mệnh đề if loại 1

Việc thông thường xuyên thực hành thực tế những dạng bài xích tập luyện câu ĐK loại 1 tiếp tục khiến cho bạn mạnh mẽ và tự tin đạt được điểm số cao vô quy trình thi tuyển. Chính bởi vậy, vô nội dung bài viết sau đây, VUS sẽ gửi cho tới chúng ta những kiến thức và kỹ năng trọng tâm về câu ĐK loại 1 với những dạng bài xích tập luyện kèm cặp đáp án.

Ôn tập luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài tập luyện câu ĐK loại 1

Cấu trúc câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại một là câu được dùng Lúc ham muốn trình diễn miêu tả một vấn đề, hành vi nào là cơ hoàn toàn có thể xẩy ra ở hoặc vô sau này trải qua một ĐK rõ ràng. Cấu trúc câu ĐK loại 1 bao hàm 2 mệnh đề: Mệnh đề “If” và mệnh đề chủ yếu (Mệnh đề kết quả).

Bạn đang xem: mệnh đề if loại 1

Mệnh đề If (Nếu)Mệnh đề chủ yếu (Thì)
Công thứcIf + S + V(s, es)…S + will + V-inf
Dạng động từThì lúc này đơnThì sau này đơn

Ví dụ: 

 • If I have time, I will đường dây nóng you this evening. (Nếu tôi sở hữu thời hạn, tôi tiếp tục gọi chúng ta vô tối nay)
 • If I finish my work early, I will go to tướng the thể hình. (Nếu tôi triển khai xong việc làm sớm, tôi tiếp tục lên đường tập luyện thể dục)
 • If she cooks dinner, I will clean the dishes. (Nếu cô ấy nấu nướng bữa tối, tôi tiếp tục cọ chén)

Lưu ý: Mệnh đề “If” hoàn toàn có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chủ yếu tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa của câu. Cần cảnh báo rằng nếu như mệnh đề “If” đứng trước mệnh đề chủ yếu thì nên ngăn cơ hội nhị mệnh đề tự vệt phẩy.

 • If they arrive early, we will have time to tướng prepare for the meeting. (Nếu bọn họ cho tới sớm, tất cả chúng ta sẽ có được thời hạn sẵn sàng cho tới cuộc họp) 
 • We will have time to tướng prepare for the meeting if they arrive early. (Chúng tao sẽ có được thời hạn nhằm sẵn sàng cho tới buổi họp nếu như bọn họ cho tới sớm) 

Cách người sử dụng câu ĐK loại 1

 • Mệnh đề chủ yếu dùng “may”, “might” thay cho thế cho tới “will” nhằm mục tiêu nói đến việc vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra vô sau này tuy nhiên ko chắc chắn chắn

Ví dụ: If the weather is nice tomorrow, we might have a picnic in the park. (Nếu không khí đẹp mắt vào trong ngày mai, Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể lên đường dã nước ngoài ở công viên)

 • Có thể thay cho thế “will” tự “be going to” vô mệnh đề chủ yếu nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề một sản phẩm chắc chắn rằng xảy ra

Ví dụ: If I save enough money, I am going to tướng buy a new siêu xe. (Nếu tôi tiết kiệm ngân sách và chi phí đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục mua sắm một con xe tương đối mới)

 • Có thể thay cho thế “will” tự “can” vô mệnh đề chủ yếu nhằm mục tiêu thể hiện nay sự đồng ý, cho tới phép

Ví dụ: If you finish your homework early, you can go out and play. (Nếu chúng ta triển khai xong bài xích tập luyện sớm, chúng ta cũng có thể ra phía bên ngoài chơi)

 • Thay thế “will” tự “should” vô mệnh đề chủ yếu nhằm đem ý khuyên răn nhủ, khêu ý

Ví dụ: If you want to tướng lose weight, you should eat less sugar. (Nếu ham muốn rời cân nặng, chúng ta nên hạn chế ăn đường)

