trắc nghiệm sử 11 bài 23Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23 (có đáp án): Phong trào yêu thương nước và cách mệnh Việt Nam

Câu 1. Nội dung này không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho một số trong những căn nhà yêu thương nước VN mong muốn theo đòi tuyến phố cứu vãn nước của Nhật Bản nhập trong thời điểm đầu thế kỉ XX?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 23

A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước có một không hai ở châu Á bay ngoài số phận một nước nằm trong địa

B. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản trở nên nước tư phiên bản hùng mạnh

C. Nhật Bản vẫn tấn công thắng đế quốc Nga nhập cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 - 1905)

D. Nhật Bản vẫn đưa ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mục đích không ngừng mở rộng tác động ở điểm Đông Á, nhập tê liệt sở hữu Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Nhật Bản vẫn đưa ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mục đích không ngừng mở rộng tác động ở điểm Đông Á, nhập tê liệt sở hữu VN ko cần là nguyên vẹn nhân khiến cho một số trong những căn nhà yêu thương nước VN mong muốn theo đòi tuyến phố cứu vãn nước của Nhật Bản nhập trong thời điểm đầu thế kỉ XX

Câu 2. Phan Bội Châu căn nhà trương hóa giải dân tộc bản địa vì thế tuyến phố nào?

Quảng cáo

A. Cải cơ hội kinh tế tài chính, xã hội

B. Duy tân nhằm trở nên tân tiến khu đất nước

C. Bạo lực nhằm giành song lập dân tộc

D. Đấu giành giật chủ yếu trị phối hợp đấu giành giật vũ trang

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Phan Bội Châu và những đồng chí của ông căn nhà trương xây dựng Hội Duy tân nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Đánh xua đuổi giặc Pháp, giành song lập, thiết lập cơ chế quân căn nhà lập hiến ở Việt Nam

B. Duy tân thực hiện cho tới giang sơn hưng thịnh nhằm giành độc lập

Quảng cáo

C. Đánh xua đuổi giặc Pháp, tấn công sụp phong con kiến, hành lập chủ yếu thể nằm trong hòa

D. Đánh sụp ngôi vua, trở nên tân tiến giang sơn theo đòi tuyến phố tư phiên bản căn nhà nghĩa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để triển khai căn nhà trương cầu viện Nhật Bản hỗ trợ tấn công Pháp, Phan Bội Châu vẫn tổ chức triển khai phong trào

A. Duy tân       B. Đông du

C. Bạo động kháng Pháp       D. “Chấn hưng nội hóa”

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Đông du (1908) tan chảy vì

A. phụ huynh đòi hỏi trả con em mình về nước trước thời hạn

B. đã không còn thời hạn huấn luyện, học viên cần về nước

C. Phan Bội Châu thấy không còn công dụng nên trả toàn cỗ du học viên về nước

Quảng cáo

D. chính phủ Nhật Bản liên minh với thực dân Pháp trục xuất lưu học viên VN, cho dù là Phan Bội Châu

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Sau thời hạn ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã đi đến đâu nhằm nối tiếp hoạt động?

A. Trung Quốc      B. Triều Tiên

C. Việt Nam       D. Thái Lan

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại sao nhập năm 1911, Phan Bội Châu kể từ Thái Lan lại xoay quay về hoạt động và sinh hoạt ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc gắn kèm với VN nên đơn giản dễ dàng về nước hoạt động

B. Ảnh tận hưởng tư tưởng của những cuộc cải tân ở Trung Quốc

C. Cách mạng Tân Hợi (1911) nở rộ, nhà nước Dân quốc được trở thành lập

D. Do Trung Quốc ko cần là nằm trong địa của thực dân Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Năm 1912, Phan Bội Châu xây dựng VN Quang phục hội ở Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Đánh sụp phong con kiến, phục sinh nước VN, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

B. Đánh xua đuổi giặc Pháp, phục sinh nước VN, xây dựng nước VN Dân căn nhà Cộng hòa

C. Đánh sụp phong con kiến, phục sinh nước VN, xây dựng nước VN Dân căn nhà Cộng hòa

D. Đánh xua đuổi giặc Pháp, phục sinh nước VN, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Việt Nam Quang phục hội vẫn sở hữu những hoạt động và sinh hoạt gì nhằm tạo ra giờ vang nội địa và thức tỉnh đồng bào?

