yet là dấu hiệu của thì nào

Yet là một trong những trạng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh, bên cạnh đó là tín hiệu phân biệt thịnh hành của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, được dùng nhằm thao diễn miêu tả những vụ việc ko xẩy ra. Bên cạnh đó, cấu trúc yet có những cơ hội dùng không giống cùng theo với một số trong những cấu hình thịnh hành. Trong nội dung bài viết này, DOL Grammar sẽ reviews cho tới chúng ta những kỹ năng và kiến thức tổng quát tháo của về kể từ Yet nhập giờ đồng hồ Anh gồm những: Định nghĩa, cách sử dụng và cơ hội phân biệt yet và still. Khám đập phá nội dung bài viết sau đây nhằm nâng lên kỹ năng và kiến thức ngữ pháp của khách hàng và trở thành thỏa sức tự tin rộng lớn Khi dùng giờ đồng hồ Anh.

yet là thì gì
Cấu trúc Yet nhập giờ đồng hồ Anh? Khái niệm, cách sử dụng và bài bác tập

Yet là thì gì nhập giờ đồng hồ Anh? 

Yet là tín hiệu phân biệt của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. Khi được dùng với tầm quan trọng là trạng kể từ, yet thao diễn miêu tả những vụ việc ko ra mắt cho tới thời điểm hiện tại. Đây là cơ hội dùng thịnh hành nhất của yet nhập giờ đồng hồ Anh.

Ví dụ

  • He hasn't arrived yet. (Anh ấy vẫn không đến.)

  • Have you finished your homework yet? (Bạn đang được hoàn thành xong bài bác tập luyện về căn nhà chưa?)

Cách sử dụng yet nhập giờ đồng hồ Anh

Ngoài tầm quan trọng là trạng kể từ, yet còn là một liên kể từ nhập mệnh đề. Hãy nằm trong mò mẫm hiểu 2 tầm quan trọng chủ yếu của yet nhập giờ đồng hồ Anh cùng theo với cơ hội dùng của cấu hình “have yet to” hoặc “be yet to” nhập phần sau đây.

Yet với tầm quan trọng là trạng kể từ (Adverb)

Yet được dùng thịnh hành nhất với tầm quan trọng là trạng kể từ thời hạn, đem ý nghĩa sâu sắc “vẫn còn”, “vẫn chưa”. Từ này được sử dụng nhập câu nhằm nói đến những vụ việc ko ra mắt tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại. Yet được dùng thịnh hành nhất nhập câu phủ toan và câu nghi hoặc vấn Yes-No của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. 

Ngoài đi ra, trạng kể từ yet còn được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề vấn đề nhập câu và được sử dụng nhập cấu hình “have yet to”/”be yet to”.

Yet nhập câu phủ định

Khi yet được dùng nhập câu phủ toan, nó thao diễn miêu tả một vụ việc được mong ngóng tiếp tục xẩy ra tuy nhiên nó vẫn ko xẩy ra tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại. Yet thông thường được đặt tại cuối câu phủ toan.

Ví dụ: My mother hasn’t phoned bầm yet. (Mẹ tôi vẫn ko gọi tôi.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, "yet" được sử dụng nhập câu nhằm nói đến việc “mẹ tôi gọi mang lại tôi” được mong ngóng tiếp tục xẩy ra vẫn ko ra mắt tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại.

Yet nhập câu nghi hoặc vấn Yes-No

Yet được dùng nhập câu nghi hoặc vấn Yes-No thể hiện nay sự nom ngóng, mong ngóng nhập vụ việc tiếp tục xẩy ra. Yet thông thường được đặt tại cuối thắc mắc.

Ví dụ: Have you arrived there yet? (Bạn đang đi tới điểm bại liệt chưa?)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, "yet" được sử dụng nhập câu nhằm nói đến việc người rằng mong ngóng vụ việc “bạn đang đi tới nơi” tiếp tục xẩy ra. 

Yet còn được dùng nhập câu nghi hoặc vấn phủ toan nhằm nhấn mạnh vấn đề rộng lớn sự mong ngóng nhập việc nào là bại liệt xứng đáng lẽ nên xẩy ra.

Ví dụ: Hasn’t Ray arrived yet? (Ray vẫn không đến à?)

Giải thích: Trong ví dụ này, "yet" được sử dụng nhập câu nhằm nói đến việc người rằng mong ngóng vụ việc “bạn đang đi tới nơi” xứng đáng lẽ nên xẩy ra. 

Ngoài việc được dùng thịnh hành nhập câu phủ toan và câu nghi hoặc vấn, trạng kể từ yet cũng rất được dùng nhập cấu trúc đối chiếu nhất (Superlative) nhằm nhấn mạnh vấn đề việc ko ra mắt cho đến thời khắc thời điểm hiện tại.

