tiên đề ơ cơ lít

Bài ghi chép Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 hoặc, cụ thể giúp cho bạn nắm rõ kiến thức và kỹ năng trọng tâm Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên.

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

Bạn đang xem: tiên đề ơ cơ lít

Bài giảng: Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song - Cô Vũ Xoan (Giáo viên VietJack)

A. Lý thuyết

1. Tiên đề Ơ- clit về hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch, có duy nhất một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch đó

2. Tính hóa học hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

Nếu hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song bị rời vị một đường thẳng liền mạch loại phụ thân thì:

   + Hai góc so sánh le sót lại vị nhau

   + Hai góc đồng vị vị nhau

   + Hai góc nhập nằm trong phái bù nhau

Ví dụ:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

Nếu a // b ⇔ Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

Ví dụ 2: Cho hình mặt mũi, biết Ax//By . Chứng minh A^ +B^ + C^ = 360°

Hướng dẫn giải:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

Ví dụ 3: Cho Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án và Ot là phân giác của góc bại liệt. Trên tia Oy lấy điểm A, qua quýt A vẽ đường thẳng liền mạch

a) Tính số đo góc Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

b) Từ A dựng đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với . So sánh nhị góc và

Hướng dẫn giải:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

B. Bài tập

Bài 1: Hai đường thẳng liền mạch xx' và yy' tuy nhiên song cùng nhau bị rời vị một cát tuyến bên trên 2 điểm A và B. Gọi At là tia phân giác của ∠xAB

a) Tia At đem rời đường thẳng liền mạch yy' hoặc không? Vì sao?

b) Cho ∠xAB = 80°. Tính ∠ACB = ?

Lời giải:

Trắc nghiệm Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song - Bài tập dượt Toán lớp 7 tinh lọc đem đáp án, tiếng giải chi tiết

a) Giả sử At ko rời yy'

Suy đi ra At//yy' .

Theo định đề Ơclit thì At trùng với xx'

Điều này là bất nghĩa nên At cần rời yy' bên trên C.

b) Ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

Bài 2: Cho hình mặt mũi, biết ∠A = 50° và ∠B = 140°, Ax // By'. Chứng minh ∠AOB = 90°

Lời giải:

Trắc nghiệm Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song - Bài tập dượt Toán lớp 7 tinh lọc đem đáp án, tiếng giải chi tiết

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 7 đem đáp án

C. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1. Cho xy // x’y’ và BAx'^=50o. Tính ABx'^ và y'Bz^

Hướng dẫn giải:

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

Vì xy //x’y’ ABx'^=BAy^ (hai góc so sánh le trong). Do bại liệt ABx'^ = 50o.

Vì xy //x’y’ y'Bz'^=BAy^(Hai góc đồng vị). Do bại liệt y'Bz'^ = 50o.

Bài 2: Hai đường thẳng liền mạch xx' và yy' tuy nhiên song cùng nhau bị rời bở một cát tuyến bên trên 2 điểm A và B. Gọi At là tia phân giác của xAB^

a) Tia At đem rời đường thẳng liền mạch yy' hoặc không? Vì sao?

b) Cho xAB^ =80o. Tính ACB^ = ?

Hướng dẫn giải:

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

a) Giả sử At ko rời yy'

Suy đi ra AC // yy' .

Theo định đề Euclid thì AC trùng với xx'

Điều này là bất nghĩa nên At cần rời yy' bên trên C.

b) Ta đem  xAt^=12xAB^=12.80o=40o (At là tia phân giác xAB^)

Xem thêm: hinh anh loi chuc ngay thu 6

xAt^=ACB^ (so le trong)

Vậy ACB^=40o.

Bài 3. Cho hình mặt mũi, biết A^=50oB^=140o, Ax // By’. Chứng minh AOB^=90o.

Hướng dẫn giải:                    

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

Kẻ qua quýt O đường thẳng liền mạch Oz // Ax

Ta có: AOz^=xAO^=50o (so le trong)

Lại có: OBy^=140o

OBy^=180o-140o=40o

Mặt không giống tao lại có: Oz // Ax ⇒ Oz // By

BOz'^=OBy^=40o (góc so sánh le trong)

Do đó: AOz^=z'OB^=50o+40o=90o hoặc AOB^=90o.

Vậy AOB^=90o (đpcm).

Bài 4. Cho tam giác ABC. Vẽ đường thẳng liền mạch m trải qua A và tuy nhiên song với BC. Vẽ đường thẳng liền mạch n trải qua B và tuy nhiên song với AC. cũng có thể vẽ được từng nào đường thẳng liền mạch m, từng nào đường thẳng liền mạch n? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

Vì theo tiên đề Euclid, qua quýt điểm A ở ngoài BC, có duy nhất một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với BC. Nên chỉ vẽ được một đường thẳng liền mạch m độc nhất.

Vì theo tiên đề Euclid, qua quýt điểm B ở ngoài AC, có duy nhất một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với AC. Nên chỉ vẽ được một đường thẳng liền mạch n độc nhất.

Bài 5. Cho hình sau đây. Giải quí bên trên sao:

a) JK // ML;

b) JK // ON;

c) MN // ON.

Hướng dẫn giải:

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

a) Ta có: KJL^=JLM^=30o

Mà nhị góc ở địa điểm so sánh le nhập.

Do bại liệt IK // ML (dấu hiệu phân biệt hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song).

b) Ta có: JKL^=ONI^=70o

Mà nhị góc ở địa điểm đồng vị

Do bại liệt JK // ON (dấu hiệu phân biệt hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song).

c) Ta có: JK // ML (theo câu a) và JK // ON (theo câu b)

Do bại liệt MN // ON (tính hóa học hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song).

Bài 6. Cho hình vẽ, biết mn // ab và xHm^=120o

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

Bài 7. Cho hình vẽ bên dưới. Tính số đo góc OHC^, biết MN // BC và AOM^=59o.

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

Bài 8. Cho hình vẽ như bên dưới. Tính M3^, biết N2^=137o.

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

Bài 9. Cho hình vẽ bên dưới. Tính I1^, biết J3^ và x // hắn.

Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song lớp 7 (hay, chi tiết)

Bài 10. Cho nhị điểm phân biệt H, K. Ta vẽ một đường thẳng liền mạch x trải qua điểm H và một đường thẳng liền mạch hắn trải qua điểm K sao mang đến x // hắn. cũng có thể vẽ được từng nào cặp đường thẳng liền mạch x, hắn vừa lòng ĐK trên?

Xem tăng những phần lý thuyết, những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 7 đem đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Từ vuông góc cho tới tuy nhiên song
 • Bài tập dượt Từ vuông góc cho tới tuy nhiên song
 • Lý thuyết Định lí
 • Bài tập dượt Định lí
 • Tổng ăn ý Lý thuyết Chương 1 Hình Học 7
 • Tổng ăn ý Trắc nghiệm Chương 1 Hình Học 7

Đã đem tiếng giải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra kiểu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: con lừa và bác nông dân

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài tập dượt Toán lớp 7 đem tương đối đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác đem tiếng giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 7 và Hình học tập 7.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới mẻ những môn học