hàm đếm ô có dữ liệu

 1. Chọn dù tuy nhiên mình muốn thành phẩm xuất hiện tại.

 2. Trên tab công thức , nhấn vào Thêm hàm, trỏ cho tới thống kêvà tiếp sau đó bấm vào trong 1 trong những hàm sau đây:

  Bạn đang xem: hàm đếm ô có dữ liệu

  • Hàm COUNTA: nhằm kiểm điểm dù ko trống

  • Đếm: nhằm kiểm điểm số dù chứa chấp số.

  • COUNTBLANK: nhằm kiểm điểm số dù rỗng.

  • COUNTIF: nhằm kiểm điểm số dù thỏa mãn nhu cầu một tiêu chuẩn tiếp tục xác lập.

   Mẹo: Để nhập nhiều hơn nữa một tiêu chuẩn, hãy sử dụng hàm COUNTIFS thay cho vô cơ.

 3. Chọn phạm vi dù tuy nhiên mình muốn, tiếp sau đó nhấn trả về.

  Xem thêm: cách giảm lag khi chơi game

 1. Chọn dù tuy nhiên mình muốn thành phẩm xuất hiện tại.

 2. Trên tab công thức , bấm chèn, trỏ cho tới thống kêvà tiếp sau đó bấm vào trong 1 trong những hàm sau đây:

  • Hàm COUNTA: nhằm kiểm điểm dù ko trống

  • Đếm: nhằm kiểm điểm số dù chứa chấp số.

  • COUNTBLANK: nhằm kiểm điểm số dù rỗng.

   Xem thêm: cài đặt giờ trên iphone

  • COUNTIF: nhằm kiểm điểm số dù thỏa mãn nhu cầu một tiêu chuẩn tiếp tục xác lập.

   Mẹo: Để nhập nhiều hơn nữa một tiêu chuẩn, hãy sử dụng hàm COUNTIFS thay cho vô cơ.

 3. Chọn phạm vi dù tuy nhiên mình muốn, tiếp sau đó nhấn trả về.