sách giáo khoa tiếng anh lớp 4

English Discovery 1

English Discovery 1

Tiếng Anh 1 English Discovery

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng anh lớp 4

Tiếng Anh 1 English Discovery được Nhà xuất bạn dạng Đại học tập sư phạm link xuất bạn dạng với Nhà xuất bạn dạng Pearson biên soạn giành riêng cho học viên tè học tập mới nhất chính thức học tập giờ đồng hồ Anh và trọn vẹn phù phù hợp với công tác Làm thân quen giờ đồng hồ Anh Lớp 1,2. Sở sách được tạo ra độc quyền bởi doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến Giáo dục đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài xích tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery : https://www.youtube.com/watch?v=MMJlTrGb9QY&t=41s

95.000 đ

English Discovery 2

English Discovery 2

Tiếng Anh 2 English Discovery

Tiếng Anh 2 English Discovery được Nhà xuất bạn dạng Đại học tập sư phạm link xuất bạn dạng với Nhà xuất bạn dạng Pearson biên soạn dành mang lại học viên tè học tập mới nhất bắt đẩu học tập giờ đồng hồ Anh và trọn vẹn phù phù hợp với Chương trình Làm thân quen giờ đồng hồ Anh Lớp 1, 2.  Bộ sách được tạo ra độc quyền bởi doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến Giáo dục đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài xích tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery

95.000 đ

English Discovery 3

English Discovery 3

Tiếng Anh 3 English Discovery

Tiếng Anh 3 English Discovery được Nhà xuất bạn dạng Đại học tập sư phạm link xuất bạn dạng với Nhà xuất bạn dạng Pearson biên soạn dành mang lại học viên tè học tập vô công tác dạy dỗ phổ thông. Sách được tạo ra độc quyền bởi doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến Giáo dục đào tạo Cánh Buồm.

Bộ khoáng sản của sách bao hàm :

Sách học tập sinh: Sách bài học kinh nghiệm và sách bài xích tập

Sách giáo viên

Thẻ hình (Flash cards)

Thẻ kể chuyện (Story cards)

File nghe Audio bên trên lớp

Phần mượt tương hỗ giảng dạy dỗ Active teach

Phân phối công tác và giáo án mẫu

Kênh youtube English Discovery

95.000 đ

English Discovery 4

English Discovery 4

Tiếng Anh 4 English Discovery

Tiếng anh 4 - English Discovery là tập luyện loại tư vô cuốn sách tè học tập mang lại học viên kể từ lớp 1 tới trường 5 công tác dạy dỗ phổ thông. Sở sách được biên soạn bởi căn nhà xuất bạn dạng Pearson kết phù hợp với căn nhà xuất bạn dạng ĐH Sư phạm và bởi doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến dạy dỗ Cánh Buồm phân phối độc quyền bên trên toàn nước.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài xích tập

Sách giáo viên

Phân phối trương trình và giáo án mẫu

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

Xem thêm: nạp thẻ.vn free fire miễn phí

File đoạn Clip Mp4 cho những bài học kinh nghiệm banh rộng

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

95.000 đ

English Discovery 5

English Discovery 5

 Tiếng Anh 5 English Discovery

Tiếng anh 5 - English Discovery là tập luyện cuối vô cuốn sách tè học tập mang lại học viên kể từ lớp 1 tới trường 5 công tác dạy dỗ phổ thông. Sở sách được biên soạn bởi căn nhà xuất bạn dạng Pearson kết phù hợp với căn nhà xuất bạn dạng ĐH Sư phạm và bởi doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và trở nên tân tiến dạy dỗ Cánh Buồm phân phối độc quyền bên trên toàn nước.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài xích tập

Sách giáo viên

Phân phối trương trình và giáo án mẫu

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File đoạn Clip Mp4 cho những bài học kinh nghiệm banh rộng

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

Liên hệ

English Discovery 6

English Discovery 6

Tiếng Anh 6 English Discovery

Tiếng anh 6 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 6 vô công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài xích giảng, bài học kinh nghiệm được xây đắp theo đòi những năng lượng nằm trong khuông review giờ đồng hồ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy tấp tểnh vô khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài xích tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File đoạn Clip Mp4 căn nhà điểm không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức mang lại học tập sinh

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ

English Discovery 7

English Discovery 7

Tiếng Anh 7 English Discovery

Tiếng anh 7 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 7 vô công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài xích giảng, bài học kinh nghiệm được xây đắp theo đòi những năng lượng nằm trong khuông review giờ đồng hồ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy tấp tểnh vô khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài xích tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File đoạn Clip Mp4 căn nhà điểm không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức mang lại học tập sinh

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ

English Discovery 8

English Discovery 8

Tiếng Anh 8 English Discovery

Tiếng anh 8 - English Discovery giành riêng cho học viên lớp 8 vô công tác dạy dỗ phổ thông. Hệ thống tiềm năng bài xích giảng, bài học kinh nghiệm được xây đắp theo đòi những năng lượng nằm trong khuông review giờ đồng hồ Anh toàn thế giới GSE (Global Scale of English) kết phù hợp với những năng lượng được quy tấp tểnh vô khuông công tác dạy dỗ phổ thông 2018.

Bộ sách bao hàm những khoáng sản giảng dạy dỗ :

Sách học viên : Sách bài học kinh nghiệm + Sách bài xích tập

Sách giáo viên

File nghe Audio Mp3 bên trên lớp

File đoạn Clip Mp4 căn nhà điểm không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức mang lại học tập sinh

Xem thêm: cách nhân bản ứng dụng trên iphone

Phân phối công tác và giáo án mẫu 

Nguồn học tập liệu online kể từ kênh youtube của Cửa Hàng chúng tôi.

90.000 đ