đánh số trang trong excel

Excel là một trong ứng dụng cần thiết vô việc làm của người tiêu dùng. Nếu như chúng ta đang được dùng tuy nhiên đang được gặp gỡ yếu tố về đánh số trang trong excel thì nội dung bài viết này là dành riêng cho chính mình. Hãy nằm trong bản thân điểm qua chuyện 5 cơ hội đặt số trang giản dị và đơn giản và đơn giản và dễ dàng này nhé!

1. Đánh số trang vô Excel bằng phương pháp hé vô Page Setup 

1.1. Hướng dẫn nhanh

 • Đầu tiên bạn phải lựa chọn thẻ Page Layout, tiếp sau đó hé Page Setup
 • Tiếp theo đòi bạn phải lựa chọn Header/Footer nhấn lựa chọn Custom Header/Custom Footer.
 • Tiếp theo đòi nhằm lựa chọn địa điểm đặt số trang vô tư liệu văn phiên bản của người tiêu dùng, hãy nhấn loài chuột vào trong 1 vô thân phụ vị trí: Left section (đánh số phía trái trang), Center section (đánh số ở thân ái trang), hoặc Right section (đánh số phía bên phải trang).
 • Cuối nằm trong, lựa chọn Insert Page Number và kết thúc.

1.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn Page Layout, vô hành lang cửa số Page Setup chúng ta nhấn lựa chọn hình tượng mũi thương hiệu.

Bạn đang xem: đánh số trang trong excel

đánh số trang trong excel
Chọn Page Layout, vô hành lang cửa số Page Setup chúng ta nhấn lựa chọn hình tượng mũi thương hiệu.

Bước 2: Tiếp theo đòi, vô hành lang cửa số Page Setup nhấn lựa chọn Header/Footer

đánh số trang trong excel
Tiếp theo đòi, vô hành lang cửa số Page Setup nhấn lựa chọn Header/Footer

Bước 3: Tiếp theo đòi nhằm lựa chọn địa điểm đặt số trang vô tư liệu văn phiên bản của người tiêu dùng, hãy nhấn loài chuột vào trong 1 vô thân phụ vị trí: Left section (đánh số phía trái trang), Center section (đánh số ở thân ái trang), hoặc Right section (đánh số phía bên phải trang).

đánh số trang trong excel
Tiếp theo đòi nhằm lựa chọn địa điểm đặt số trang vô tư liệu văn phiên bản của bạn

Qua cơ, chúng ta đang được thành công xuất sắc trong các công việc đặt số trang trong Excel bằng phương pháp hé Page Setup và lựa chọn địa điểm hiển thị số trang ở thân ái trang trong giấy A4.

đánh số trang trong excel
Bạn đang được thành công xuất sắc trong các công việc đặt số trang vô Excel bằng phương pháp hé Page Setup

2. Cách đánh số trang trong excel theo đòi ý muốn

Tiếp theo đòi trên đây, bản thân tiếp tục chỉ dẫn đánh số trang trong excel theo đòi ý ham muốn, nằm trong theo đòi dõi nhé.

2.1. Hướng dẫn nhanh

 • Tương tự động như bên trên, trước tiên bạn phải lựa chọn Page Layout và hé Page Setup
 • Tiếp theo đòi, bạn cũng có thể chính thức đặt số trang bằng phương pháp nhập số trang ước muốn vô mục First Page Number, tiếp sau đó triển khai công việc sau: Chọn tab Header/Footer và lựa chọn Custom Header/Custom Footer. Sau cơ, nhằm lựa chọn địa điểm hiển thị số trang, bạn cũng có thể nhấn loài chuột vào trong 1 vô thân phụ địa điểm sau đây: Left section (đánh số phía trái trang văn bản), Center section (đánh số ở thân ái trang văn bản), hoặc Right section (đánh số phía bên phải trang văn bản).
 • Cuối nằm trong lựa chọn Insert Page Number và trả tất

2.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở thẻ Page Layout nhằm lựa chọn hành lang cửa số Page Setup, tiếp sau đó lựa chọn hình tượng mũi tên

đánh số trang trong excel
Mở thẻ Page Layout nhằm lựa chọn hành lang cửa số Page Setup, tiếp sau đó lựa chọn hình tượng mũi tên

Bước 2: Điền số trang ham muốn tạo ra vô First Page Number, sau khoản thời gian lựa chọn thẻ Page

đánh số trang trong excel
Điền số trang ham muốn tạo ra vô First Page Number, sau khoản thời gian lựa chọn thẻ Page

Bước 3: Tiếp theo đòi, vô hành lang cửa số Page Setup chúng ta lựa chọn thẻ Header/Footer

đánh số trang trong excel
Tiếp theo đòi, vô hành lang cửa số Page Setup chúng ta lựa chọn thẻ Header/Footer

Bước 4: Chọn địa điểm mình thích sửa đổi. Bao bao gồm đặt số phía trái (Left Section), đặt số phía bên phải (Right Section), đặt số ở thân ái (Center Section).

đánh số trang trong excel
Chọn địa điểm mình thích chỉnh sửa

Qua cơ, chúng ta đang được thành công xuất sắc trong các công việc đặt số trang vô Excel bằng phương pháp hé Page Setup và lựa chọn địa điểm hiển thị số trang ở thân ái trang trong giấy A4.

đánh số trang trong excel
Chọn địa điểm hiển thị số trang ở thân ái trang trong giấy A4.

3.1. Hướng dẫn nhanh

Để chèn số trang vô header hoặc footer vô tư liệu văn phiên bản, bạn cũng có thể tuân theo công việc sau: Chọn thẻ Insert, tiếp sau đó lựa chọn Text và lựa chọn Header/Footer. Tiếp theo đòi, lựa chọn Page Number và bịa con cái trỏ loài chuột vô địa điểm ham muốn hiển thị số trang, bao hàm địa điểm phía trái, thân ái hoặc phía bên phải trong giấy A4. Sau cơ, nhập số trang vô dù đang được lựa chọn và kết thúc.

