ký số trên file pdf

Hướng dẫn ký chữ ký số bên trên File PDF 

Cài bịa khí cụ hỗ trợ

  • Cài bịa và kích hoạt USB Token
  • Cài bịa ứng dụng Acrobat Reader, Foxit Reader, Adobe Reader,...

Hiện ni việc ký năng lượng điện tử bên trên tệp tin PDF ra mắt cực kỳ phổ biển khơi so với những công ty dùng CKS. Cho nên nhằm ký số trở thành công người người sử dụng cần thiết chuyển vận phiên bạn dạng Acrobat Reader, Foxit Reader, Adobe Reader,... mới nhất và thực hiện tại ký số.

1. Thực hiện tại ký số bên trên tệp tin PDF bởi vì Acrobat Reader

Bước 1: Chọn tệp tin ký

Người người sử dụng truy vấn nhập ứng dụng, nhấn File/Open. Sau tê liệt lựa chọn tệp tin cần thiết ký và kế tiếp nhấn Open.

Bạn đang xem: ký số trên file pdf

buoc 1 chon tệp tin ky so sánh pdf

Đối với Acrobat Reader, khối hệ thống tiếp tục hiển thị nội dung văn bạn dạng cần thiết ký. Nhấn lựa chọn Tool tiếp sau đó nhấn Open bên trên mục Certificates. 

Bước 2: Chọn điểm ký bên trên văn bản

Nhấn Digitally Sign, tiếp sau đó nhấn con chuột ngược nhằm Khu Vực cần thiết ký.

buoc 2 chon noi ky tren nài ban 1

Tiếp bám theo nhấn Continue

buoc 2 chon noi ky tren nài ban 2

Bước 3: Ký số bởi vì USB token

Sau Khi nhấn Continue, màn hình hiển thị hiển thị vấn đề chữ ký số của người sử dụng. Tại trên đây, bấm Sign nhằm triển khai ký.

buoc 3 ky so sánh bang usb token 1

Sau tê liệt lựa chọn Save nhằm lưu tệp tin nhập PC.

buoc 3 ky so sánh bang usb token 2

Bước 4: Nhập mã pin và ký

Nhập mã PIN của USB token, tiếp sau đó đăng nhập

buoc 3 ky so sánh bang usb token 3

2. Thực hiện tại ký số bên trên tệp tin PDF bởi vì Foxit Reader

Bước 1: Chọn tệp tin ký

Người người sử dụng truy vấn nhập ứng dụng, nhấn File/Open. Sau tê liệt lựa chọn tệp tin cần thiết ký và kế tiếp nhấn Open.

Bước 2: Chọn điểm ký bên trên văn bản

Để ký số trên file pdf, bên trên thanh khí cụ a/c chọn Protect → Sign & certify → Place Signature

Sau tê liệt a/c kéo con chuột đế phần cần thiết ký số rồi lưu giữ con chuột ngược kéo vẽ dù chữ ký

Bước 3: Ký số bởi vì USB token

Xem thêm: cách sử dụng google drive

Sau Khi vẽ kết thúc dù chữ ký a/c lựa chọn chính thương hiệu cty bản thân rồi bấm Sign  

 

Chọn địa điểm nhưng mà a/c ham muốn lưu tệp tin rồi nhấn lựa chọn Save nhằm lưu lại file ký số

Bước 4: Nhập mã pin và ký

Nhập mã pin rồi lựa chọn singin là chấm dứt quá trình ký số

3. Thực hiện tại ký số bên trên tệp tin PDF bởi vì Adobe Reader

Bước 1: Chọn tệp tin ký

Người người sử dụng truy vấn nhập ứng dụng, nhấn Open → My computer. Sau tê liệt lựa chọn tệp tin cần thiết ký và kế tiếp nhấn Open.

Bước 2: Chọn điểm ký bên trên văn bản

Để ký số trên file pdf, bên trên thanh khí cụ a/c lựa chọn Fill & Sign → Place Signature

Sau tê liệt a/c lựa chọn Draw New Signature thời điểm này con cái trỏ con chuột tiếp tục đem thanh lịch hình vệt nằm trong nhằm ký

Sau tê liệt a/c kéo con chuột đế phần cần thiết ký số rồi lưu giữ con chuột ngược kéo vẽ dù chữ ký

Bước 3: Ký số bởi vì USB token

Sau Khi vẽ kết thúc dù chữ ký a/c lựa chọn chính thương hiệu cty bản thân rồi bấm Sign  

 

Chọn địa điểm nhưng mà a/c ham muốn lưu tệp tin rồi nhấn lựa chọn Save nhằm lưu lại file ký số

Bước 4: Nhập mã pin và ký

Xem thêm: những bài hát về mẹ hay nhất mọi thời đại

Nhập mã pin rồi lựa chọn singin là chấm dứt quá trình ký số