buồn thì cứ khóc đi lyrics

Em đem buồn

Would you be sad

Bạn đang xem: buồn thì cứ khóc đi lyrics

Nếu anh nhằm lại cây viết

If I left a pen

Dòng thư cuối sau bức màn

By the written farewell behind the curtain

Nghe giờ đàn

A guitar sound

Cất lên nhập không khí thiệt yên ổn lặng

Began in the midst of the silent surroundings

Khiến anh tưởng ngàng

Astonished me

Chợt loại chữ ấy tiếp tục nhạt nhanh chóng vì thế đôi mắt ướt sũng nhoè

Suddenly the letters faded away because of my watery eyes

Sợ em ko thấy rõ

I was afraid that you could not read

Anh nhằm lại mến yêu gói nhập khúc nhạc

So I left my love inside a melody

Anh ghi chép tặng tuy nhiên em tiếp tục quên

That I wrote for you, but you might have forgotten

Là dông tố thì dông tố cứ cất cánh về trời, chỉ việc cho tới nơi

If it were a wind, it would just fly to lớn the sky as long as it arrive

Bình yên ổn nhẹ dịu cùng theo với những áng mây cất cánh xa thẳm xôi

Stay peacefully alongside the clouds from far away

Tình yêu thương nhưng mà chỉ mất phát biểu vị lời nói, phát biểu yêu thương xuyên suốt đời

Love is not just built from words or saying loving each other forever

Sẽ không thể nào tồn bên trên mãi mãi

That couldn't last forever

Mình quen thuộc rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to lớn it, so sánh just cry out loud

Mình quen thuộc rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to lớn it, so sánh just cry out loud

Sáng hôm sau

The next morning

Ta sẽ không còn tái ngộ nhau nữa

We won't see each other again

Hàng cây mặt mày hiên vẫn đứng

The trees on the proch still stand

Trông theo đuổi bóng người điểm phương xa

In the shadow of people from afar

Liệu rằng em phấn khởi hơn?

Would you be happier?

Liệu rằng em đem còn tâm trí lưu giữ cho tới anh

Would you still remember me?

Một lời nói em phát biểu như thể là em ko thấy xót xa thẳm ah

A word you said as if you're not sorry

Anh cũng vẫn biết những thực sự tương quan cho tới tất cả chúng ta mà

Xem thêm: còn mấy ngày nữa tới trung thu

You still know the truths about us

Quan tâm một người rộng lớn anh

Interested in a person more phàn nàn him

Yêu thương một người rộng lớn anh

Loving someone more phàn nàn him

Một chuyến đau nhức hơn là trăm chuyến khóc

Once more painful phàn nàn a thundred times cry

Là dông tố thì dông tố cứ cất cánh về trời, chỉ việc cho tới nơi

If it were a wind, it would just fly to lớn the sky as long as it arrive

Bình yên ổn nhẹ dịu cùng theo với những áng mây cất cánh xa thẳm xôi

Stay peacefully alongside the clouds from far away

Tình yêu thương nhưng mà chỉ mất phát biểu vị lời nói, phát biểu yêu thương xuyên suốt đời

Love is not just built from words or saying loving each other forever

Sẽ không thể nào tồn bên trên mãi mãi

That couldn't last forever

Được khóc thì cứ khóc cho 1 chuyến không còn nước đôi mắt đi

To cry, just cry once you have no tears

Để rồi ngày mai tỉnh giấc ko vương vấn một điều gì

Then wake up tomorrow without a problem

Tự nhiên lại cứ đớn nhức dằn lặt vặt không giống này trói mình

Naturally, the pain was tormented, as if binding me

Vì đâu cần cay đắng như vậy mãi mãi

Because where suffering lượt thích that forever?

(Vì đâu cần cay đắng như thế)

(Because where suffering lượt thích that?)

(Vì đâu cần cay đắng như thế)

(Because where suffering lượt thích that?)

(Vì đâu cần cay đắng như thế)

(Because where suffering lượt thích that?)

(Vì đâu cần cay đắng như thế)

(Because where suffering lượt thích that?)

Là dông tố thì dông tố cứ cất cánh về trời, chỉ việc cho tới nơi

If it were a wind, it would just fly to lớn the sky as long as it arrive

Bình yên ổn nhẹ dịu cùng theo với những áng mây cất cánh xa thẳm xôi

Stay peacefully alongside the clouds from far away

Tình yêu thương nhưng mà chỉ mất phát biểu vị lời nói, phát biểu yêu thương xuyên suốt đời

Love is not just built from words or saying loving each other forever

Sẽ không thể nào tồn bên trên mãi mãi

That couldn't last forever

Mình quen thuộc rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to lớn it, so sánh just cry out loud

Mình quen thuộc rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to lớn it, so sánh just cry out loud

Mình quen thuộc rồi đó ừ thì cứ khóc đi

Xem thêm: hàm sumproduct tính tổng nhiều điều kiện

I am used to lớn it, so sánh just cry out loud

Mình quen thuộc rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to lớn it, so sánh just cry out loud