nợ tiếng anh là gì

Bản dịch của "nợ" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: nợ tiếng anh là gì

chevron_right

Bản dịch

tôi đem nợ chi phí thuế hay là không

if I owe more tax

expand_more đồ sộ be in debt

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "nợ" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Tôi tiếp tục sẽ có được thẻ vay mượn nợ hoặc thẻ tín dụng?

Will I get a debit thẻ or a credit card?

Xem thêm: vẽ áo khoác

tôi đem nợ chi phí thuế hoặc không

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "owe" vô một câu

There is not a teacher out here who does not owe him something.

The community owed its existence đồ sộ the railway.

By the time of his death, he owed more than vãn 5700.

He doesn't owe anything else đồ sộ the sport.

To these extracts from other authorities the work owes its vogue.

Xem thêm: cách vẽ quả táo