đánh dấu trang trong excel

Excel là 1 trong ứng dụng cần thiết nhập việc làm của người tiêu dùng. Nếu như chúng ta đang được dùng tuy nhiên đang được gặp gỡ yếu tố về đánh số trang nhập excel thì nội dung bài viết này là dành riêng cho mình. Hãy nằm trong bản thân điểm qua loa 5 cơ hội đặt số trang giản dị và đơn giản và dễ dàng và đơn giản này nhé!

1. Đánh số trang nhập Excel bằng phương pháp hé nhập Page Setup 

1.1. Hướng dẫn nhanh

 • Đầu tiên bạn phải lựa chọn thẻ Page Layout, tiếp sau đó hé Page Setup
 • Tiếp theo dõi bạn phải lựa chọn Header/Footer nhấn lựa chọn Custom Header/Custom Footer.
 • Tiếp theo dõi nhằm lựa chọn địa điểm đặt số trang nhập tư liệu văn bạn dạng của chúng ta, hãy nhấn loài chuột vào trong 1 nhập tía vị trí: Left section (đánh số phía trái trang), Center section (đánh số ở đằm thắm trang), hoặc Right section (đánh số ở bên phải trang).
 • Cuối nằm trong, lựa chọn Insert Page Number và hoàn thành.

1.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn Page Layout, nhập hành lang cửa số Page Setup chúng ta nhấn lựa chọn hình tượng mũi thương hiệu.

Bạn đang xem: đánh dấu trang trong excel

đánh số trang nhập excel
Chọn Page Layout, nhập hành lang cửa số Page Setup chúng ta nhấn lựa chọn hình tượng mũi thương hiệu.

Bước 2: Tiếp theo dõi, nhập hành lang cửa số Page Setup nhấn lựa chọn Header/Footer

đánh số trang nhập excel
Tiếp theo dõi, nhập hành lang cửa số Page Setup nhấn lựa chọn Header/Footer

Bước 3: Tiếp theo dõi nhằm lựa chọn địa điểm đặt số trang nhập tư liệu văn bạn dạng của chúng ta, hãy nhấn loài chuột vào trong 1 nhập tía vị trí: Left section (đánh số phía trái trang), Center section (đánh số ở đằm thắm trang), hoặc Right section (đánh số ở bên phải trang).

đánh số trang nhập excel
Tiếp theo dõi nhằm lựa chọn địa điểm đặt số trang nhập tư liệu văn bạn dạng của bạn

Qua bại liệt, chúng ta tiếp tục thành công xuất sắc trong công việc đặt số trang trong Excel bằng phương pháp hé Page Setup và lựa chọn địa điểm hiển thị số trang ở đằm thắm trang trên giấy tờ A4.

đánh số trang nhập excel
Bạn tiếp tục thành công xuất sắc trong công việc đặt số trang nhập Excel bằng phương pháp hé Page Setup

2. Cách đặt số trang nhập excel theo dõi ý muốn

Tiếp theo dõi trên đây, bản thân tiếp tục chỉ dẫn đặt số trang nhập excel theo dõi ý ham muốn, nằm trong theo dõi dõi nhé.

2.1. Hướng dẫn nhanh

 • Tương tự động như bên trên, trước tiên bạn phải lựa chọn Page Layout và hé Page Setup
 • Tiếp theo dõi, bạn cũng có thể chính thức đặt số trang bằng phương pháp nhập số trang ước muốn nhập mục First Page Number, tiếp sau đó tiến hành công việc sau: Chọn tab Header/Footer và lựa chọn Custom Header/Custom Footer. Sau bại liệt, nhằm lựa chọn địa điểm hiển thị số trang, bạn cũng có thể nhấn loài chuột vào trong 1 nhập tía địa điểm sau đây: Left section (đánh số phía trái trang văn bản), Center section (đánh số ở đằm thắm trang văn bản), hoặc Right section (đánh số ở bên phải trang văn bản).
 • Cuối nằm trong lựa chọn Insert Page Number và trả tất