Ví dụ: His latest film is his best yet. (Bộ phim tiên tiến nhất của anh ý ấy là bộ phim truyện hoặc nhất của anh ý ấy.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, "yet" được dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề rằng chưa xuất hiện bộ phim truyện nào là hoặc là hơn bộ phim truyện tiên tiến nhất của anh ý ấy.

Yet đem ý nghĩa sâu sắc nhấn mạnh 

Trạng kể từ yet rất có thể đem ý nghĩa sâu sắc tương tự động như “even”, “still” (vẫn là, vẫn còn), dùng để làm nhấn mạnh vấn đề hoặc bổ sung cập nhật vấn đề. Yet thông thường xuất hiện nay trước những kể từ như “again”, “another”, “more” nhằm thể hiện nay sự tăng thêm về con số hoặc số phen một điều gì bại liệt xẩy ra.

Ví dụ.

My mother served her yet another piece of pie. (Mẹ tôi lại đem lên mang lại cô ấy một miếng bánh nữa.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, "yet" kết phù hợp với "another" nhằm nhấn mạnh vấn đề việc một cái bánh nữa được đem lên.

The coffee machine broke down yet again. (Máy trộn coffe lại bị lỗi nữa.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, "yet" kết phù hợp với again nhằm nhấn mạnh vấn đề việc máy coffe đang được lỗi rất nhiều lần trước bại liệt và giờ nó lại lỗi phen nữa.

He's given us yet more work lớn tự. (Anh ấy đang được kí thác mang lại Cửa Hàng chúng tôi nhiều việc rộng lớn nhằm thực hiện.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, "yet" kết phù hợp với more nhằm nhấn mạnh vấn đề việc nhiều công việc được kí thác không chỉ có thế.

Cấu trúc “have yet to” hoặc “be yet to”

Hai cấu hình “have yet to” hoặc “be yet to” được dùng Khi mong muốn nhắc đến những sự khiếu nại cần thiết hoặc là phải ra mắt ở 1 thời điểm nào là bại liệt, vẫn ko ra mắt ở thời khắc rằng. Đây là nhị cụm kể từ thông thường được dùng nhập văn cảnh sang trọng. Thể xác minh hoặc thể phủ toan của cấu hình này đều đem và một ý nghĩa sâu sắc (đều thao diễn miêu tả vụ việc vẫn ko xảy ra).

Công thức của cấu hình “have yet to”

S + have/has + (not) + yet lớn + V1

Ví dụ.

  • The meeting has not yet to start. (Cuộc họp vẫn ko chính thức.)

  • I have yet lớn finish my homework. (Tôi vẫn ko hoàn thành xong bài bác tập luyện về căn nhà.)

Công thức của cấu hình “be yet to”

S + am/is/are + (not) + yet lớn + V1

Ví dụ.

  • The new regulations are yet lớn be implemented. (Các quy toan mới mẻ vẫn không được lên kế hoạch.)

  • He is not yet lớn complete his project. (Anh ấy vẫn ko hoàn thành xong dự án công trình của tôi.)

Yet với tầm quan trọng là liên kể từ (Conjunction)

Liên kể từ yet đem ý nghĩa sâu sắc tương tự động như “but” hoặc “nonetheless” (nhưng, tuy rằng nhiên), dùng để làm thể hiện sự tương phản giữa 2 mệnh đề. Khi yet nối 2 mệnh đề thì trước nó cần phải có vết phẩy hoặc kể từ “and”. Liên kể từ yet luôn luôn được đặt tại thân ái 2 mệnh đề.

Ví dụ.

  •  Bob hates Math, yet he has the highest score in Math this time.

  •  Bob hates Math and yet he has the highest score in Math this time. 

(Bob ghét bỏ môn toán, tuy nhiên anh ấy lại đạt điểm tối đa nhập môn Toán phen này.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, yet/and yet được dùng để làm liên kết 2 mệnh đề đem ý nghĩa sâu sắc tương phản, trái chiều.

Phân biệt thân ái "Yet" với "Still" 

Hai kể từ yet và still đều vào vai trò là trạng kể từ và đều rất có thể dùng nhập thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. Tuy nhiên, yet và still ý nghĩa, cách sử dụng và địa điểm nhập câu khác lạ trọn vẹn. Hãy theo đòi dõi bảng sau đây nhằm nằm trong mò mẫm hiểu về việc khác lạ thân ái yet và still nhé.

Tiêu chí

Yet

Still

Ý nghĩa

Nói về một vụ việc vẫn ko thao diễn ra cho tới thời điểm hiện tại.

