vubgj trộm không giấu được

Dù kết phim "Vụng trộm ko thể giấu" tự Triệu Lộ Tư đóng góp chủ yếu đúng thật Dự kiến trước ê của người theo dõi, song, nhiều người vẫn tiếc nuối vì thế đôi bạn chủ yếu không tồn tại một đám hỏi nhập mơ.