sách giáo khoa hoá 8

Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 8

 • Danh mục

  Bạn đang xem: sách giáo khoa hoá 8

  Sách giáo khoa (SGK) lớp 8

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 8 - phiên bản PDF online - Link tải về - Bản PDF + Drive - Sách mới nhất 2024. Quý khách hàng rất có thể mua sắm thẳng bên trên hiệu sách

  Xem thêm: cách xóa toàn bộ tin nhắn trên messenger

Nội dung Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 8 Bản PDF

Sách giáo khoa Hóa học tập lớp 8

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Xem thêm: tế bào biểu bì vảy hành

Giới thiệu: Sách giáo khoa Hóa học tập lớp 8 bao gồm những bài bác sau:

MỤC LỤC

 • Chất
 • Bài thực hành thực tế 1
 • Nguyên tử
 • Nguyên tố hoá học
 • Đơn hóa học và ăn ý hóa học – Phân tử
 • Bài thực hành thực tế 2
 • Bài rèn luyện 1
 • Công thức hoá học
 • Hoá trị
 • Bài rèn luyện 2
 • Sự biến hóa chất
 • Phản ứng hoá học
 • Bài thực hành thực tế 3
 • Định luật bảo toàn khối lượng
 • Phương trình hoá học
 • Bài rèn luyện 3
 • Mol
 • Chuyển thay đổi thân mật lượng, thể tích và lượng chất
 • Tỉ khối của hóa học khí
 • Tính bám theo công thức hoá học
 • Tính bám theo phương trình hoá học
 • Bài rèn luyện 4
 • Tính hóa học của oxi
 • Sự oxi hoá – Phản ứng hoá ăn ý – Ứng dụng của oxi
 • Oxit
 • Điều chế khí oxi − Phản ứng phân huỷ
 • Không khí – Sự cháy
 • Bài rèn luyện 5
 • Bài thực hành thực tế 4
 • Tính hóa học – Ứng dụng của hiđro
 • Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • Bài rèn luyện 6
 • Bài thực hành thực tế 5
 • Nước
 • Axit – Bazơ – Muối
 • Bài rèn luyện 7
 • Bài thực hành thực tế 6
 • Dung dịch
 • Độ tan của một hóa học vô nước
 • Nồng chừng dung dịch
 • Pha chế dung dịch
 • Bài rèn luyện 8
 • Bài thực hành thực tế 7

Cuốn sách "Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 8 " là một trong những tư liệu dạy dỗ được biên soạn nhằm chỉ dẫn học viên lớp 8 vô môn chất hóa học. Cuốn sách này còn có mục lục bao hàm những chương như sau: 1. Chất: - Bài thực hành thực tế 1: Tìm hiểu về vẹn toàn tử, nhân tố hoá học tập và đơn hóa học, ăn ý hóa học - phân tử. - Bài thực hành thực tế 2: Bài rèn luyện về công thức hoá học tập, hoá trị. 2. Sự biến hóa chất: - Bài rèn luyện 2: Tìm hiểu về sự việc biến hóa hóa học, phản xạ hoá học tập. - Bài thực hành thực tế 3: Định luật bảo toàn lượng, phương trình hoá học tập. - Bài rèn luyện 3: Chuyển thay đổi thân mật lượng, thể tích và lượng hóa học, tỉ khối của hóa học khí, đo lường bám theo công thức hoá học tập, đo lường bám theo phương trình hoá học tập. - Bài rèn luyện 4: Tính hóa học của oxi, sự oxi hoá, phản xạ hoá ăn ý, phần mềm của oxi, oxi, pha chế khí oxi, phản xạ phân huỷ, bầu không khí, sự cháy. 3. Tính hóa học của hiđro: - Bài rèn luyện 5: Tính hóa học của hiđro, pha chế khí hiđro, phản xạ thế. 4. Nước, axit - bazơ - muối hạt, dung dịch: - Bài rèn luyện 6: Tìm hiểu về nước, axit, bazơ, muối hạt. - Bài rèn luyện 7: Tìm hiểu về hỗn hợp, chừng tan của một hóa học nội địa, độ đậm đặc hỗn hợp, pha trộn hỗn hợp. Cuốn sách giáo khoa này được trình diễn vì chưng Sở Giáo Dục Và Đào Tạo và được cung ứng vì chưng Nhà Xuất Bản Giáo Dục nước Việt Nam. Nội dung của sách được biên soạn một cơ hội khoa học tập, rõ nét và dễ nắm bắt sẽ giúp những học viên nắm rõ kỹ năng về chất hóa học lớp 8. Cuốn sách triệu tập vô việc nắm rõ những kỹ năng cơ phiên bản vô môn chất hóa học và vận dụng nó vào những bài bác luyện và thực hành thực tế. Sách cũng cung ứng những bài bác luyện nhằm học viên rèn kĩ năng xử lý yếu tố và vận dụng kỹ năng vô thực tiễn. Tóm lại, cuốn "Sách giáo khoa (SGK) - Hóa họclớp 8 " là một trong những tư liệu dạy dỗ toàn vẹn về chất hóa học lớp 8, được biên soạn một cơ hội cảnh giác và dễ nắm bắt, nhằm mục đích gom học viên nắm rõ kỹ năng cơ phiên bản và vận dụng nó vào thực tiễn.