 • Với câu khẩu lệnh hoàn toàn có thể giản lược công ty ngữ ở mệnh đề chính

Ví dụ: If you’re tired, please take a nap. (Nếu chúng ta cảm nhận thấy mệt rũ rời, xin xỏ hãy ngủ một giấc)

Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng phù hợp những dạng bài xích tập luyện câu ĐK loại 1 sở hữu kèm cặp đáp án

Cấu trúc Unless của câu ĐK loại 1

Unless + S + V-s/es, S + will (not) + V-inf
=
 If + S + doesn’t/don’t + V, S + will (not) + V-inf

Ví dụ: Unless you water the plants, they will wither. (Nếu chúng ta ko tưới cây, những loại cây tiếp tục héo)

Bằng với: If you don’t water the plants, they will wither. (Nếu chúng ta ko tưới cây, bọn chúng tiếp tục héo)

Biến thể của câu ĐK loại 1

Biến thể mệnh đề If

Dùng nhằm tế bào miêu tả vấn đề đang được xẩy ra vô tương lai

If + S + thì lúc này tiếp tục, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you are mowing the lawn, I will water the plants. (Nếu chúng ta đang được rời cỏ rồi, tôi tiếp tục tưới cây)

Dùng nhằm tế bào miêu tả vấn đề, hành vi ko chắc chắn về thời gian

If + S + thì lúc này triển khai xong, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you have completed the project, I will submit it to tướng the client. (Nếu chúng ta vẫn triển khai xong dự án công trình, tôi tiếp tục gửi nó cho tới khách hàng hàng)

Biến thể mệnh đề chính

Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính tiếp tục hoặc triển khai xong sự việc

If + S + thì lúc này đơn, S + thì sau này tiếp diễn/ sau này trả thành

Ví dụ: If I finish my work on time, I will have completed the project by tomorrow. (Nếu tôi triển khai xong việc làm đích thị thời hạn, tôi tiếp tục đoạn dự án công trình vào trong ngày mai)

Dùng để lấy rời khỏi điều kiến nghị, khuyên răn nhủ

If + S + thì lúc này đơn, S + should/must/have to/… + V-inf

Ví dụ: If he’s always late, he must mix an alarm. (Nếu anh ấy luôn luôn cho tới muộn, anh ấy phải để đồng hồ đeo tay báo thức)

Đảo ngữ của câu ĐK loại 1

Việc dùng hòn đảo ngữ của câu ĐK loại 1 hỗ trợ cho câu trở thành trang nhã và tinh xảo rộng lớn.

Xây dựng nền tảng vững chãi, cải tiến vượt bậc khả năng nằm trong kho tàng: Bế Tắc quyết học tập giờ Anh

Should + S + (not) + V-inf, S + will/can/might/… + V-inf

Ví dụ: Should she exercise regularly, she can improve her overall fitness. (Nếu cô ấy tập luyện thể dục thể thao thông thường xuyên, cô ấy hoàn toàn có thể nâng cấp sức mạnh của mình)

Xem thêm: công thức thì hiện tại hoàn thành

Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng phù hợp những dạng bài xích tập luyện câu ĐK loại 1 sở hữu kèm cặp đáp án

Trọn cỗ những dạng bài tập luyện câu ĐK loại 1 phổ cập sở hữu kèm cặp đáp án

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Hoàn trở nên câu với dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

 1. I ___________ (not be) surprised if you ___________ (enjoy) that film.
 2. If Helen ___________ (come), there ___________ (not be) enough seats.
 3. If they ___________ (work) hard, they ___________ (pass) their exams.
 4. We ___________ (have) a barbecue if it ___________ (not rain).
 5. If I ___________ (go) to tướng London, I ___________ (send) you a postcard.

Đáp án:

1won’t be – enjoy
2comes – won’t be
3work – will pass
4will have – doesn’t rain
5go – will send

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Chọn đáp án đúng

 1. Will you write to tướng u if I give / will give you my tin nhắn address?
 2. If we win / will win this match, we’ll be in the finals.
 3. If the new Bond film comes / will come to tướng our cinema, I go / ‘ll go and see it.
 4. How does / will Sandy get back tonight if she can’t find a taxi?
 5. I am / will be surprised if this film gets / will get an award.
 6. Do you / Will you make dinner tonight if I do / will do the shopping?
 7. If I hear / will hear that tuy nhiên one more time, I scream / will scream!
 8. What do they / will they tự if they don’t / won’t pass their exams?

