vở bài tập toán lớp 4 trang 37

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 37

Tính nhẩm.

a) 52 613 x 10 = …………………..               

    8 482 x 100 = ……………………                    

    9 358 x 1 000 = ………………….                    

b) 235 400 : 100 = ……………………

    943 700 : 10 = ……………………..

    740 000 : 1 000 = …………………..

Phương pháp giải:

- Khi nhân một trong những với 10, 100, 1000, ... tớ chỉ việc ghi chép thêm 1, nhì, tía, ... chữ số 0 vô ở bên phải số cơ.

- Khi phân chia số tròn xoe chục, tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn, ... mang đến 10, 100, 1 000, ... tớ chỉ việc hạn chế lên đường một, nhì, tía, ... chữ số 0 ở ở bên phải số cơ.

Lời giải chi tiết:

a) 52 613 x 10 = 526 130                                  

   8 482 x 100 = 848 200                                        

9 358 x 1 000 = 9 358 000                                  

b) 235 400 : 100 = 2 354

943 700 : 10 = 94 370

740 000 : 1 000 = 740

Quảng cáo

Câu 2

Đặt tính rồi tính.

81 207 x 6

41 072 : 8

3 512 x 54

159 200 : 67

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho những chữ số ở và một sản phẩm trực tiếp cột cùng nhau.  

- Nhân thứu tự kể từ nên sang trọng trái

- Chia thứu tự kể từ trái ngược sang trọng phải

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đ, S ?

Trường Tiểu học tập Nguyễn Trãi đem nhì miếng vườn trồng hoa. Mảnh vườn trồng hoả hồng hình dáng chữ nhật đem chiều nhiều năm 16 m, chiều rộng lớn 10 m.

Mảnh vườn trồng hoa cúc dạng hình vuông vắn đem cạnh 13 m.

a) Chu vi của nhì miếng vườn đều nhau. ......

Xem thêm: cách nạp tiền vào zalo pay

b) Diện tích miếng vườn trồng hoả hồng vị diện tích S miếng vườn trồng hoa cúc. ......

c) Diện tích miếng vườn trồng hoả hồng nhỏ thêm hơn diện tích S miếng vườn trồng hoa cúc.  .......

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2

Chu vi hình vuông vắn = Độ nhiều năm cạnh x 4

Diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm x chiều rộng

Diện tích hình vuông vắn = cạnh x cạnh

Lời giải chi tiết:

Chu vi miếng vườn trồng hoả hồng là: (16 + 10) x 2 = 52 (m)

Chu vi miếng vườn trồng hoa cúc là: 13 x 4 = 52 (m)

Diện tích miếng vườn trồng hoả hồng là: 16 x 10 = 160 (m2)

Diện tích miếng vườn trồng hoa cúc là: 13 x 13 = 169 (m2)

Vậy tớ đem thành quả sau:

a) Chu vi của nhì miếng vườn đều nhau. Đ

b) Diện tích miếng vườn trồng hoả hồng vị diện tích S miếng vườn trồng hoa cúc. S

c) Diện tích miếng vườn trồng hoả hồng nhỏ thêm hơn diện tích S miếng vườn trồng hoa cúc.  Đ

Câu 4

Khối 4 của Trường Tiểu học tập Hoà Bình bao gồm 6 lớp, từng lớp đem 35 học viên và 3 lớp, từng lớp đem 32 học viên. Hỏi khoảng từng lớp khối 4 của ngôi trường cơ đem từng nào học tập sinh?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên khối lớp 4 đem vớ cả

- Tìm tổng số lớp của khối Bốn

- Tìm số học viên học trò khoảng của từng lớp = số học viên khối Bốn : số lớp khối Bốn

Lời giải chi tiết:

Số học viên khối 4 là:

35 x 6 + 32 x 3 = 306 (học sinh)

Số lớp của khối 4 là:

6 + 3 = 9 (lớp)

Trung bình từng lớp khối 4 của ngôi trường cơ đem số học viên là:

306 : 9 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh

Câu 5

Tính độ quý hiếm của biểu thức.

89 175 – 37 076 : 46 x 100 

Phương pháp giải:

Trong biểu thức đem chứa chấp luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ tiến hành luật lệ tính nhân, phân chia trước; tiến hành luật lệ tính nằm trong, trừ sau.

Xem thêm: gia đình tiếng anh là gì

Lời giải chi tiết:

89 175 – 37 076 : 46 x 100 = 89 175 – 806 x 100

                                            = 89 175 – 80 600 = 8 575