diện tích hình bình hành lớp 4

Với giải bài xích tập luyện Toán lớp 4 trang 104 sách mới mẻ Kết nối trí thức, Cánh diều hoặc, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Toán lớp 4 trang 104.

Bạn đang xem: diện tích hình bình hành lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều

Quảng cáo

 • Giải Toán lớp 4 trang 104 Kết nối tri thức

  Xem điều giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 104 Cánh diều

  Xem điều giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 104 Diện tích hình bình hành (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 1: Tính diện tích S từng hình bình hành sau :

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều

Lời giải:

Hình bình hành phía bên trái đem diện tích S là:

             9 × 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành ở thân thiện đem diện tích S là:

             13 × 4 = 52 (cm2)

Hình bình hành ở bên phải đem diện tích S là:

              7 x 9 = 63 (cm2)

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 2: Tính diện tích S của:

a) Hình chữ nhật:

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều

b) Hình bình hành:

Giải Toán lớp 4 trang 104 (sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều

Quảng cáo

Lời giải:

a) Diện tích hình chữ nhật là :

10 x 5 = 50 (cm2)

b) Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 cm2

Nói thêm thắt :

Ta thấy diện tích S hình bình hành bởi vì diện tích S hình chữ nhật. Vậy nếu như lòng của hình bình hành bởi vì chiều nhiều năm hình chữ nhật và độ cao của hình bình hành bởi vì chiều rộng lớn của hình chữ nhật thì diện tích S hình bình hành bởi vì diện tích S hình chữ nhật.

Giải Toán lớp 4 trang 104 Bài 3: Tính diện tích S hình bình hành, biết :

a) Độ nhiều năm lòng là 4dm, độ cao là 34cm;

b) Độ nhiều năm lòng là 4m, độ cao là 13dm.

Quảng cáo

Lời giải:

Đổi rời khỏi và một đơn vị chức năng trước lúc tính …

a) Đổi 4dm = 40 cm

Diện tích hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi 4m= 40 dm

Diện tích hình bình hành là :

40 x 13 = 520 (dm2)

Đáp số : a) 1360 cm2

b) 520 cm2

Bài giảng: Diện tích hình bình hành - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài xích tập luyện Toán lớp 4:

 • Giải vở bài xích tập luyện Toán lớp 4 Bài 94: Diện tích hình bình hành

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 107 Phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 108 Phân số và quy tắc phân tách số tự động nhiên
 • Giải Toán lớp 4 trang 110 Phân số và quy tắc phân tách số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 110, 111 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 112 Phân số bởi vì nhau

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Hình bình hành đem nhì cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

Diện tích hình bình hành bởi vì chừng nhiều năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD:

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Trong hình bình hành vẫn mang lại có: 

AB và CD là nhì cạnh đối diện; AD và BC là nhì cạnh đối lập.

Cạnh AB tuy vậy song với cạnh CD.

Cạnh AD tuy vậy song với cạnh CB.

AB = CD; AD = CB.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Nhận biết một tứ giác đem là hình bình hành hoặc không

Phương pháp: Hình bình hành đem nhì cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

Ví dụ: Trong những hình sau, hình nào là là hình bình hành? 

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Lời giải:

Hình 1: Có nhì cặp cạnh đối tuy vậy song và cân nhau nên hình một là hình bình hành.

Hình 2: Có một cặp cạnh đối ko tuy vậy song và ko cân nhau nên hình 2 ko là hình bình hành.

Xem thêm: ai mua trăng tôi bán trăng cho

Hình 3: Có nhì cặp cạnh đối tuy vậy song và cân nhau nên hình 3 là hình bình hành.

Dạng 2: Tính diện tích S hình bình hành phụ thuộc vào những nhân tố mang lại trước

Phương pháp: 

Diện tích hình bình hành bởi vì chừng nhiều năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo )

Ví dụ: Tính diện tích S của hình bình hành sau: 

Lý thuyết Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Lời giải:

Hình bình hành vẫn mang lại đem độ cao bởi vì 6cm, chừng nhiều năm lòng bởi vì 8cm. 

Diện tích của hình bình hành vẫn mang lại là: 6 x 8 = 48 (cm2)

Đáp số: 48 (cm2)

Dạng 3: Toán đem điều văn

Phương pháp: 

Bước 1: Đọc và mò mẫm hiểu đề bài xích.

Bước 2: Tìm cơ hội giải.

Bước 3: Trình bày bài xích giải và đánh giá thành quả vừa vặn tìm kiếm ra.

Ví dụ: Một khu đất nền hình bình hành có tính nhiều năm lòng bởi vì 6dm, độ cao bởi vì 30cm. Hỏi diện tích S mảnh đất nền cơ bởi vì bao nhiêu? 

Lời giải: 

Đổi 6dm = 60cm.

Diện tích mảnh đất nền là: 60 x 30 = 1800 (cm2) 

Đáp số: 1800 (cm2) 

Dạng 4: hiểu diện tích S của hình bình hành và chừng nhiều năm cạnh lòng hoặc độ cao, tính chừng nhiều năm cạnh còn lại

Phương pháp: Muốn tính chừng nhiều năm cạnh không biết, tao lấy diện tích S hình bình hành phân tách mang lại cạnh vẫn biết.

Ví dụ: Một miếng bìa hình bình hành đem diện tích S bởi vì . hiểu độ cao của miếng bìa hình bình hành bởi vì . Hỏi chừng nhiều năm lòng của miếng bìa bởi vì bao nhiêu?

Lời giải: 

Độ nhiều năm lòng của miếng bìa là: 

24 : 4 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Hình bình hành - Diện tích hình bình hành (có đáp án)

Câu 1: Trong những hình sau, hình nào là là hình bình hành?

Bài tập luyện Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 2: Một hình bình hành có tính nhiều năm lòng là a, độ cao là h. Khi cơ công thức tính diện tích hình bình hành cơ là:

A. S = (a+h)×2

B. S = a+h

C. S = a×h

D. S = a×h∶2

Câu 3: Diện tích hình bình hành có tính nhiều năm lòng là 14cm và độ cao là 8cm là:

A. 22cm2

B. 44cm2

C. 56cm2

D. 112cm2

Câu 4: Điền số phù hợp nhập dù trống:

Bài tập luyện Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 5: Điền số phù hợp nhập dù trống:

Hình bình hành có tính nhiều năm lòng là 42dm và độ cao là 3dm đem diện tích S là Bài tập luyện Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 đem điều giảidm2

Câu 6: Độ nhiều năm lòng của hình bình hành đem độ cao 24cm và diện tích S là 432cm2 là:

A. 16cm

B. 17cm

C. 18cm

D. 19cm

Câu 7: Hình bình hành ABCD có tính nhiều năm cạnh AB là a, chừng nhiều năm cạnh BC là b.

Bài tập luyện Hình bình hành - Diện tích hình bình hành Toán lớp 4 đem điều giải

Công thức tính chu vi P.. của hình bình hành là:

P = (a + b)×2 (a và b và một đơn vị chức năng đo)

Áp dụng công thức bên trên nhằm tính chu vi hình bình hành biết a = 48cm và b = 34cm.

A. 14cm

B. 82cm

C. 164cm

D. 1632cm

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài xích tập luyện Toán lớp 4
 • Top 80 Đề đua Toán lớp 4 đem đáp án
 • Giải bài xích tập luyện Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: concentrate đi với giới từ gì

Loạt bài xích Giải bài xích tập luyện Toán 4 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 4 của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập luyện Toán 4Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học