Đáp án:

1give
2win
3comes; ‘ll go
4will
5will be; gets
6Will you; do
7hear; will scream
8will they; don’t

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Viết lại câu cho tới đích thị ngữ pháp và nối câu

1. We (miss) the trainha) he (probably buy) another once.
2. (you / help) u with my physicsb) I (give) it back tomorrow.
3. If you (tell) u that secretc) I (not tell) anyone else.
4. She (fall off) her horse in a minuted) if he (be) at the party?
5. If you (lend) u £20e) if I (help) you with your French tomorrow?
6. (you / talk) to tướng Alexf) if she (go) to tướng the States this summer?
7. How long (she / stay) in Californiag) if she (not ride) more slowly.
8. If the police (not find) his xe đạp soonh) if we (not leave) now.
 1. We’ll miss the train if we don’t leave now.
 2. ___________________________________.
 3. ___________________________________.
 4. ___________________________________.
 5. ___________________________________.
 6. ___________________________________.
 7. ___________________________________.
 8. ___________________________________.

Đáp án:

1hWe’ll miss the train if we don’t leave now.
2eWill you help u with my physics if I help you with your French tomorrow?
3cIf you tell u that secret, I won’t tell anyone else.
4gShe’ll fall off her horse in a minute if she doesn’t ride more slowly.
5bIf you lend u £20, I’ll give it back tomorrow.
6dWill you talk to tướng Alex if he’s at the party?
7fHow long will she stay in California if she goes to tướng the States this summer?
8aIf the police don’t find his xe đạp soon, he’ll probably buy another one.
Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng phù hợp những dạng bài xích tập luyện câu ĐK loại 1 sở hữu kèm cặp đáp án

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Viết câu với câu ĐK loại 1

1. go to tướng the đô thị / visit the museum

→ If we ___________________________.

2. get a job / earn extra money

→ If my brother _____________________.

3. fail her exams / not go to tướng university

→ If she ___________________________.

4. go to tướng university / study art

→ If she ___________________________.

5. have enough money / see a film

→ If they ___________________________.

6. become a xe taxi driver / drive a pink taxi

→ If I ______________________________.

Đáp án:

1If we go to tướng the đô thị, we’ll visit the museum.
2If my brother gets a job, he’ll earn extra money.
3If she fails her exam, she won’t go to tướng university.
4If she goes to tướng university, she’ll study art.
5If they have enough money, they’ll see a film.
6If I become a xe taxi driver, I’ll drive a pink xe taxi.

Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Hoàn trở nên đoạn đối thoại với dạng ĐK loại với những động kể từ vô hộp

not be / tự / get / go / not have / not leave / want

Ben: (1) ______ you ______ to tướng university if you (2) ______ school at 16?

Lola: Yes, (3) ______. I want to tướng study to tướng be a vet. What (4) ______ you ______ if you can?

Ben: I’ll get a job. If you (5) ______ enough money as a student, (6) ______ you ______ a weekend job?

Lola: No, (7) ______ . If I (8) ______ to tướng be a vet, there (9) ______ time for a job!

Đáp án:

1Will (you) go
2don’t leave
3I will
4will (you) do
5don’t have
6will (you) get
7I won’t
8want
9won’t be

Bứt phá huỷ bạn dạng thân thiện nằm trong 4 khóa huấn luyện và đào tạo Anh ngữ bên trên VUS

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS kiêu hãnh mang lại những khóa huấn luyện và đào tạo quality chuẩn chỉnh quốc tế, thi công nền tảng giờ Anh vững chãi, lẹo cánh cho tới mới con trẻ VN tiến bộ cho tới sau này tươi tắn sáng sủa, đáp ứng nhu cầu nhu yếu Anh ngữ ở từng phỏng tuổi:

