môn thể dục tiếng anh là gì

Môn thể dục thể thao là toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt của khung hình nhằm mục đích nâng lên hoặc lưu giữ sự vừa đẹp của khung hình và sức mạnh trình bày cộng đồng. Nó hoàn toàn có thể được triển khai nhằm mục đích một vài ba nguyên do không giống nhau.

Bạn đang xem: môn thể dục tiếng anh là gì

1.

Môn thể dục thể thao là 1 trong phần cần thiết vô công tác học tập ở ngôi trường.

Physical education is an important part of the school curriculum.

2.

Trong môn thể dục thể thao, học viên học tập về vai trò của việc tập dượt thể dục thể thao thông thường xuyên và cải tiến và phát triển những tài năng trong những môn thể thao và hoạt động và sinh hoạt không giống nhau.

In physical education, students learn about the benefits of exercise and participate in various sports and activities.

Các môn học tập ở phổ thông nè!

- Toán: Mathematics (Maths)

Xem thêm: câu chúc giáng sinh hay

- Vật lý: Physics

- Hóa: Chemistry

- Sinh học: Biology

- Địa lý: Geography

- Ngoại ngữ: Foreign language (English, French)

- Ngữ văn: Literature

Xem thêm: phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

- Âm nhạc: Music

- Thể dục: Physical education

- Tin học: Informatics