divide đi với giới từ gì

Divided là dạng phân kể từ nhị của động kể từ Divide và Có nghĩa là “được phân loại, được phân chia tách". Tuy nhiên, ko cần người nào cũng biết Divided lên đường với giới kể từ gì mới nhất đúng đắn cũng giống như các cấu hình Divided + giới kể từ. Hôm ni, nằm trong Langmaster dành riêng 5 phút phát âm ngay lập tức nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm bắt lòng những công thức này nhé!

Xem thêm: GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH: PREPOSITIONS MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Bạn đang xem: divide đi với giới từ gì

I. Divided Có nghĩa là gì?

null

1. Phiên âm: Divided /dɪˈvaɪdɪd/ (v, adj)

Từ "divided" là 1 trong động kể từ và cũng hoàn toàn có thể là tính kể từ, tùy nhập văn cảnh dùng. Nghĩa của "divided" là:

1. Động kể từ (Verb):

 • Chia tách, phân tích, thực hiện trở nên nhiều phần hoặc phần riêng không liên quan gì đến nhau.
  Ví dụ: The cake is divided into six equal slices. (Cái bánh được tạo thành sáu miếng đều bằng nhau.)
 • Gây đi ra sự phân chia rẽ, xích míc hoặc ko đồng thuận trong số những group, xã hội hoặc vương quốc.
  Ví dụ: The issue has divided the country into two opposing camps. (Vấn đề đang được phân chia non sông trở nên nhị phe trái lập.)

3. Tính kể từ (Adjective):

 • Được tạo thành những phần riêng không liên quan gì đến nhau, ko tương đồng.
  Ví dụ: The thành phố is a divided community with different cultural backgrounds. (Thành phố là 1 trong xã hội phân chia tách với những nền văn hóa truyền thống không giống nhau.)
 • Mâu thuẫn, ko đồng thuận, ko thống nhất.
  Ví dụ: The committee members have divided opinions on the proposed changes. (Các member nhập ủy ban với ý kiến xích míc về những thay cho thay đổi khuyến cáo.)

II. Các dạng kể từ không giống của Divided

Bên cạnh dạng tính kể từ Divided, cũng có thể có một số trong những dạng kể từ không giống của tính kể từ này như danh kể từ, động kể từ,... nhằm dùng nhập nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang đến phù hợp:

1. Divide (động từ): Là mẫu mã cơ phiên bản của "divided" và Có nghĩa là phân chia tách, phân tích hoặc tạo ra trở nên những phần riêng không liên quan gì đến nhau.
Ví dụ: The river divides the thành phố into two parts. (Con sông tạo thành phố trở nên nhị phần.)

2. Divisible (tính từ): Nó Có nghĩa là hoàn toàn có thể tạo thành những phần nhỏ rộng lớn một cơ hội thường xuyên.
Ví dụ: 12 is divisible by 3 and 4. (12 phân chia không còn mang đến 3 và 4.)

3. Divisibility (danh từ): Biểu thị đặc điểm hoàn toàn có thể tạo thành những phần nhỏ rộng lớn một cơ hội thường xuyên.
Ví dụ: The divisibility of the number depends on its factors. (Tính phân chia không còn của số tùy theo những quá số của chính nó.)

4. Divisor (danh từ): Là số phân chia không còn một số trong những ví dụ.
Ví dụ: 3 is a divisor of 12. (3 là số phân chia không còn mang đến 12.)

5. Division (danh từ): Nó Có nghĩa là hành vi hoặc quy trình phân chia tách hoặc phân tích trở nên những phần nhỏ rộng lớn.
Ví dụ: The division of labor is essential in a complex project. (Phân công việc làm là vô cùng cần thiết nhập một dự án công trình phức tạp.)

III. Divided lên đường với giới kể từ gì?

null

Vậy Divided lên đường với giới kể từ gì thì chủ yếu xác? Câu vấn đáp là Divided thông thường lên đường với giới kể từ INTO, BY, BETWEEN, AGAINST và ON. Tại phần này, nằm trong dò la lời nói trả lời và hiểu thâm thúy rộng lớn về những cụm kể từ này nhé!

1. Divided + into

"Divided into" là cấu hình thông dụng được dùng Lúc biểu diễn miêu tả sự phân chia tách hoặc phân loại một chiếc gì cơ trở nên những phần nhỏ rộng lớn.

Ví dụ: 

 • The cake was divided into six equal slices. (Cái bánh đang được tạo thành sáu miếng đều bằng nhau.)
 • The thành phố is divided into several districts. (Thành phố được tạo thành một số trong những quận.)

2. Divided + by

Cấu trúc "C + divided by + D" đã cho thấy phép tính phân chia nhằm dò la thành phẩm hoặc thương của nhị số. Đây một cấu hình thông dụng nhằm biểu thị phép tắc phân chia nhị số C và D cùng nhau.

Ví dụ:

 • 10 divided by 2 equals 5. (10 phân chia mang đến 2 vày 5.)
 • 16 divided by 4 is 4. (16 phân chia mang đến 4 vày 4.)

XEM THÊM:

FAMOUS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? NHỮNG CỤM TỪ VỚI FAMOUS THÔNG DỤNG

RECALL TO V HAY VING? CÁC NGHĨA VÀ CẤU TRÚC VỚI RECALL 

3. Divide + between

Cấu trúc "divide something between A and B" thông thường được dùng Lúc mong muốn chia sẻ hoặc phân loại một chiếc gì cơ một cơ hội vô tư hoặc thường xuyên thân thích nhị hoặc nhiều người hoặc group.

