tính tiền thai sản online

Căn cứ pháp lý:

- Điều 30, Điều 31, Điều 34, Điều 38 và Điều 39 Luật chỉ bảo hiểm xã hội năm năm trước và Quyết lăm le 166/QĐ-BHXH.

- Mức lương bổng hạ tầng hiện nay đang vận dụng là 1 trong những,8 triệu đồng/tháng (theo Điều 3 Nghị lăm le 24/2023/NĐ-CP).

Bạn đang xem: tính tiền thai sản online

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC HƯỞNG VÀ CÁCH TÍNH TIỀN CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHI LAO ĐỘNG NỮ SINH CON

1. Điều khiếu nại hưởng:

 • Đã đóng góp bảo đảm xã hội kể từ đầy đủ 06 mon trở lên trên nhập thời hạn 12 mon trước lúc sinh con cái.
 • Hoặc nếu như mang bầu nên ngủ việc nhằm chăm sóc bầu theo gót hướng dẫn và chỉ định của chưng sĩ nên đóng góp bảo đảm xã hội kể từ đầy đủ 12 mon trở lên trên, mặt khác nên đóng góp bảo đảm xã hội kể từ đầy đủ 03 mon trở lên trên nhập 12 mon trước lúc sinh con cái.

2. Thời lừa lọc nghỉ:

Lao động phái nữ sinh con cái được ngủ việc hưởng trọn cơ chế bầu sản trước và sau khoản thời gian sinh con cái là 06 mon. Trường ăn ý làm việc phái nữ sinh song trở lên trên thì tính kể từ con cái loại nhị trở lên đường, cứ từng con cái, người u được ngủ tăng 01 mon.

3. Cách tính chi phí cơ chế bầu sản Lúc sinh con:

Tiền bầu sản Lúc sinh con cái = Tiền trợ cấp cho 1 lượt Lúc sinh con cái + Tiền trợ cấp cho bầu sản

Trong đó:

Tiền trợ cấp cho 1 lượt Lúc sinh con cái = 2 x Mức lương bổng hạ tầng x Số con

Tiền trợ cấp cho bầu sản = 100% x Mức trung bình chi phí lương bổng mon đóng góp BHXH của 06 mon ngay lập tức kề trước lúc ngủ cơ chế x Số mon nghỉ

4. Thủ tục hưởng trọn cơ chế bầu sản Lúc sinh con

Bước 1: Chuẩn bị hồ nước sơ

Xem thêm: cách chơi 2 acc roblox

Hồ sơ hưởng trọn cơ chế bầu sản bao gồm:

Trường ăn ý thông thường: Nộp phiên bản sao giấy má khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc phiên bản sao giấy má triệu chứng sinh.

Trường ăn ý Lúc mang bầu nên ngủ việc nhằm chăm sóc thai:

Nộp phiên bản sao giấy má khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc phiên bản sao giấy má triệu chứng sinh.

Và nhận thêm một trong số sách vở sau:

 • Trường ăn ý chữa trị nội trú: Nộp phiên bản sao giấy má đi ra viện hoặc tóm lược làm hồ sơ bệnh lý thể hiện nay việc nghỉ ngơi bầu.
 • Trường ăn ý chữa trị nước ngoài trú: Nộp Giấy ghi nhận ngủ việc hưởng trọn BHXH thể hiện nay việc nghỉ ngơi bầu.
 • Trường ăn ý nên thẩm định hắn khoa: Nộp biên phiên bản thẩm định hắn khoa.

Bước 2: Nộp làm hồ sơ bầu sản

Người làm việc đang được đóng góp BHXH nộp làm hồ sơ cho tới công ty. Thời hạn nộp không thực sự 45 ngày Tính từ lúc ngày quay về thao tác làm việc. Sau bại, người tiêu dùng làm việc hoàn mỹ làm hồ sơ và nộp cho tới cơ sở BHXH nhập 10 ngày Tính từ lúc ngày cảm nhận được làm hồ sơ kể từ người làm việc.

Người làm việc tiếp tục ngủ việc nộp làm hồ sơ cho tới cơ sở BHXH điểm trú ngụ và xuất trình bong BHXH.

Xem thêm: những câu đố đen tối

Bước 3: Nhận thành quả giải quyết và xử lý cơ chế bầu sản.

Thời hạn giải quyết:

 • Tối nhiều 06 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ kể từ công ty.
 • Tối nhiều 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ kể từ người làm việc.

Người làm việc rất có thể nhận chi phí bầu sản tự một trong số kiểu dáng sau:

 • Thông qua quýt công ty điểm bản thân đang được thao tác làm việc.
 • Thông qua quýt thông tin tài khoản cá thể.
 • Trực tiêu thụ bên trên cơ sở nếu như công ty tiếp tục gửi lại kinh phí đầu tư cho tới cơ sở BHXH và nhập tình huống mất việc trước lúc sinh con cái tuy nhiên ko tài năng khoản cá thể.
 • Nhận qua quýt người được ủy quyền hợp lí nhằm thực giấy tờ thủ tục hưởng trọn cơ chế bầu sản.