Nói về một vụ việc đã thao diễn ra nhập vượt lên trên khứ và vẫn đang tiếp diễn ở thời điểm hiện tại.

Đi kèm cặp loại câu

Thường được dùng nhập câu phủ toan hoặc câu nghi hoặc vấn.

Dùng được nhập cả câu khẳng định, câu phủ toan và câu nghi hoặc vấn.

Vị trí

Thường đứng cuối câu.

Thường đứng thân ái câu (đứng thân ái căn nhà ngữ và động kể từ hoặc đứng sau động từ).

Ví dụ

The construction of my new house isn’t completed yet. (Việc kiến thiết mái ấm mới mẻ của tôi vẫn ko hoàn thành xong.)

He is still using the xe đạp gifted by his dad. (Anh ấy vẫn đang được dùng cái xe đạp điện tự thân phụ tặng.)

Lưu ý: Yet và still rất có thể được sử dụng với ý nghĩa sâu sắc tương tự động nhập câu phủ toan của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (vẫn chưa). Cả nhị đều dùng để làm thao diễn miêu tả vụ việc ko xẩy ra tuy nhiên tao mong ngóng nó xẩy ra. 

Tuy nhiên, điểm khác lạ nhập cách sử dụng này của nhị kể từ bại liệt chủ yếu là: Câu chứa chấp yet thao diễn miêu tả những hành vi nhưng mà tao mong ngóng nó sẽ bị xảy đi ra nhập tương lai, trong những lúc bại liệt câu chứa chấp still diễn miêu tả những hành vi nhưng mà tao mong ngóng nó xẩy ra trước thời khắc hiện nay tại. Hãy nằm trong để ý nhị ví dụ sau đây nhằm làm rõ về phong thái sử dụng này.

Lucy hasn’t arrived yet. I'll tell you when she arrives. (Lucy vẫn ko cho tới. Tôi tiếp tục rằng cho chính mình lúc nào cô ấy cho tới.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, người rằng mong ngóng việc “Lucy ở đây” sẽ tiến hành xẩy ra nhập sau này.

Lucy still hasn't arrived. She said that she'd be here at nine. (Lucy vẫn ko cho tới. Cô ấy rằng cô ấy tiếp tục ở phía trên khi 9h.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, việc “Lucy cho tới nơi” xứng đáng lẽ nên xẩy ra rồi tuy nhiên ko xẩy ra tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại.

Một số chú ý khi sử dụng yet nhập câu

Trong phần này, DOL tiếp tục reviews một số trong những chú ý khi sử dụng yet nhập câu bao hàm những lỗi thông thường gặp gỡ. Tiếp bại liệt, DOL tiếp tục khêu ý cho chính mình một số trong những cụm kể từ lên đường nằm trong yet thân thuộc nhập giờ đồng hồ Anh. 

Một số lỗi thông thường gặp gỡ khi sử dụng yet 

Khi dùng yet, bạn phải lưu ý 3 điều sau như sau.

1. Vị trí của yet nhập câu

Vị trí thịnh hành nhất của yet nhập câu thông thường là cuối câu. Trong câu phủ toan, yet còn rất có thể lên đường sau “not”. 

Ví dụ.

  • They haven't gone lớn the buổi tiệc ngọt yet. (Họ vẫn ko cho tới buổi tiệc.)

  • She hasn't yet decided where lớn go. (Cô ấy vẫn ko đưa ra quyết định lên đường đâu.)

2. Sử dụng yet với thì động kể từ phù hợp

Yet được dùng nhằm thao diễn miêu tả những vụ việc ko ra mắt cho tới thời điểm hiện tại. Vì vậy, yet nên làm sử dụng nhập thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, ko sử dụng trong số thì vượt lên trên khứ như vượt lên trên khứ đơn, vượt lên trên khứ tiếp nối hoặc vượt lên trên khứ hoàn thành xong.

Ví dụ.

cross Sai: I didn’t go lớn the supermarket yet.

checkĐúng: I haven't gone lớn the supermarket yet.

(Tôi vẫn ko lên đường cửa hàng.)

→ Giải thích: Trong ví dụ này, thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong được dùng với yet nhằm thao diễn miêu tả vụ việc ko xẩy ra cho tới thời khắc thời điểm hiện tại. Không thể dùng thì vượt lên trên khứ đơn vì thế nó thao diễn miêu tả vụ việc đang được xẩy ra và kết giục nhập vượt lên trên khứ.