2.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở thẻ Page Layout nhằm lựa chọn hành lang cửa số Page Setup, tiếp sau đó lựa chọn hình tượng mũi tên

đánh số trang nhập excel
Mở thẻ Page Layout nhằm lựa chọn hành lang cửa số Page Setup, tiếp sau đó lựa chọn hình tượng mũi tên

Bước 2: Điền số trang ham muốn tạo nên nhập First Page Number, sau thời điểm lựa chọn thẻ Page

đánh số trang nhập excel
Điền số trang ham muốn tạo nên nhập First Page Number, sau thời điểm lựa chọn thẻ Page

Bước 3: Tiếp theo dõi, nhập hành lang cửa số Page Setup chúng ta lựa chọn thẻ Header/Footer

đánh số trang nhập excel
Tiếp theo dõi, nhập hành lang cửa số Page Setup chúng ta lựa chọn thẻ Header/Footer

Bước 4: Chọn địa điểm mình muốn sửa đổi. Bao bao gồm đặt số phía trái (Left Section), đặt số ở bên phải (Right Section), đặt số ở đằm thắm (Center Section).

đánh số trang nhập excel
Chọn địa điểm mình muốn chỉnh sửa

Qua bại liệt, chúng ta tiếp tục thành công xuất sắc trong công việc đặt số trang nhập Excel bằng phương pháp hé Page Setup và lựa chọn địa điểm hiển thị số trang ở đằm thắm trang trên giấy tờ A4.

đánh số trang nhập excel
Chọn địa điểm hiển thị số trang ở đằm thắm trang trên giấy tờ A4.

3.1. Hướng dẫn nhanh

Để chèn số trang nhập header hoặc footer nhập tư liệu văn bạn dạng, bạn cũng có thể tuân theo công việc sau: Chọn thẻ Insert, tiếp sau đó lựa chọn Text và lựa chọn Header/Footer. Tiếp theo dõi, lựa chọn Page Number và đặt điều con cái trỏ loài chuột nhập địa điểm ham muốn hiển thị số trang, bao hàm địa điểm phía trái, đằm thắm hoặc ở bên phải trên giấy tờ A4. Sau bại liệt, nhập số trang nhập dù tiếp tục lựa chọn và hoàn thành.

3.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn thẻ Insert, nhập phần Text chúng ta lựa chọn Header/Footer.

đánh số trang nhập excel
Chọn thẻ Insert, nhập phần Text chúng ta lựa chọn Header/Footer

Bước 2: Tiếp theo dõi, nhấn lựa chọn Design và lựa chọn Page Number

đánh số trang nhập excel
Tiếp theo dõi, nhấn lựa chọn Design và lựa chọn Page Number

Bước 3: Sau bại liệt, bạn cũng có thể lựa chọn địa điểm mình muốn đặt số trang bao hàm phía trái, ở bên phải và ở đằm thắm.

đánh số trang nhập excel
Sau bại liệt, bạn cũng có thể lựa chọn địa điểm mình muốn đặt số trang bao hàm phía trái, ở bên phải và ở giữa

Sau Khi hoàn thành, số trang sẽ tiến hành hiển thị ở địa điểm tiếp tục lựa chọn trên giấy tờ A4.

Xem thêm: trịnh công sơn mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

4.1. Hướng dẫn nhanh

Để chèn số trang nhập header hoặc footer nhập tư liệu văn bạn dạng, hãy tiến hành công việc sau: Chọn thẻ View và lựa chọn Page Layout. Sau bại liệt, lựa chọn Add Header hoặc Add Footer và lựa chọn thẻ Design. Tiếp theo dõi, lựa chọn Page Number và đặt điều con cái trỏ loài chuột nhập địa điểm ham muốn hiển thị số trang, bao hàm địa điểm phía trái, đằm thắm hoặc ở bên phải trên giấy tờ A4. Sau bại liệt, nhập số trang nhưng mà mình muốn đặt số và hoàn thành.

