truyện một lòng một dạ

 • Reads 1,082,251
 • Votes 64,112
 • Parts 49

Complete, First published Sep 21, 2021

Bạn đang xem: truyện một lòng một dạ

Table of contents

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

  Xem thêm: chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

  Xem thêm: lời bài hát chillies mascara

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

"Trong lòng tôi là tình thương yêu nước tuy nhiên trong trái khoáy tim thì lại yêu thương LaLisa, về sau tổ quốc thanh bình, nhì mặt mũi hữu hảo thì người hãy dò xét tôi, khi đấy tất cả chúng ta tiếp tục phát triển thành phu nhân ông chồng."
  
  
  
  Tác phẩm này MANG YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ, NÓ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG XOÁY SÂU VÀO CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM, CHỈ TẬP TRUNG VÀO TÌNH CẢM CỦA LICHAENG. 
  
  
  Thống đốc Thái Lan LaLisa × Tiểu thư Hội đồng Phác Thái Anh.
  
  
  01/10/2021 - 08/11/2021
  
  
  
  *có sự tương hỗ kể từ CatTuong120