 • Khóa học tập giờ Anh trung học cơ sở Young Leaders (11- 15 tuổi): Giúp học tập viên cải tiến và phát triển kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi, thi công cỗ khả năng mượt hơn hẳn, hữu ích vô học hành. 
 •  IELTS ExpressIELTS Expert: Học viên được ôn luyện nằm trong lực lượng IELTS mentor có trách nhiệm, gom vứt phá huỷ band điểm, mạnh mẽ và tự tin đoạt được những kỳ thi đua giờ Anh quốc tế. 
 • English Hub giờ Anh cho những người thất lạc gốc: Khóa học tập gom lấy lại nền tảng Anh ngữ, chuẩn bị cỗ khả năng cần thiết cho tới học hành, thao tác làm việc, phần mềm kiến thức và kỹ năng vẫn học tập vô cuộc sống thường ngày một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc iTalk: Nâng tầm khả năng tiếp xúc cho tới học tập viên với 365 chủ thể nhiều chủng loại nằm trong lịch học tập hoạt bát, ko đắn đo việc làm hoặc chương trình bận rộn.

VUS là một trong trong mỗi đơn vị chức năng trước tiên bên trên VN phát triển thành đối tác chiến lược đáng tin tưởng của những Nhà xuất bạn dạng tiên phong hàng đầu trái đất như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment,,… đáp ứng học tập viên được giảng dạy dỗ tự những cỗ giáo trình quality, chuẩn chỉnh quốc tế.

Xem thêm: hãy nắm lấy tay em

Với cách thức học hành dữ thế chủ động, học tập viên không những học hành một cơ hội hiệu suất cao, gia tăng niềm yêu thích với Anh ngữ mà còn phải nâng cấp và cải tiến và phát triển cỗ khả năng mượt quan trọng cho tới quy trình học hành và thao tác làm việc sau này:

 • Kỹ năng suy nghĩ phản biện
 • Kỹ năng phù hợp tác
 • Kỹ năng sáng sủa tạo
 • Kỹ năng giao phó tiếp
 • Kỹ năng dùng technology hiệu quả
Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng phù hợp những dạng bài xích tập luyện câu ĐK loại 1 sở hữu kèm cặp đáp án

VUS – Hệ thống dạy dỗ Anh ngữ quality tiên phong hàng đầu bên trên Việt Nam

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS dường như không ngừng nỗ lực cải tiến và phát triển và đạt được những trở nên tựu chất lượng vô ngành giáo dục:

 • Mở rộng lớn rộng rãi 80 cơ thường trực 22 thành phố với 100% cơ đạt ghi nhận của NEAS vô 6 năm ngay tắp lự.
 • Có con số học tập viên đạt những chứng từ quốc tế tối đa – lên đến mức 183.118 em và sẽ có được sự tin cậy tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn quốc.
 • Là khối hệ thống quy tụ rộng lớn 2.700 nhà giáo và trợ giảng nhiệt tình với nghề nghiệp và sở hữu chuyên môn trình độ cao tối đa bên trên VN. 
 • 100% nhà giáo bên trên những hạ tầng đều đạt tự CN trở lên trên và tự giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Trung tâm huấn luyện và giảng dạy và luyện thi đua Cambridge English đạt ghi nhận VÀNG trong điểm của Cambridge University Press & Assessment.
 • đối tác Platinum – hạng nấc tối đa của British Council với con số học tập viên ĐK thi đua IELTS đạt kỷ lục.
Bài tập luyện câu ĐK loại 1
Tổng phù hợp những dạng bài xích tập luyện câu ĐK loại 1 sở hữu kèm cặp đáp án

Trên đó là những dạng bài xích tập luyện câu ĐK loại 1 phổ cập, thông thường xuất hiện nay vô đề thi đua tuy nhiên chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm và thực hành thực tế. Hy vọng nội dung bài viết vẫn cung ứng cho chính mình nhiều kiến thức và kỹ năng hữu dụng. Đừng quên theo đuổi dõi VUS nhằm update tăng nhiều tư liệu học hành hoặc thường ngày chúng ta nhé!