đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp vô phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip
Hai phiên bản sắt kẽm kim loại phẵng bịa đặt ở ngang, tuy nhiên song và cách nhau chừng một khoảng chừng d = 4 centimet, hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì phiên bản là U = 80 V. Từ một điểm cơ hội phiên bản tích năng lượng điện âm một khoảng  d 1 = 3 centimet, một electron đem véc tơ vận tốc tức thời ban đầu v 0 = 4 , 2 . 10 6   m / s chuyển động dọc từ lối mức độ năng lượng điện ngôi trường về phía phiên bản tích năng lượng điện âm. Electron vận động như...Đọc tiếpHai phiên bản sắt kẽm kim loại phẵng bịa đặt ở ngang, tuy nhiên song và cách nhau chừng một khoảng chừng d = 4 centimet, hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì phiên bản là U = 80 V. Từ một điểm cơ hội phiên bản tích năng lượng điện âm một khoảng  d 1 = 3 centimet, một electron đem véc tơ vận tốc tức thời ban đầu v 0 = 4 , 2 . 10 6   m / s chuyển động dọc từ lối mức độ năng lượng điện ngôi trường về phía phiên bản tích năng lượng điện âm. Electron vận động như vậy nào? thạo electron đem năng lượng điện tích  q e = - 1 , 6 . 10 - 19 C, đem khối lượng  m e = 9 , 1 . 10 - 31 kg, coi năng lượng điện ngôi trường thân thuộc nhì phiên bản là đều và bỏ lỡ thuộc tính của trọng trường

Một tụ năng lượng điện bằng đem khuân phiên bản cách nhau chừng 8cm. Hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì phiên bản 360V. Một electron đem véc tơ vận tốc tức thời ban sơ 8 . 10 7 m / s ở cơ hội phiên bản âm 6cm vận động theo gót một lối mức độ về phía phiên bản âm. Điện tích của electron vày - 1 , 6 . 10 - 19 C , lượng của electron vày 9 , 1 . 10 - 31 k g . NHận xét nào là tại đây chính về vận động của electron?

Xem thêm: vẽ con vật đơn giản cho be

A. Electron vận động đủng đỉnh dần dần đều với gia tốc 0 , 8 . 10 15 m / s 2

Xem thêm: kim loại tác dụng với nước

B. Electron vận động thời gian nhanh dần dần đều với gia tốc  1 , 6 . 10 15 m / s 2

C. Electron vận động thời gian nhanh dần dần đều với gia tốc  1 , 6 . 10 15 m / s 2  về phía phiên bản âm rồi thay đổi chiều vận động dần dần trở về phiên bản dương.

D. Electron vận động thời gian nhanh dần dần đều với gia tốc  0 , 8 . 10 15 m / s 2  về phía phiên bản âm, rồi tạm dừng Khi chưa tới phiên bản âm tiếp sau đó thay đổi chiều vận động thời gian nhanh dần dần về phiên bản dương.