so sánh hai phân số

1. So sánh nhì phân số nằm trong khuôn mẫu số

Quy tắc: Trong nhì phân số đem nằm trong khuôn mẫu số:

Bạn đang xem: so sánh hai phân số

+) Phân số nào là đem tử số nhỏ hơn thì phân số bại nhỏ hơn.

+) Phân số nào là đem tử số to hơn thì phân số bại to hơn.

+) Nếu tử số đều nhau thì nhì phân số bại đều nhau.

Ví dụ:\(\dfrac{2}{5} < \dfrac{3}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{3}{5} > \dfrac{2}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}\)

2. So sánh nhì phân số nằm trong tử số

Quy tắc: Trong nhì phân số đem nằm trong tử số:

+) Phân số nào là đem khuôn mẫu số nhỏ hơn thì phân số bại to hơn.

+) Phân số nào là đem khuôn mẫu số to hơn thì phân số bại nhỏ hơn.

+) Nếu khuôn mẫu số đều nhau thì nhì phân số bại đều nhau.

Ví dụ:  \(\dfrac{1}{2} > \dfrac{1}{4}; \;\;\;\;\; \dfrac{2}{5} < \dfrac{2}{3}; \;\;\;\;\; \dfrac{5}{6} = \dfrac{5}{6}\)

Chú ý: Phần đối chiếu những phân số nằm trong tử số, học viên vô cùng thường hay bị sai, chúng ta học viên nên xem xét lưu giữ và hiểu đích thị quy tắc.

3. So sánh những phân số không giống mẫu

a) Quy đồng khuôn mẫu số

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không giống khuôn mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số bại rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới nhất.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số.

Bước 2: So sánh nhì phân số đem nằm trong khuôn mẫu số bại.

Bước 3: Rút đi ra tóm lại.

Xem thêm: ảnh cặp đôi yêu nhau anime

Ví dụ: So sánh nhì phân số: \(\dfrac{2}{3}\)và \(\dfrac{3}{4}\)

Cách giải:

Ta có: \(MSC = 12\). Quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số tớ có:

 \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2 \times 4}}{{3 \times 4}} = \dfrac{8}{{12}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3 \times 3}}{{4 \times 3}} = \dfrac{9}{{12}}\)

Ta có:  \(\dfrac{8}{{12}} < \dfrac{9}{{12}}\)  (vì \(8<9\))

Vậy \(\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}.\)

b) Quy tuỳ nhi số

Điều khiếu nại áp dụng: Khi nhì phân số đem khuôn mẫu số không giống nhau tuy nhiên khuôn mẫu số rất rộng và tử số nhỏ thì tớ nên vận dụng cơ hội quy tuỳ nhi số nhằm việc đo lường và tính toán trở thành đơn giản rộng lớn.

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không giống tử số, tớ hoàn toàn có thể quy tuỳ nhi số nhì phân số bại rồi đối chiếu những khuôn mẫu số của nhì phân số mới nhất.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy tuỳ nhi số nhì phân số.

Bước 2: So sánh nhì phân số đem nằm trong tử số bại.

Bước 3: Rút đi ra tóm lại.

Ví dụ: So sánh nhì phân số: \(\dfrac{2}{{125}}\)và \(\dfrac{3}{{187}}\)

Cách giải:

Ta có: \(TSC = 6\). Quy tuỳ nhi số nhì phân số tớ có:

Xem thêm: các đầu số của vina

\(\dfrac{2}{{125}} = \dfrac{{2 \times 3}}{{125 \times 3}} = \dfrac{6}{{375}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{{187}} = \dfrac{{3 \times 2}}{{187 \times 2}} = \dfrac{6}{{374}}\)

Ta thấy nhì phân số  \(\dfrac{6}{{375}}\) và \(\dfrac{6}{{374}}\) đều phải có tử số là $6$ và \(375 > 374\) nên \(\dfrac{6}{{375}} < \dfrac{6}{{374}}.\)

 Vậy \(\dfrac{2}{{125}} < \dfrac{3}{{187}}.\)