dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp nối là một trong những trong mỗi công ty điểm ngữ pháp cần thiết được dùng thông thường xuyên vô quy trình học tập giờ đồng hồ Anh. Bài viết lách sau đây, ELSA Speak tiếp tục tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức nhằm chúng ta nắm rõ rộng lớn về thì này nhé!

Quá khứ tiếp nối là gì?

Quá khứ tiếp nối (Past Continuous) được dùng làm nhấn mạnh vấn đề quy trình một sự vật (sự việc) được ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô quá khứ hoặc nhì hành vi đang được ra mắt mặt khác vô quá khứ.

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Kiểm tra trừng trị âm với bài bác tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to lớn start recording!

Recording... Click to lớn stop!

loading

Ví dụ thì quá khứ tiếp diễn: 

 • I was watching TV when the phone rang. (Tôi đang được coi TV thì điện thoại cảm ứng reo).
 • The children were playing in the park when it started to lớn rain. (Trẻ em đang được đùa vô khu vui chơi công viên thì trời chính thức mưa).

Xem thêm: 

 • Thì quá khứ trả thành
 • Thì lúc này tiếp diễn

Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúcVí dụ
Câu khẳng địnhS +  was/were + V-ingI was watching TV before my mom came home page.
-> Tôi đang được coi vô tuyến trước khi u về mái ấm.
Câu phủ địnhS + was/were + not + V-ingShe wasn’t learning English when the teacher came yesterday. 
-> Cô ấy đang được ko học tập giờ đồng hồ Anh khi nghề giáo cho tới ngày trong ngày hôm qua.
Câu nghi vấn vấnWas/were + S + V-ing?Was Nam doing exercise when Jane saw him yesterday? 
-> Có cần Nam đang được tập dượt thể dục thể thao khi Jane nhìn thấy anh ấy trong ngày hôm qua không?

Trong cấu tạo thì quá khứ tiếp nối sở hữu những chú ý sau: 

 • S = I/He/She/It/Danh kể từ số không nhiều + was
 • S = We/You/They/Danh kể từ số nhiều + were
 • Was not = wasn’t
 • Were not = weren’t
Cấu trúc quá khứ tiếp diễn

Cách người sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

 • Dùng nhằm biểu diễn mô tả một hành vi xẩy ra bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ.

Ví dụ: Ann was watching a cartoon at 10 Phường.M yesterday. (Ann đang được coi phim hoạt hình khi 10 giờ tối qua).

 • Dùng nhằm biểu diễn mô tả nhì hành vi nằm trong xẩy ra mặt khác vô quá khứ.

Ví dụ: While they were preparing for the các buổi party, she was sleeping. (Khi quý khách đang được sẵn sàng cho tới buổi tiệc thì cô ấy đang được ngủ).

 • Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra thì sở hữu hành vi không giống xen vô.

Ví dụ: It rained when I was planting a tree. (Tôi đang được trồng cây thì trời ụp mưa).

 • Diễn mô tả hành vi được lặp cút tái diễn vô quá khứ thực hiện tác động (làm phiền) cho tới người không giống.

Ví dụ: When he lived here, he was always making noise. (Khi anh tao sinh sống ở trên đây, anh tao luôn luôn thực hiện ồn ào).

Cách người sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ tiếp diễn

Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ tiếp nối là vô câu xuất hiện nay những trạng kể từ chỉ thời hạn như:

 • At + Giờ + Thời gian lận vô quá khứ (at 10 o’clock last night,…)
 • At this time + Thời gian lận vô quá khứ (at this time two days ago,…)
 • In + Năm (in 1999, in 2020)
 • In the past (trong quá khứ)

Ví dụ: It rained when I went for a walk yesterday. (Trời ụp mưa khi tôi đang di chuyển dạo bước ngày hôm qua).

