công thức tính tích vô hướng

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích đem vị trí hướng của nhị vectơ vô không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Trong không khí với hệ tọa chừng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhị vectơ (được khái niệm tựa như vô mặt mày phẳng), tích đem vị trí hướng của nhị vectơ (khái niệm không tồn tại vô mặt mày phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình ảnh bên dưới đây).

Bạn đang xem: công thức tính tích vô hướng

tich vo huong cua nhị vecto chạm ung dung

Trong đó:

Xem thêm: cách chỉnh lề trong word

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa chừng của tích vô phía vô không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhị vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về chừng lâu năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thích 2 điểm A,B,
  • công thức 8 gom tính cosin góc thân thích nhị vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thích nhị vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong chạm tinh ranh chat

Xem thêm: phát wifi từ máy tính

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich bám theo tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập chất lượng tốt chương cách thức tọa chừng vô không khí ở công tác Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa chừng của tích vô phía vô mặt mày phẳng phiu Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích đem hướng