diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp

Câu hỏi:

25/07/2019 155,642

Bạn đang xem: diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp

A. Quá trình tạo ra ATP, NADPH và giải hòa O2.

B. Quá trình khử CO2.

Đáp án chủ yếu xác

C. Quá trình quang quẻ phân li nước.

D. Sự biến hóa tình trạng của diệp lục (từ dạng thông thường sang trọng tình trạng kích thước).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Quá trình khử CO2 là trình diễn đổi mới của trộn tối của quy trình quang quẻ hợp ý.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm của trộn sáng sủa gồm?

A. ATP, NADPH và O2.     

B. ATP, NADPH và CO2.

C. ATP, NADP+ O2.

D. ATP, NADPH.

Câu 2:

Trật tự động trúng những quy trình tiến độ vô quy trình Canvin là?

A. Khử APG trở thành AlPG→ cố định và thắt chặt CO2→ tái ngắt sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).

B. Cố quyết định CO2→ tái ngắt sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ khử APG trở thành AlPG.

C. Khử APG trở thành AlPG → tái ngắt sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định và thắt chặt CO2.

D. Cố quyết định CO2→ khử APG trở thành AlPG → tái ngắt sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định và thắt chặt CO2.

Câu 3:

Pha sáng sủa của quang quẻ hợp ý là trộn gửi hóa tích điện của ánh sáng?

Xem thêm: định luật khúc xạ ánh sáng

A. Đã được diệp lục hít vào trở thành tích điện trong số links chất hóa học vô ATP.

B. Đã được diệp lục hít vào trở thành tích điện trong số links chất hóa học vô ATP và NADPH.

C. Đã được diệp lục hít vào trở thành tích điện trong số links chất hóa học vô NADPH.

D. Thành tích điện trong số links hó học tập vô ATP.

Câu 4:

Thực vật C4 được phân bố?

A. Rộng rãi bên trên Trái Đất, đa số ở vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

B. Tại vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

C. Tại vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới gió mùa.

D. Tại vùng tụt xuống mạc.

Câu 5:

Trong lục lạp, trộn tối ra mắt ở?

A. Màng ngoài.     

B. Màng vô.

C. Chất nền (strôma).     

D. Tilacôit.

Câu 6:

Nhóm thực vật C3 được phân bố?

A. Hầu từng toàn bộ điểm bên trên Trái Đất.

B. Tại vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

C. Tại vùng nhiệt đới gió mùa.

D. Tại vùng tụt xuống mạc.

Xem thêm: tìm người nấu com trưa