gia đình tiếng anh là gì

Gia đình tao mang trong mình 1 phù thủy.

" We have a witch in the family.

Bạn đang xem: gia đình tiếng anh là gì

Theo tôi suy nghĩ, thì tự gia đình cô ấy ko tương xứng

I think it was her family that was considered unsuitable

Buổi họp tối gia đình ko nên là khi tuy nhiên Cha và Mẹ thao diễn thuyết.

Family home evening is not a lecture from Mom and Dad.

Người của gia đình hả?

Family man, huh?

Có lẽ chúng ta vẫn dừng thực hiện người tiền phong vì như thế rất cần phải săn bắn sóc gia đình.

You may have left the ranks because you needed to lớn care for family obligations.

Có nhiều member vô gia đình rất rất mong ước được bắt gặp cậu.

There's members of the family that have been aching to lớn meet you. DANNY:

Ở nơi nào đó ngoài cơ là gia đình tôi.

Somewhere out there is my family.

Tính cho tới mon 8 năm 2010, CNN hiện nay xuất hiện bên trên rộng lớn 100 triệu hộ gia đình ở Hoa Kỳ.

As of August 2010, CNN is available in over 100 million U.S. households.

b) Muốn được giải cứu vãn, điều gì là tối quan trọng mang lại Lót và gia đình?

(b) To be delivered, what was vital for Lot and his family?

Còn so với những người dân thân thiện vô gia đình thì sao?

What about expressing appreciation to lớn members of our own family?

100 năm vừa qua, gia đình u tôi phân phát sinh ra mỏ dầu này.

100 years ago my mother's family discovered the oil here.

Làm thế này những em rất có thể dùng sự nguyện cầu nhằm gia tăng gia đình mình?

How can you use prayer to lớn strengthen your family?

Tôi tự động căn vặn bản thân sẽ ảnh hưởng gia đình hoặc Cha Thiên Thượng quên lãng ko.

Xem thêm: sách pháp luật đại cương

I wondered if I would be forgotten by my family or by my Heavenly Father.

Ban Cố được thừa kế truyền thống lâu đời học tập của gia đình.

He inherited his family's military prowess.

Sẽ ko là loạn dâm nếu như member gia đình cậu với mọi loại không giống nhau.

It's not technically incest if your family member's a different species.

Zakir phát triển một gia đình đem lịch sử vẻ vang cách mệnh.

Zakir was born into a family with revolutionary history.

Và sau cuối, những gia đình Mỹ trả giá đựng mua sắm dầu.

And finally, American families also pay a price for oil.

Khi tôi cho tới địa điểm của gia đình Sullivan vẫn đem vấp chừng với bọn Miền Bắc.

When I got to lớn the Sullivan place, there had already been a skirmish.

gia đình này vô thành phố anh tuy nhiên anh ko thân thiện thiện không?

are there any families in your neighborhood that You don't get along with?

Bối cảnh của mùng trình thao diễn là một trong gia đình luyện dượt trước lúc lên đường rao giảng.

As the setting for the demonstrations, show a family having a practice session.

Vâng, Trung Tâm Phục Vụ Gia Đình là một trong cơ sở rộng lớn.

DFS is a big agency.

Anh biết gì về gia đình tôi?

What tự you know about my father?

Đặc biệt nếu như bạn là tôi, cũng chính vì bệnh dịch Alzheimer thông thường đem tính DT vô gia đình.

Especially if you're bầm,'cause Alzheimer's tends to lớn run rẩy in families.

Tôi dẫn theo không ít gia đình.

Xem thêm: điểm chuẩn học viện cảnh sát 2022

I've got many families coming with bầm.

Sao cô lại ngăn chặn gia đình bản thân chứ?

Why tự you fight with your own family?