A. Tổ chức tuyên truyền hoạt động so với quần bọn chúng cách mệnh nhập nước

B. Mở lớp đào tạo và giảng dạy đội hình cán cỗ bên trên Quảng Châu

C. Cử người kín về nước trừ khử những thương hiệu thực dân đầu sỏ, cho dù là Toàn quyền Anbe Xarô

D. Tiến hành đảo chính vũ trang ở nhập nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Kết trái khoáy hoạt động và sinh hoạt buổi đầu của VN Quang phục hội là

A. tuyên truyền hoạt động được quần bọn chúng quần chúng. # ở nhập nước

B. mở được không ít lớp đào tạo và giảng dạy đội hình cán cỗ bên trên Quảng Châu

C. khuấy động được dư luận nhập và ngoài nước

D. kích động được ý thức yêu thương nước của quần chúng. # ta

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Cuối năm 1913, cách mệnh VN trải qua quýt quá trình trở ngại là do

A. Thực dân Pháp đẩy mạnh xịn phụ vương trước những hoạt động và sinh hoạt của VN Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt

B. Hoạt động của VN Quang phục hội ko đạt hiệu quả

C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những member của VN Quang phục hội

D. Việt Nam Quang phục hội không tồn tại lối lối, tiềm năng rõ rệt ràng

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 141 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nội dung này thể hiện tại căn nhà trương cứu vãn nước của Phan Châu Trinh?

A. Tiến hành kháng Pháp và phong con kiến nhờ vào giai tầng quần chúng. #, giành song lập dân tộc

B. Cải cơ hội nâng lên dân trí, dân quyền, nhờ vào Pháp tấn công sụp ngôi vua và bọn phong con kiến hủ bại, coi này đó là ĐK tiên quyết nhằm giành độc lập

C. Dựa nhập Nhật nhằm tấn công Pháp giành song lập dân tộc

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, phục sinh song lập cùng nước Việt Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Phan Châu Trinh căn nhà trương cải tân giang sơn vì

A. sớm thu nhận những tư tưởng tiến bộ cỗ bên trên thế giới

B. phong trào Đông Du trước này đã thất bại

C. xu phía hóa giải dân tộc bản địa vì thế khởi nghĩa vũ trang trước tê liệt thất bại

D. tư tưởng cách mệnh bên trên toàn cầu khi bấy giờ đột nhập mạnh nhập Việt Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trong cuộc hoạt động Duy tân, Phan Châu Trinh và group sĩ phu tiến bộ cỗ vẫn lưu ý cho tới hoạt động và sinh hoạt này trong nghành nghề kinh tế?

A. Khuyến khích những thương nhân góp vốn đầu tư phát hành, buôn bán

Xem thêm: bến nhà rồng ở đâu

B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh

C. Vận động quần chúng. # sử dụng mặt hàng nội hóa, hủy diệt mặt hàng ngoại

D. Mở rộng lớn kinh doanh nhập nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Trong nghành nông nghiệp của cuộc hoạt động Duy tân (1906 - 1908), Phan Châu Trinh lưu ý cho tới hoạt động và sinh hoạt nào?

A. Vận động phân tách lại ruộng khu đất cho tới nông dân

B. Vận dụng cách thức phát hành mới

C. Cải tạo ra những dự án công trình giao thông đường thủy, hỗ trợ nước tưới cho tới phát hành nông nghiệp

D. Phát triển nghề ngỗng thực hiện vườn, xây dựng nông hội thường xuyên việc san đống trồng quế, hồ nước tiêu xài,…

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Trong dạy dỗ, cuộc hoạt động Duy tân (1906 – 1908) vẫn chú trọng

A. thay thay đổi nội dung tiếp thu kiến thức, lưu ý cho tới những nghành khoa học tập – kĩ thuật

B. tiến hành cải tân dạy dỗ, dạy dỗ nhiều nội dung lịch sử dân tộc, văn học

C. mở ngôi trường học tập theo đòi lối mới mẻ, dạy dỗ chữ Quốc ngữ, dạy dỗ những môn học tập mới

D. sử dụng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ thay cho cho tới chữ Hán trước đó

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Một hoạt động và sinh hoạt lạ mắt trong nghành nghề cuộc sống của cuộc hoạt động Duy tân (1906 – 1908) là

A. tiến hành cuộc hoạt động cải tân phục trang và lối sinh sống như hạn chế tóc cộc, đem áo cộc, lên án những hủ tục phong kiến

B. tiến hành cải tân về văn hóa truyền thống, trả tư tưởng văn hóa truyền thống tiến bộ cỗ nhập cuộc sống nhân dân

C. xây dựng nền văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn dân tộc

D. khôi phục những tinh tuý văn hóa truyền thống bị mai một.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Cuộc hoạt động Duy tân (1906 – 1908) vẫn dẫn cho tới sự xuất hiện tại của trào lưu này bên dưới đây?

A. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị của quần bọn chúng nhân dân

B. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị kết phù hợp với đấu giành giật vũ trang

C. Phong trào kháng thuế ở Trung Kì (1908)

D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 142 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Nội dung đa phần của trào lưu Đông Kinh nghĩa thục (1907) là

A. vận động văn hóa truyền thống rộng lớn, trả giang sơn bay ngoài hủ tục lạc hậu

B. cải cơ hội kinh tế tài chính, trả giang sơn bay ngoài túng thiếu nàn lạc hậu

C. cải cơ hội xã hội, trả giang sơn trở nên tân tiến toàn vẹn nhằm bay ngoài giai cấp của thực dân

D. cải cơ hội văn hóa truyền thống – xã hội, gắn sát với dạy dỗ lòng yêu thương nước, đấu giành giật cho tới dân tộc bản địa bay ngoài ách nước ngoài xâm

Đáp án: D

Giải thích: Đông Kinh nghĩa thục là một trong cuộc hoạt động cải tân văn hóa truyền thống – xã hội, gắn sát với dạy dỗ lòng yêu thương nước, đấu giành giật cho tới dân tộc bản địa bay ngoài ách nước ngoài xâm

Câu trăng tròn. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những kiệt tác có tiếng của người nào được dịch sang trọng giờ Hán rồi gia nhập nhập nước ta?

A. Mác và Ăng-ghen.

B. Mông-te-xki-ơ và Phu-ri-ê.

C. Rút-xô và Mông-te-xki-ơ.

D. Xanh Xi-mông và Ô-oen.

Đáp án: C

Giải thích: Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tư tưởng của trào lưu dân căn nhà tư sản được gia nhập mạnh mẽ và uy lực nhập việt nam. Mé cạnh những tư tưởng cải tân ở Trung Quốc, Duy tân ở Nhật Bản và Cách mạng Tân Hợi còn tồn tại tư tưởng của cách mệnh Pháp với những kiệt tác của Ru-xô, Mông-te-ki-ơ được dịch sang trọng giờ Hán gia nhập nhập nội địa.

Câu 21. Theo những sĩ phu tiến bộ cỗ ở VN đầu thế kỉ XX, giang sơn mong muốn trở nên tân tiến cần theo đòi con cái đường

A. cải tân của Trung Quốc.

B. Duy tân của Nhật Bản.

C. cách mệnh vô sản ở Pháp.

D. cách mệnh mon Mười Nga.

Đáp án: B

Giải thích: Theo những sĩ phu tiến bộ cỗ ở VN đầu thế kỉ XX, giang sơn mong muốn trở nên tân tiến cần theo đòi tuyến phố Duy tân của Nhật Bản, thể hiện tại ngay lập tức nhập trào lưu Đông Du của Phan Bội Châu và trào lưu Đông Kinh nghĩa thục

Câu 22. Những người lên đường tiền phong nhập trào lưu yêu thương nước và cơ hội VN đầu thế kỉ XX là

A. Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám.

B. Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu.

C. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

D. Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Trường Tộ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Cuộc hoạt động hóa giải dân tộc bản địa VN đầu thế kỉ XX vẫn gắn việc tấn công xua đuổi thực dân Pháp với

A.tấn công xua đuổi phong con kiến tay sai.

B. cải thay đổi xã hội.

C. giành song lập dân tộc bản địa.

D. hóa giải giai cung cấp dân cày.

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc hoạt động hóa giải dân tộc bản địa đầu thế kỉ XX vẫn gắn việc tấn công xua đuổi thực dân Pháp với cải thay đổi xã hội, đấy là nhì mặt mày của một quy trình đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa. Tiêu biểu cho tới nhì mặt mày này là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh:

- Phan Bội Châu: căn nhà trương đảo chính nhằm tấn công sụp Pháp.

- Phan Châu Trinh: căn nhà trương cải phương pháp để tấn công sụp ngôi vua và bọn phong con kiến hủ bại, coi tê liệt như thể ĐK tiên quyết nhằm giành song lập.

Câu 24. Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những vấn đề quốc tế được gia nhập nhập VN thông qua

A. những nước ở điểm Khu vực Đông Nam Á.

B. những nước Nhật Bản và Trung Quốc.

C. những nước Anh, Pháp.

D. những nước Độ và Trung Quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 140 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Phong trào cải tân chủ yếu trị - văn hoá của những anh hùng này ở Trung Quốc vẫn sở hữu tác dụng mạnh mẽ và uy lực cho tới việt nam trong thời điểm cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?

A. Tôn Trung Sơn và Lương Khải Siêu.

B. Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

C. Đặng Tiểu Bình và Khang Hữu Vi.

D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.

Đáp án: D

Giải thích: Phong trào cải tân chủ yếu trị - văn hoá của Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi vẫn tác dụng mạnh mẽ và uy lực cho tới việt nam trong thời điểm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến giành giật toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến giành giật toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử dân tộc VN (1858 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử dân tộc VN (1858 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1: Nhật Bản (phần 1)

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
  • Biti's đi ra khuôn mẫu mới mẻ xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học