luật xây dựng số 50/2014/qh13

* Cơ quan ban hành: Quốc hội.

* Ngày ban hành: 17/6/2020.

Bạn đang xem: luật xây dựng số 50/2014/qh13

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021.

* Văn phiên bản bị sửa thay đổi, bổ sung: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo đuổi Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

* Nội dung chính: 

Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng năm 2020 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

Một số nội dung mới nổi trội của Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng năm 2020:

* Bổ sung công trình xây dựng được miễn giấy tờ quy tắc thiết kế (Khoản 30 Điều 1):

- Công trình lăng xê ko thuộc đối tượng nên cấp phép thiết kế theo đuổi quy quyết định của pháp lý về lăng xê.

- Công trình hạ tầng chuyên môn viễn thông thụ động theo đuổi quy quyết định của nhà nước.

* Thời gian cấp giấy tờ quy tắc được tinh giảm 10 ngày (điểm b khoản 36 Điều 1):

Kể từ thời điểm ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức, cơ quan sở hữu thẩm quyền cấp phép thiết kế nên đánh giá làm hồ sơ nhằm cung cấp giấy tờ phép trong thời hạn trăng tròn ngày, bao hàm cả giấy tờ quy tắc thiết kế sở hữu thời hạn, giấy tờ phép xây dựng kiểm soát và điều chỉnh, giấy tờ quy tắc di chuyển (rút cụt 10 ngày đối với quy định Luật Xây dựng năm 2014).

Lưu ý: Thời gian cấp giấy tờ phép xây dựng căn nhà ở riêng lẻ vẫn không thay đổi là 15 ngày.

* Bỏ quy quyết định về đầy đủ vốn liếng Khi khởi công thiết kế (Khoản 39 Điều 1):

Bổ sung ĐK khởi công xây dựng công trình. Theo tê liệt, không thể quy quyết định ĐK về sắp xếp đầy đủ vốn liếng theo đuổi tiến bộ độ xây dựng công trình: Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng năm 2020 quy quyết định việc khởi công xây dựng công trình nên bảo vệ những ĐK sau:

- Có mặt phẳng thiết kế nhằm bàn giao toàn cỗ hoặc từng phần theo đuổi tiến trình thiết kế.

- Có giấy tờ quy tắc thiết kế so với công trình nên sở hữu giấy tờ quy tắc.

- Có kiến thiết phiên bản vẽ thực thi của hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng khởi công và được phê duyệt.

- Chủ góp vốn đầu tư đã ký kết thích hợp đồng với nhà thầu triển khai những hoạt động và sinh hoạt thiết kế tương quan cho tới công trình xây dựng được khởi công theo quy quyết định của pháp lý.

- Có giải pháp bảo vệ an toàn và tin cậy, bảo vệ môi trường thiên nhiên nhập quy trình thực thi thiết kế.

Xem thêm: tử vi tuổi bính dần năm 2022 nữ mạng

- Chủ góp vốn đầu tư đang được gửi thông tin về ngày khởi công thiết kế cho tới ban ngành vận hành Nhà nước về thiết kế bên trên địa phương trước thời gian khởi công thiết kế tối thiểu là 03 ngày thao tác làm việc.

* Một số dự án công trình nên Đánh Giá hiệu quả môi trường thiên nhiên (Khoản 11 Điều 1):

Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng năm 2020 bổ sung quy quyết định Đánh Giá sơ cỗ hiệu quả môi trường thiên nhiên Khi lập dự án công trình góp vốn đầu tư thiết kế. Những loại dự án công trình nên Đánh Giá sơ cỗ hiệu quả môi trường thiên nhiên gồm:

- Dự án cần thiết vương quốc, dự án nhóm A dùng vốn liếng góp vốn đầu tư công.

- Dự án PPP theo đuổi quy quyết định của pháp luật về góp vốn đầu tư theo đuổi công thức đối tác chiến lược công tư.

- Dự án nằm trong thẩm quyền chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng tá nhà nước theo đuổi quy quyết định của Luật Đầu tư.

Lưu ý: Nhà ở riêng rẽ lẻ của hộ gia đình, cá thể Khi thiết kế ko phải khởi tạo Báo cáo nghiên cứu và phân tích khả ganh đua góp vốn đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế tài chính - chuyên môn góp vốn đầu tư thiết kế.

* Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh được cấp phép mang lại công trình cấp quan trọng (điểm c khoản 36 Điều 1):

 Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Xây dựng năm 2020 quy định Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh sở hữu thẩm quyền cấp phép thiết kế đối với công trình cung cấp quan trọng chứ không Sở Xây dựng như quy quyết định trước đó, cụ thể:

- Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh sở hữu thẩm quyền cấp giấy quy tắc thiết kế so với công trình xây dựng nên sở hữu giấy tờ quy tắc thiết kế bên trên địa bàn tỉnh, trừ công trình xây dựng cung cấp III, cung cấp IV và nhà tại riêng rẽ lẻ.

- Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh được phân cung cấp, ủy quyền cấp phép thiết kế mang lại Sở Xây dựng, Ban vận hành khu vực công nghiệp, khu chế xuất, khu vực technology cao, khu vực kinh tế tài chính, Ủy Ban Nhân Dân cung cấp thị xã.

Lưu ý: Thẩm quyền của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh về việc cấp phép thiết kế so với công trình xây dựng cung cấp quan trọng có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 15/8/2020.

* Thủ tục hành chính: 01 thủ tục

Cấp giấy quy tắc thiết kế so với công trình xây dựng thiết kế cung cấp quan trọng.

* Trách nhiệm triển khai của địa phương:  

Xem thêm: cách sử dụng google drive

- Trách nhiệm thiết kế thể chế: Không quy quyết định thẳng.

- Trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh: Không quy quyết định trực tiếp.

- Cơ quan tiền tham ô mưu: Sở Xây dựng.