phát biểu nào sau đây không

Câu hỏi:

29/04/2020 286,639

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

B. Nếu chỉ mất nhị lực thuộc tính vô và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên lặng thì nhị lực này là nhị lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhị lực mạnh như nhau, đem nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhị lực thuộc tính vô và một vật thì nhị lực này là nhị lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực thuộc tính vào trong 1 vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu 1 trong các 3 ĐK sau thì ko thể thưa bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhị lực có tính rộng lớn bởi vì nhau

- nhị lực nằm trong phương

- nhị lực ngược chiều

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhị lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên nhị vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên nhị vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

D. Hai lực đem phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Xem thêm: quay phim màn hình iphone

Gió thuộc tính vô buồm một lực có

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều hoạt động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều hoạt động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền vô vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái khoáy tạ, lực sĩ đang được thuộc tính vô trái khoáy tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực bú mớm của Trái Đất thuộc tính vô thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhị em nhỏ xíu kéo nhị đầu sợi thừng khi sợi thừng đứng yên lặng.

C. Lực nhưng mà lốc xoáy thuộc tính vô vật và lực nhưng mà vật thuộc tính vô lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực bú mớm của Trái Đất thuộc tính vô bàn

Câu 6:

Sợi thừng kéo teo của nhị chúng ta không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính vô thừng cân đối với lực của thừng thuộc tính vô tay chúng ta 1.

B. lực kéo của doanh nghiệp 2 thuộc tính vô sợi thừng cân đối với lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính vô sợi thừng.

C. lực kéo của doanh nghiệp 2 thuộc tính vô sợi thừng cân đối với lực thừng thuộc tính vô tay chúng ta 1.

D. lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính vô thừng cân đối với lực của thừng thuộc tính vô tay chúng ta 2.

Xem thêm: đứa cháu vô thừa nhận trọn bộ