3. Các văn cảnh ko dùng yet

Không sử dụng yet nhằm thao diễn miêu tả những vụ việc đã xảy ra hoặc vừa mới mẻ xảy ra

Xem thêm: đóa hoa của mặt trời

→ Sử dụng already thay cho thế

Ví dụ.

cross Sai: She’s booked the tickets yet.

checkĐúng: She’s booked the tickets already.

(Cô ấy đang được mua sắm vé rồi.)

Không dùng yet nhằm thao diễn miêu tả những sự việc vẫn còn đó đang được thao diễn ra

→ Sử dụng still thay cho thế

Ví dụ.

crossSai: He is yet living in Ha Noi. He will not move lớn Da Nang till next year.

checkĐúng: He is still living in Ha Noi. He will not move lớn Da Nang till next year.

(Anh ấy vẫn đang được sinh sống bên trên Thành Phố Hà Nội. Anh ấy tiếp tục ko gửi cho tới Thành Phố Đà Nẵng cho đến năm tiếp theo.)

Một số cụm kể từ lên đường nằm trong Yet

Ngoài vào vai trò là trạng kể từ hoặc liên kể từ nhập câu, yet còn rất có thể kèm theo với những kể từ không giống nhằm tạo ra những cụm kể từ với ý nghĩa sâu sắc khác lạ. Bảng sau đây đang được tổ hợp 4 cụm kể từ lên đường nằm trong yet bao hàm ý nghĩa sâu sắc kèm cặp ví dụ ví dụ.

Từ

Ý nghĩa

Ví dụ

As yet

Cho cho tới thời khắc này

As yet, it is not known whether the crash was the result of an accident. (Cho cho tới thời đặc điểm đó, vẫn ko rõ ràng liệu vụ tai nạn thương tâm liệu có phải là sản phẩm của một vụ tai nạn thương tâm hay là không.)

Better yet

Tốt rộng lớn là

Let’s meet for coffee at 11 a.m, or better yet, let’s have an early lunch together. 

(Hãy gặp gỡ nhau lên đường nốc coffe khi 11 giờ, hoặc đảm bảo chất lượng rộng lớn là cùng với nhau ăn trưa sớm.)

Not just yet

Chưa nên lúc này, ko lâu nữa.

Are you ready lớn leave? No, not just yet. I need a few more minutes lớn prepare. 

(Bạn sẵn sàng nhằm tách lên đường chưa? - Không, không đến khi, tôi cần thiết thêm thắt vài ba phút nữa nhằm sẵn sàng.)

so near and yet ví far

Nói về điều gì bại liệt gần như là thành công xuất sắc tuy nhiên thực tiễn lại thất bại

His victory was so near and yet ví far

(Chiến thắng của anh ý ấy đã và đang đặc biệt ngay sát rồi.) 

Bài tập

Bài 1: Viết lại câu dựa vào những kể từ mang lại sẵn

Bạn ghi nhớ thêm thắt vết chấm ở cuối câu nhé!

01.

She / yet / lớn / remember / all the names / of / her new classmates.

-

->

02.

your mother / arrive / yet?

-->

03.

you / have / breakfast / yet?

-->

04.

Bob / love / children / yet / he / have / no children / of his own.

-->

05.

Theo / never / learn / cook / yet / his food / delicious.

-

->

06.

I / yet / find / a solution / this / math problem.

-->

07.

My mother / has not / be / lớn / nhật bản / yet.

-->

08.

The movie / not start / yet.

-->

09.

She / yet / be / my girlfriend.

-->

10.

Arianna / not miss / the show /yet.

-->

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 2: Điền “yet" hoặc "still" nhập địa điểm trống

1. I'm hungry. I haven't had breakfast 01..

2. She can’t join us. She is 02. in the middle of an important meeting.

3. She is not ready for marriage 03..

4. I've attended his lecture many times but I 04. don't understand it.

5. Is Henry05.in his laboratory?

6. Have you found a new job 06.?

7. I am 07. living with my parents. I don’t think it is necessary lớn move out yet.

8. Bruno has not08.given us his instructions.

9. The guest is 09. lớn come lớn the inauguration ceremony.

10. The teacher was 10.teaching even though the bell rang.

Xem thêm: phát wifi từ máy tính

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Qua nội dung bài viết này, DOL Grammar đang được nằm trong chúng ta tò mò cấu trúc yet được sử dụng nhập thì gì, cách sử dụng, chú ý Khi dùng yet, cùng theo với cơ hội phân biệt yet và still. Các bài bác tập luyện tất nhiên cũng tiếp tục giúp đỡ bạn nâng cấp khả năng và gia tăng kỹ năng và kiến thức đang được học tập. Chúc chúng ta như ý và thành công xuất sắc bên trên hành trình dài đoạt được giờ đồng hồ Anh của mình!