Câu thụ động quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn vấn
Cấu trúc câu bị độngO + was/were + being + Ved/p2 (+ by S)O + was/were + not + being + Ved/p2 (+ by O)Was/Were + O + being + Ved/p2 (+ by S) …?
Ví dụI was repairing my siêu xe at 7o’clock yesterday morning.
-> My siêu xe was being repairing at 7 o’clock yesterday morning.
They weren’t breaking the television at 9 o’clock last night.
-> Television wasn’t being broken at 9 o’clock last night.
Were they decorating their house at 11 a.m yesterday?
 -> Was their house being decorated at 11a.m yesterday?

Muốn hiểu rằng cơ hội thay đổi lịch sự câu thụ động vô thì quá khứ tiếp nối, bạn phải nắm rõ cách sử dụng câu thụ động vô giờ đồng hồ Anh và những dạng câu thụ động quan trọng. Từ bại hùn nâng cấp nhanh chóng chuyên môn ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của người sử dụng.

Quy tắc tăng ing vô động kể từ thì quá khứ tiếp diễn

 • Nếu động kể từ sở hữu đuôi “e” -> vứt “e” tăng V-ing.

Ví dụ: bake -> baking, lượt thích -> liking, have -> having, …

 • Nếu động kể từ sở hữu đuôi “ie” -> trả trở thành “y” tăng V-ing.

Ví dụ: die -> dying, lie -> lying, tie -> tying, …

 • Nếu động kể từ kết thúc đẩy vày nguyên vẹn âm + phụ âm chỉ tồn tại một âm tiết, tao gấp rất nhiều lần phụ âm và tăng “ V-ing”.

Ví dụ: win -> winning, cut -> cutting, …

Ngoài đi ra, một số trong những động kể từ sở hữu biến hóa bất quy tắc khi trả lịch sự dạng quá khứ tiếp nối như sau: 

 • Be -> was/were
 • Have -> was/were having
 • Do -> was/were doing
 • Go -> was/were going
 • See -> was/were seeing
 • Come -> was/were coming
Quy tắc tăng ing vô động kể từ thì quá khứ tiếp diễn

 Phân biệt while và when vô thì quá khứ tiếp diễn

Giống nhau: 

 • Cấu trúc: While/When + Clause (mệnh đề thì quá khứ tiếp diễn)
 • Vị trí: Cả nhì đều rất có thể đặt tại địa điểm đầu hoặc cuối câu.
 • Cách dùng: Dùng khi ham muốn biểu diễn mô tả một vụ việc đang được xẩy ra vô quá khứ thì sở hữu một hành vi không giống chen ngang.

Khác nhau: 

 • While biểu diễn mô tả hành vi xẩy ra vô một khoảng chừng thời hạn kha khá dài
 • When chỉ người sử dụng cho tới hành vi mới nhất xẩy ra trong vòng thời hạn ngắn ngủn.

Ví dụ: 

 • When my mom knocked the door, I was cooking. (Lúc u tôi gõ cửa ngõ thì tôi đang được nấu nướng ăn).
 • While I was listening to lớn pop music, my telephone rang. (Trong khi tôi đang được nghe nhạc pop thì điện thoại cảm ứng tôi reo).

Học giờ đồng hồ anh hiệu suất cao nằm trong ELSA Pro
Luyện tập dượt theo đòi chủ thể yêu thương quí và quãng thời gian học tập được cá thể hóa hùn tài năng của người sử dụng được nâng cấp nhanh chóng chóng

Phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễnQuá khứ đơn
Cấu trúc(+) S +  was/were + V-ing
(-) S + was/were + not + V-ing
(?) Was/were + S + V-ing? 
(+) S + was/were + O hoặc S + V2 + O
(-) S + was/were + not + O hoặc S + did + S + V(inf)
(?) Was/Were + S + N/Adj hoặc Did + S + V(inf)?
Cách dùngDiễn mô tả một hành vi, vụ việc đang được ra mắt vô quá khứ hoặc nhì hành vi đang được ra mắt mặt khác vô quá khứ.Diễn mô tả sự việc/hành động ra mắt và vẫn kết thúc đẩy vô quá khứ.
Dấu hiệu nhận biết– At + giờ + thời hạn vô quá khứ (at 10 o’clock last night, …)
– At this time + thời hạn vô quá khứ (at this time two days ago, …)
– In + năm (in 1999, in 2020)
Yesterday, in the past, the day before, ago, …
Phân biệt thì quá khứ tiếp nối và thì quá khứ đơn

