tìm nhạc bằng âm thanh google

Lưu ý quan tiền trọng: Không cần công dụng này cũng đều có bên trên từng ngôn từ, vương quốc hoặc khí giới đầy đủ ĐK.

Yêu cầu Trợ lý Google cho thấy thêm thương hiệu của một bài bác hát

 1. Trên khí giới Android, hãy nhấn và lưu giữ nút Màn hình chính hoặc phát biểu "Ok Google".
 2. Hỏi "Bài hát gì đây?".
 3. Phát một bài bác hát hoặc ngân nga, huýt sáo hoặc hát bám theo nhạc điệu của một bài bác hát này cơ.
  • Phát một bài bác hát: Thông qua quýt Trợ lý Google, chúng ta cũng có thể nêu thương hiệu bài bác hát. Quý Khách với thể:
   • Chia sẻ bài bác hát.
   • Xem đoạn phim bên trên YouTube.
   • Thêm vào trong 1 list vạc bên trên YouTube Music YouTube Music Logo.
  • Ngân nga, huýt sáo hoặc hát: Thông qua quýt Trợ lý Google, chúng ta cũng có thể xác lập những thành quả với kỹ năng trùng khớp với bài bác hát cơ. Để truy vấn trang Kết trái khoáy dò thám dò thám, nên chọn lựa một trong mỗi thành quả cơ rồi các bạn với thể:
   • Nghe bài bác hát.
   • Đọc điều bài bác hát.
   • Xem đoạn phim nhạc.

Lưu ý: Thông qua quýt Trợ lý Google, các bạn chỉ hoàn toàn có thể phát hiện những bài bác hát với điều.

Bạn đang xem: tìm nhạc bằng âm thanh google

Xem thêm: xem bóng đá miễn phí

Sử dụng phần mềm Google để tìm hiểu thương hiệu của một bài bác hát

 1. Trên khí giới Android, hãy cởi phần mềm Google Google Tìm kiếm.
 2. Trong thanh dò thám dò thám, hãy nhấn nhập hình tượng Micrô sau đó Tìm bài bác hát.
 3. Phát một bài bác hát hoặc ngân nga, huýt sáo hoặc hát bám theo nhạc điệu của một bài bác hát này cơ.

Nhận thông tin về bài bác hát đang được vạc (Pixel 2 trở lên)

Trên screen khoá, chúng ta cũng có thể tự động hóa có được thông tin cho thấy thêm bài bác hát đang được vạc là gì. Tìm hiểu cơ hội nhảy công dụng Phát hiện tại nhạc.

Tác giả

Bình luận