thuyết trình tiếng anh là gì

VIETNAMESE

thuyết trình

Bạn đang xem: thuyết trình tiếng anh là gì

trình bày

Thuyết trình là share, trình diễn về một chủ thể ví dụ nào là cơ trước nhiều người.Thuyết trình nhằm mục đích mục tiêu truyền đạt vấn đề, share, ra mắt nhằm mục đích đạt được những tiềm năng ví dụ nào là cơ.

1.

Hôm ni tôi tiếp tục thuyết trình về những vấn đề tiên tiến nhất về biến hóa nhiệt độ.

Today I will present the latest information on climate change.

Xem thêm: cách đổi mật khẩu roblox

2.

Để đảm bảo luận văn, các bạn sẽ nên dành riêng một phần hai tiếng nhằm thuyết trình về phân tích của tôi.

For the thesis defense, you will have to lớn spend 30 minutes presenting your own research.

Chúng tớ nằm trong học tập về những nghĩa không giống nhau của present vô giờ Anh nha!

- thuyết trình: Today I will present the latest information on climate change. (Hôm ni tôi tiếp tục thuyết trình về những vấn đề tiên tiến nhất về biến hóa nhiệt độ.)

Xem thêm: thay đổi pass máy tính win 11

- trao giải: The local people will start the race and present the prizes. (Người dân địa hạt tiếp tục chính thức cuộc đua và trao giải.)

- thể hiện: The company has decided it must present a more modern image. (Công ty đang được ra quyết định nó nên thể hiện tại một hình hình ảnh văn minh rộng lớn.)

- đem đến: The course presents an excellent learning opportunity. (Khóa học tập mang tới một thời cơ tiếp thu kiến thức ấn tượng.)