ she/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Hanoi/ for/ 2 weeks/ because/ visit/ their grandparent’s house.

4. She/ be/ do/ homework/ 9 p.m/ tomorrow evening/ so/ I/ not/ ask/ her/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ dinner/ together/ when/ you/ come/ tomorrow

10.2. Đáp án

Bài 1:

1. Will be making

2. Will be sleeping

3. Will be sitting

4. Will be taking

5. Won’t be coming

6. Will be playing

7. Will be raining

8. Won’t be working

9. Will be having

10. Will she be driving

Bài 2:

1. will move -> will be moving

2. delivering -> being delivered

3. canceled -> being canceled

4. interview -> be being interviewed

5. celebrate -> be celebrating

Bài 3:

1. We will be playing tennis at that time tomorrow with our friends.

2. It seems lớn her that she will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Hanoi for 2 weeks because of their visit lớn their grandparent’s house.

Xem thêm: đội hình cờ liên quân mạnh

4. She will be doing her homework at 9 p.m. tomorrow evening, ví I don’t ask her lớn go out.

5. They won’t be having dinner together when you come tomorrow.

Thực tế, thì tương lai tiếp diễn khiến cho không ít người lo phiền kinh hãi vì thế dễ dẫn đến lầm lẫn. Hy vọng với những vấn đề phía trên tiếp tục khiến cho bạn hiểu thêm thắt về phong thái người sử dụng của thì này. Bên cạnh đó, nhớ là truy vấn Langmaster nhằm update những vấn đề tiên tiến nhất về cấu hình, kể từ vựng giờ Anh thường ngày nhé. Nếu chúng ta còn lưỡng lự về chuyên môn giờ Anh thời điểm hiện tại của tôi thì nên đăng kỹ test online miễn phí nằm trong Langmaster nhé!