3.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn thẻ Insert, vô phần Text chúng ta lựa chọn Header/Footer.

đánh số trang trong excel
Chọn thẻ Insert, vô phần Text chúng ta lựa chọn Header/Footer

Bước 2: Tiếp theo đòi, nhấn lựa chọn Design và lựa chọn Page Number

đánh số trang trong excel
Tiếp theo đòi, nhấn lựa chọn Design và lựa chọn Page Number

Bước 3: Sau cơ, bạn cũng có thể lựa chọn địa điểm mình thích đặt số trang bao hàm phía trái, phía bên phải và ở thân ái.

đánh số trang trong excel
Sau cơ, bạn cũng có thể lựa chọn địa điểm mình thích đặt số trang bao hàm phía trái, phía bên phải và ở giữa

Sau khi kết thúc, số trang sẽ tiến hành hiển thị ở địa điểm đang được lựa chọn trong giấy A4.

Xem thêm: thơ lục bát về quê hương

4.1. Hướng dẫn nhanh

Để chèn số trang vô header hoặc footer vô tư liệu văn phiên bản, hãy triển khai công việc sau: Chọn thẻ View và lựa chọn Page Layout. Sau cơ, lựa chọn Add Header hoặc Add Footer và lựa chọn thẻ Design. Tiếp theo đòi, lựa chọn Page Number và bịa con cái trỏ loài chuột vô địa điểm ham muốn hiển thị số trang, bao hàm địa điểm phía trái, thân ái hoặc phía bên phải trong giấy A4. Sau cơ, nhập số trang tuy nhiên mình thích đặt số và kết thúc.

4.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta nên lựa chọn View và lựa chọn Page Layout

đánh số trang trong excel
Đầu tiên, chúng ta nên lựa chọn View và lựa chọn Page Layout

Bước 2: Nếu mình thích đặt số ở đầu trang thì lựa chọn Add Header và ngược lại nếu như đặt số ở cuối trang thì lựa chọn Add Footer.

đánh số trang trong excel
Nếu mình thích đặt số ở đầu trang thì lựa chọn Add Header

Bước 3: Chọn Design nhằm lựa chọn thẻ Page Number và thêm thắt số trang

đánh số trang trong excel
Chọn Design nhằm lựa chọn thẻ Page Number và thêm thắt số trang

Bước 4: Đặt địa điểm con cái trỏ loài chuột ở điểm mình thích đặt số và nhập số trang chúng ta muốn

đánh số trang trong excel
Đặt địa điểm con cái trỏ loài chuột ở điểm mình thích đặt số và nhập số trang chúng ta muốn

Để đánh giá số trang đang được tấn công, bạn cũng có thể lựa chọn thẻ View và tiếp sau đó lựa chọn Page Layout.

5. Hướng dẫn đặt số trang 50% bên trên Excel

Bước 1: Chọn Page Layout nhằm hé thẻ Page Setup

đánh số trang trong excel
Chọn Page Layout nhằm hé thẻ Page Setup

Bước 2: Tiếp theo đòi bạn phải lựa chọn Header/Footer

đánh số trang trong excel
Tiếp theo đòi bạn phải lựa chọn Header/Footer

Bước 3: Chọn Custom Header/Custom Footer và bịa con cái trỏ ở địa điểm mình thích đặt số trang. Đồng thời chèn thêm thắt ký tự động “/”

đánh số trang trong excel
Chọn Custom Header/Custom Footer và bịa con cái trỏ ở địa điểm mình thích đặt số trang

Bước 4: bấm lựa chọn Insert Number of Pages và kết thúc.

Để quăng quật đặt số trang vô Excel, trước tiên chúng ta hé Page Setup, ấn lựa chọn Header/Footer. Sau cơ nhấn lựa chọn “none” ở mục Header hoặc Footer tùy ý.

đánh số trang trong excel
Bỏ đặt số trang vô Excel

7. Kết luận

Thông qua chuyện bài xích kiến thức bên trên trên đây, ước rằng chúng ta đang được nắm chắc cơ hội đặt số trang vô Excel một cơ hội cụ thể nhất.

Xem thêm: nghị định 152/2020

Đừng quên liên tiếp theo đòi dõi trang Dchannel nằm trong khối hệ thống siêu thị Di Động Việt nhằm update tất cả tiên tiến nhất về technology lúc bấy giờ nhé. Xin chân tình gửi câu nói. cám ơn thật nhiều cho tới chúng ta vì như thế đang được gọi qua chuyện nội dung bài viết này của tớ.

Khi lựa lựa chọn Di Động Việt, người sử dụng tiếp tục sẽ có được “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI” hơn hết chính xác. Chúng tôi luôn luôn nhiệt tình và trách cứ nhiệm trong các công việc mang lại những độ quý hiếm và quyền lợi tối đa cho từng người sử dụng. Đồng thời đáp ứng nghĩa vụ và quyền lợi cho những người người sử dụng khi dùng thành phầm chính xác với giá bán phải chăng.


Xem thêm:

 • 3 Cách xóa loại vô Excel đặc biệt giản dị và đơn giản tuy nhiên chúng ta nên biết
 • Hướng dẫn 2 cơ hội bố trí thương hiệu theo đòi trật tự ABC vô Excel giản dị và đơn giản khi lập danh sách
 • Cách đem chữ hoa trở nên chữ thông thường vô Excel và ngược lại
 • Cách chỉ dẫn đem hình họa quý phái Excel Online ai ai cũng thực hiện được