nghị định 112/2020

Chính phủ phát hành Nghị toan 112/2020/NĐ-CP quy toan xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức. Sau đó là loạt tìm hiểu thêm cho tới việc kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức.

 • Nghị toan 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức Ban hành: 18/09/2020 | Cập nhật: 21/09/2020
 • Nghị toan 35/2005/NĐ-CP về sự việc xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức Ban hành: 17/03/2005 | Cập nhật: 07/12/2012
 • Nghị toan 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị xã Ban hành: 05/12/2011 | Cập nhật: 08/12/2011
 • Nghị toan 27/2012/NĐ-CP quy toan về xử lý kỷ luật viên chức và trách cứ nhiệm bồi thông thường, trả trả của viên chức Ban hành: 06/04/2012 | Cập nhật: 11/04/2012
 • Nghị toan 71/2023/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị toan 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức Ban hành: 20/09/2023 | Cập nhật: 21/09/2023
 • Nghị toan 34/2011/NĐ-CP quy toan về xử lý kỷ luật so với công chức Ban hành: 17/05/2011 | Cập nhật: 20/05/2011
 • Cán cỗ, công chức, viên chức mất mặt chức tức thì nếu như phạm những lỗi sau 08:20 | 24/09/2020
 • Cách chức là 1 trong những trong số mẫu mã xử lý kỷ luật vận dụng so với cán bộ; công chức lưu giữ dùng cho chỉ dẫn, quản lí lý; viên chức quản lý và vận hành vi phạm.
 • Công chức, viên chức bị buộc nghỉ việc sẽ không còn được trợ cung cấp nghỉ việc 15:00 | 23/09/2020
 • Theo quy toan bên trên Nghị toan 112/2020/NĐ-CP thì công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc nghỉ việc thì ko thừa hưởng chính sách nghỉ việc.
 • Chậm tăng lương lậu cán cỗ, công chức, VC giắt những lỗi sau kể từ 20/9/2020 14:00 | 22/09/2020
 • Cán cỗ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật rất có thể bị kéo dãn thời hạn nâng lương lậu 03 mon, 06 mon hoặc thậm chí còn là 01 năm.
 • Lương công chức tiếp tục rời tức thì nếu như phạm những lỗi sau kể từ 20/9/2020 09:14 | 22/09/2020
 • Theo Nghị toan 112/2020/NĐ-CP , mẫu mã kỷ luật hạ bậc lương lậu vận dụng so với công chức ko lưu giữ dùng cho chỉ dẫn, quản lý và vận hành nằm trong 01 trong số tình huống sau đây:
 • Công chức là chỉ dẫn, quản lý và vận hành không hề bị kỷ luật hạ bậc lương lậu 08:43 | 22/09/2020
 • Ngày 18/9/2020, nhà nước phát hành Nghị toan 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức.
 • Đã đem Nghị toan 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, VC 17:21 | 21/09/2020
 • Chính phủ phát hành Nghị toan 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán cỗ, công chức, viên chức.