hệ số lương giáo viên

Bảng bổng nghề giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 1.

Tăng bổng hạ tầng lên 1,8 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2023 tiến hành tăng bổng hạ tầng được cho cán cỗ, công chức, viên chức lên nấc 1,8 triệu đồng/tháng, tương tự tăng trăng tròn,8% đối với nấc bổng hạ tầng hiện nay hành. Hiện ni, nấc bổng hạ tầng đang được vận dụng là 1 trong những,49 triệu đồng/tháng.

Bạn đang xem: hệ số lương giáo viên

Hiện ni bổng của nghề giáo được xem bám theo công thức: Tiền bổng = Hệ số bổng x Lương cơ sở

Bảng bổng Giáo viên Mầm non

Bảng bổng nghề giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 2.

 Bảng bổng Giáo viên Tiểu học

Bảng bổng nghề giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 3.

Bảng bổng Giáo viên Trung học tập sơ sở

Bảng bổng nghề giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 4.

Bảng bổng Giáo viên Trung học tập phổ thông

Bảng bổng nghề giáo kể từ 1/7/2023 - Hình ảnh 5.

Tăng bổng hạ tầng cho tới 9 group đối tượng

Theo Nghị lăm le số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của nhà nước quy lăm le nấc bổng hạ tầng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ thời điểm ngày 01/7/2023, vận dụng nấc bổng hạ tầng 1,8 triệu đồng/tháng so với 9 group đối tượng người tiêu dùng. Người tận hưởng bổng, phụ cung cấp quy lăm le bên trên Nghị lăm le này bao gồm:

1. Cán cỗ, công chức kể từ Trung ương cho tới cung cấp thị trấn quy lăm le bên trên khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán cỗ, công chức năm 2008 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Xem thêm: cách tính trung bình trong excel

2. Cán cỗ, công chức cung cấp xã quy lăm le bên trên khoản 3 Điều 4 Luật Cán cỗ, công chức năm 2008 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập bám theo quy lăm le bên trên Luật Viên chức năm 2010 (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán cỗ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người thực hiện những việc làm bám theo cơ chế ăn ý đồng làm việc quy lăm le bên trên Nghị lăm le số 111/2022/NĐ-CP của nhà nước về ăn ý đồng so với một trong những loại việc làm nhập ban ngành hành chủ yếu và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong tình huống được vận dụng hoặc với thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng làm việc vận dụng xếp bổng bám theo Nghị lăm le số 204/2004/NĐ-CP của nhà nước về cơ chế chi phí bổng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người thao tác làm việc nhập tiêu chí biên chế bên trên những hội được ngân sách sơn hà tương hỗ kinh phí đầu tư sinh hoạt bám theo quy lăm le bên trên Nghị lăm le số 45/2010/NĐ-CP của nhà nước quy lăm le về tổ chức triển khai, sinh hoạt và quản lý và vận hành hội (sửa thay đổi, bổ sung cập nhật bên trên Nghị lăm le số 33/2012/NĐ-CP).

6. Sĩ quan liêu, quân nhân có trách nhiệm, hạ sĩ quan liêu, quân sĩ, người công nhân, viên chức quốc chống và làm việc ăn ý đồng nằm trong Quân team quần chúng VN.

Xem thêm: tính chất đường pg trong tam giác

7. Sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu tận hưởng bổng, hạ sĩ quan liêu, đồng chí nhiệm vụ, người công nhân công an và làm việc ăn ý đồng nằm trong Công an quần chúng.

8. Người thao tác làm việc nhập tổ chức triển khai cơ yếu đuối.

9. Người sinh hoạt ko thường xuyên trách cứ ở cung cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.