hằng đẳng thức bậc 4

25 Tháng tám 2017
458
715
154
21
Hà Nội
THPT Minh Khai

Last edited by a moderator:

Bạn đang xem: hằng đẳng thức bậc 4

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18

Thành viên

TV tuyệt vời nhất 2017

7 Tháng tám 2017
4,506
10,437
1,114
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$

Cho bản thân vài ba ví dụ về kiểu cách khai triển hằng đẳng thức bậc 4 người sử dụng tam giác pascal với

$ (a \pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4 ab^3 + b^4 $

25 Tháng tám 2017
458
715
154
21
Hà Nội
THPT Minh Khai
13 Tháng mươi 2017
65
53
36
Hà Nội

bạn ghi rời khỏi loại tam giác pascal giành được ko?

$1
\\1 \ \ \ \ \ 1
\\1 \ \ \ \ \ 2 \ \ \ \ \ 1
\\1 \ \ \ \ \ 3 \ \ \ \ \ 3 \ \ \ \ \ 1
\\1 \ \ \ \ \ 4 \ \ \ \ \ 6 \ \ \ \ \ 4 \ \ \ \ \ 1
\\1 \ \ \ \ \ 5 \ \ \ \ 10 \ \ \ \ 10 \ \ \ \ 5 \ \ \ \ \ 1
\\\dots \ \ \dots \ \ \dots \ \ \ \dots \ \ \dots \ \ \ \dots \ \ \dots$

12 Tháng chín 2018
1,147
894
151
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn

cho em chất vấn phần này lớp bao nhiêu học tập ạ

Lớp 8, nâng lên.