4.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta nên lựa chọn View và lựa chọn Page Layout

đánh số trang nhập excel
Đầu tiên, chúng ta nên lựa chọn View và lựa chọn Page Layout

Bước 2: Nếu mình muốn đặt số ở đầu trang thì lựa chọn Add Header và ngược lại nếu như đặt số ở cuối trang thì lựa chọn Add Footer.

đánh số trang nhập excel
Nếu mình muốn đặt số ở đầu trang thì lựa chọn Add Header

Bước 3: Chọn Design nhằm lựa chọn thẻ Page Number và tăng số trang

đánh số trang nhập excel
Chọn Design nhằm lựa chọn thẻ Page Number và tăng số trang

Bước 4: Đặt địa điểm con cái trỏ loài chuột ở điểm mình muốn đặt số và nhập số trang chúng ta muốn

đánh số trang nhập excel
Đặt địa điểm con cái trỏ loài chuột ở điểm mình muốn đặt số và nhập số trang chúng ta muốn

Để đánh giá số trang tiếp tục tiến công, bạn cũng có thể lựa chọn thẻ View và tiếp sau đó lựa chọn Page Layout.

5. Hướng dẫn đặt số trang một nửa bên trên Excel

Bước 1: Chọn Page Layout nhằm hé thẻ Page Setup

đánh số trang nhập excel
Chọn Page Layout nhằm hé thẻ Page Setup

Bước 2: Tiếp theo dõi bạn phải lựa chọn Header/Footer

đánh số trang nhập excel
Tiếp theo dõi bạn phải lựa chọn Header/Footer

Bước 3: Chọn Custom Header/Custom Footer và đặt điều con cái trỏ ở địa điểm mình muốn đặt số trang. Đồng thời chèn tăng ký tự động “/”

đánh số trang nhập excel
Chọn Custom Header/Custom Footer và đặt điều con cái trỏ ở địa điểm mình muốn đặt số trang

Bước 4: đè lựa chọn Insert Number of Pages và hoàn thành.

Để vứt đặt số trang nhập Excel, trước tiên chúng ta hé Page Setup, ấn lựa chọn Header/Footer. Sau bại liệt nhấn lựa chọn “none” ở mục Header hoặc Footer tùy ý.

đánh số trang nhập excel
Bỏ đặt số trang nhập Excel

7. Kết luận

Thông qua loa bài bác kiến thức bên trên trên đây, hy vọng rằng chúng ta tiếp tục nắm vững cơ hội đặt số trang nhập Excel một cơ hội cụ thể nhất.

Xem thêm: đóa hoa của mặt trời

Đừng quên liên tiếp theo dõi dõi trang Dchannel nằm trong khối hệ thống siêu thị Di Động Việt nhằm update tất cả tiên tiến nhất về technology lúc này nhé. Xin thành tâm gửi điều cám ơn thật nhiều cho tới chúng ta vì như thế tiếp tục hiểu qua loa nội dung bài viết này của tớ.

Khi lựa lựa chọn Di Động Việt, người sử dụng tiếp tục có được “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI” hơn hết chính xác. Chúng tôi luôn luôn nhiệt tình và trách cứ nhiệm trong công việc mang lại những độ quý hiếm và quyền lợi tối đa cho từng người sử dụng. Đồng thời đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ cho những người sử dụng Khi dùng thành phầm chính xác với giá chỉ hợp lí.


Xem thêm:

 • 3 Cách xóa loại nhập Excel đặc biệt giản dị và đơn giản nhưng mà chúng ta nên biết
 • Hướng dẫn 2 cơ hội bố trí thương hiệu theo dõi trật tự ABC nhập Excel giản dị và đơn giản Khi lập danh sách
 • Cách gửi chữ hoa trở nên chữ thông thường nhập Excel và ngược lại
 • Cách chỉ dẫn gửi hình họa sang trọng Excel Online ai ai cũng thực hiện được