Bài tập dượt thì quá khứ tiếp nối sở hữu đáp án

Bài 1: Viết lại câu với kể từ khêu gợi ý

1. Where / you / go when I met you?

2. She / not / sleeping at midnight.

3. You / sleep when I got home?

4. It/ have / rain / we / dinner / while.

Xem thêm: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

5. How / they / vì thế at that time?

Bài 2: Chia kiểu dáng đích thị cho tới động kể từ vô ngoặc.

1. Yesterday at 5 Phường.M I (prepare) dinner.

2. We (not / cycle) all day.

3. While Ann (work) in her room, her friend (swim).

4. What (you / do) yesterday.

5. Most of the time they (sit) in the park.

Đáp án: 

Bài 1: Viết lại câu với kể từ khêu gợi ý

1. Where were you going when I met you?

2. She wasn’t sleeping at midnight.

3. Were you sleeping when I got home?

4. It was raining while we were having dinner.

5. How were they doing at that time?

Bài 2: Chia kiểu dáng đích thị cho tới động kể từ vô ngoặc.

1. Yesterday at 5 Phường.M I was preparing dinner.

2. We weren’t cycling all day.

3. While Ann was working in her room, her friend was swimming.

4. What were you doing yesterday?

5. Most of the time they were sitting in the park.

Xem thêm: 

 • Trọn cỗ bài bác tập dượt thì quá khứ tiếp nối kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao
 • Tổng thích hợp 90+ bài bác tập dượt thì quá khứ đơn [Có đáp án cụ thể nhất]
 • Trọng tâm bài bác tập dượt thì quá khứ trả thành

English ELSA Speak là phần mềm học tập giờ đồng hồ Anh tận nơi giản dị và đơn giản cho những người mới nhất chính thức. App ELSA Speak hùn reviews và sửa lỗi trừng trị âm chuẩn chỉnh xác nhất nhờ technology AI tiên tiến. Đồng thời tương hỗ nâng lên chuyên môn nước ngoài ngữ lên 40% chỉ với sau 10 phút thường ngày nhờ khối hệ thống bài bác tập dượt đa dạng và phong phú.

Đặc biệt vô mon này, ELSA Speak đang xuất hiện công tác ưu đãi khi ĐK ELSA Pro. Nhanh tay nhập mã hạn chế giá đựng “đánh bại” nỗi kinh hoảng tiếp xúc ngay lập tức thời điểm ngày hôm nay.

Bài viết lách viết bên trên vẫn tổ hợp những vấn đề về cấu tạo, cách sử dụng, tín hiệu nhận ra về thì quá khứ tiếp nối. Hy vọng tiếp tục khiến cho bạn học tập giờ đồng hồ Anh càng ngày càng hiệu suất cao rộng lớn. Đừng quên rèn luyện thông thường xuyên bằng phương pháp áp dụng vô tiếp xúc hằng ngày hoặc luyện trình bày nằm trong ELSA Speak nhé!

Câu căn vặn thông thường gặp:

1. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào

Thể khẳng định: S + was/were + V-ing
Thể phủ định: S + was/were + not + V-ing
Thể nghi vấn vấn: Was/were + S + V-ing?

2. Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ tiếp diễn

Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ tiếp nối là vô câu xuất hiện nay những từ/cụm kể từ như:
At + giờ + thời hạn vô quá khứ (at 5 o’clock yesterday,…).
At this time + thời hạn vô quá khứ, (at this time last year,…).
In + năm (in 2001, in 1992).