Ví dụ: 

 • The prize money will be divided between the first and second-place winners. (Tiền thưởng sẽ tiến hành tạo thành nhị phần và gán từng phần cho những người thắng lợi hàng đầu và người thắng lợi loại nhị.)
 • The inheritance will be divided equally between the three siblings. (Gia sản sẽ tiến hành chia đều cho các bên mang đến tía bằng hữu.)

4. Divided + against

"Divided against itself" là 1 trong cụm kể từ giờ đồng hồ Anh được dùng nhằm biểu thị sự xích míc, sự phân chia rẽ hoặc sự ko đồng thuận xẩy ra phía bên trong một group, tổ chức triển khai hoặc khối hệ thống nào là cơ. Cụm kể từ này thông thường được dùng làm cho là những member hoặc nguyên tố phía bên trong tổ chức triển khai hoặc khối hệ thống đang được kháng đối, ko tán thành hoặc xung đột cùng nhau.

Ví dụ:

 • The political buổi tiệc nhỏ was divided against itself over the issue of healthcare reform. (Đảng chủ yếu trị bị phân chia rẽ về yếu tố cách tân đỡ đần sức mạnh.)
 • The company is divided against itself regarding the decision to tát expand into international markets. (Công ty bị phân chia rẽ về sự việc ra quyết định không ngừng mở rộng nhập những thị ngôi trường quốc tế.)

5. Divided + on

"Divided on" là 1 trong cụm giới kể từ biểu thị sự phân chia rẽ, chủ ý ko tương đồng hoặc xích míc về một yếu tố hoặc ý kiến ví dụ. Khi người tớ thưa "divided on," tức là với sự khác lạ nhập chủ ý hoặc ý kiến của quý khách về việc đó.

Ví dụ:

 • The members of the committee were divided on the issue of raising taxes. (Các member của ủy ban với chủ ý ko tương đồng về sự việc tăng thuế.)
 • The public opinion is divided on whether to tát tư vấn the new policy or not. (Công bọn chúng với chủ ý phân chia rẽ về sự việc tương hỗ quyết sách mới nhất hay là không.)

IV. Các kể từ với nghĩa tương tự động Divided

1. Split (tính từ/động từ): Được dùng Lúc mong muốn chỉ sự phân chia rẽ, sự phân loại hoặc sự tách đi ra trở nên những phần riêng không liên quan gì đến nhau. Tương tự động như "divided" nhập ngữ nghĩa của sự việc ko đồng thuận và xích míc trong số những group hoặc cá thể.
Ví dụ: The team is split over which strategy to tát adopt. (Đội bóng bị phân chia rẽ về kế hoạch nào là nên vận dụng.)

Xem thêm: đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

2. Disunited (tính từ): Có tức là ko liên kết, ko thống nhất, và thông thường dùng làm mô tả hiện tượng của những group, tổ chức triển khai hoặc xã hội ko đồng lòng cùng nhau.
Ví dụ: The disunited family couldn't reach an agreement. (Gia đình ko đồng lòng và ko thể đạt được thỏa thuận hợp tác.)

3. Discordant (tính từ): Có tức là ko hòa ăn ý, ko đồng thuận và xích míc, thông thường được dùng nhằm tế bào miêu tả sự khác lạ và xung đột nhập chủ ý hoặc ý kiến.
Ví dụ: The team's discordant voices hindered progress. (Những chủ ý ko đồng thuận của group thực hiện chậm chạp tiến trình.)

4. Fragmented (tính từ): Được dùng Lúc mong muốn chỉ sự phân miếng, sự tách rời trở nên những phần nhỏ rộng lớn. Tương tự động "divided" nhập ngữ nghĩa của sự việc phân chia rẽ và ko thống nhất.
Ví dụ: The organization's structure was fragmented, leading to tát communication problems. (Cấu trúc tổ chức triển khai bị phân chia rẽ, kéo đến yếu tố tiếp xúc.)

null

Đăng ký ngay: 

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

V. Bài luyện vận dụng

Sử dụng những từ/cụm từ: divided into, divided on, divided between, divided against, divided, divide nhằm triển khai xong những câu bên dưới đây: 

1. The students were ________ two teams for the quiz competition.

2. The family was deeply ________ over the decision to tát sell their ancestral trang chủ.

3. The board of directors was ________ whether to tát invest in the new technology.

4. The issue of climate change has ________ scientists and policymakers.

5. The team was ________ staying and leaving the tournament.

6. The jury was __________ whether to tát convict the defendant.

7. The neighborhood was __________ those who supported the new development and those who opposed it.

8. trăng tròn __________ 5 equals 4.

9. The group decided to tát __________ the tasks equally among its members.

10. The students were __________ the idea of implementing school uniforms.

Đáp án:

1. divided into

2. divided

3. divided on

4. divided

5. divided between

6. divided on

7. divided between

8. divided by

Xem thêm: cảm ứng ở thực vật

9. divide

10. divided against

Kết luận

Như vậy, nội dung bài viết bên trên phía trên đang được tổ hợp toàn cỗ những cấu hình Divided + giới kể từ và giúp cho bạn vấn đáp thắc mắc “Divided lên đường với giới kể từ gì?”. Hy vọng rằng với những kiến thức và kỹ năng bên trên, các bạn sẽ hoàn toàn có thể mạnh mẽ và tự tin vận dụng những cấu hình bên trên nhập cuộc sống thường ngày. Hình như, hãy nhớ là ĐK thực hiện bài xích test trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh không tính phí tại đây nhằm hiểu rằng tài năng của tớ nhé. Langmaster chúc chúng ta trở nên công!