nói tiếng anh là gì

Bản dịch

Khi với vướng mắc gì về việc làm, cậu ấy / cô ấy luôn luôn nói rõ rệt chứ không hề hề cất giấu diếm.

Bạn đang xem: nói tiếng anh là gì

When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to lớn what others may feel but cannot or will not say.

Chúng tôi nài xác nhận đơn đặt mua bởi vì lời nói nói hôm...

expand_more This is to lớn confirm our verbal order dated…

Khi nói về..., tớ thông thường suy nghĩ cho tới...

expand_more What we usually have in mind when we talk about… is…

Ví dụ về kiểu cách dùng

Phải nói rằng cậu / cô... cực kỳ... và với năng lực...

I would lượt thích to lớn mention here, that...is…and has the ability to… .

Chúng tôi nài xác nhận đơn đặt mua bởi vì lời nói nói hôm...

This is to lớn confirm our verbal order dated…

Tôi ham muốn nói chuyện với những người tư vấn thế chấp

I would lượt thích to lớn speak with a mortgage advisor.

Khi nói về..., tớ thông thường suy nghĩ cho tới...

What we usually have in mind when we talk about… is…

Mày biết loại tai quái gì (mà nói)! / Mày biết loại đếch gì (mà nói)!

Khả năng nói và ghi chép... khá/tốt

Good understanding of both written and spoken…

Khả năng nói và ghi chép... trở thành thạo

Fluency in both written and spoken…

Chúng tôi cực kỳ tiếc cần nói rằng...

We are sorry to lớn inform you that…

Nói chuyện với anh/em cực kỳ vui!

Xem thêm: vẽ cây cau

It's been really nice talking to lớn you!

nói cút nói lại một điểm cần thiết cho tới trị chán

thảo luận nhanh chóng một chủ đề nhập một cuộc nói chuyện

Bạn với nói được _[ngôn ngữ]_ không?

Do you speak _[language]_?

Tôi ghi chép thư này nhằm nói về...

I am writing to lớn enquire about…

Tôi ko biết nói _[ngôn ngữ]_.

I don't speak_[language]_.

bạn với nói được giờ đồng hồ Anh không?

nói một cơ hội thiếu thốn mạch lạc

to stumble over one’s words

Bạn với nói được giờ đồng hồ Anh không?

biết được bạn đang ko nói thật

nói nhi nhí cái gì Lúc đang được nức nở

Ví dụ về đơn ngữ

As reprehensible as that was, we can dismiss it as the froth of a garrulous governor seized by election fever.

Copes photogenic charm and wild, garrulous interview style helped keep the band in the truyền thông media eye, and made him a short-lived teen idol during the bands peak.

The discussions are spirited, but it is a warm, convivial, garrulous bunch.

More phàn nàn anything, it is this silence of the normally garrulous leader that indicates the seriousness of his condition.

Generally, he or she has the garrulous gift of gab, is feisty and unafraid of controversy, and seemingly willing to lớn tilt at the odd windmill.

Xem thêm: vẽ ghế đá đơn giản