các nguyên âm trong tiếng anh

Có 26 nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, bao gồm 5 nguyên vẹn u ám, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c ,d , f, g ,h ,j ,k ,l ,m,n ,p ,q ,r ,s , t , v , w , x , nó , z. Trong số đó, 5 nguyên vẹn âm lại được phân thành trăng tròn nguyên vẹn âm song và nguyên vẹn âm đơn và 24 phụ âm theo gót bảng phiên âm IPA. Như vậy, nhằm việc học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, nhỏ xíu cần thiết nắm rõ cơ hội dùng lẫn lộn vạc âm của 44 nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh theo gót bảng IPA.

Trong nội dung bài viết này, Apollo English trình làng cho tới những em hoàn toàn cỗ những nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: các nguyên âm trong tiếng anh

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Vậy, phụ âm và nguyên vẹn âm vô giờ đồng hồ Anh được khái niệm như vậy nào? 

Theo khái niệm của kể từ điển Cambridge Dictionary, nguyên vẹn âm giờ đồng hồ Anh là một trong những tiếng động rằng được trái đất đưa đến khi tương đối bay đi ra kể từ mồm không trở nên răng, lưỡi, hoặc môi ngăn lại.

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Phụ âm (consonant) là những kể từ sót lại vô bảng vần âm tuy nhiên ko nên là nguyên vẹn âm. Thông thông thường, những phụ âm thông thường được vạc âm cơ hội ngăn ko mang đến luồng bầu không khí đơn giản trải qua mồm bằng phương pháp khép môi hoặc sử dụng lưỡi vấp vô răng.

Để nhỏ xíu rất có thể vạc âm chuẩn chỉnh cả nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, việc lắng tai và thích nghi với 44 âm vô bảng IPA là cực kỳ cần thiết sẽ giúp nhỏ xíu nâng lên sự mạnh mẽ và tự tin khi tiếp xúc vì như thế giờ đồng hồ Anh. Cụ thể ra sao, những em hãy kế tiếp thám thính hiểu trong mỗi phần sau của nội dung bài viết sau nhé.

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh sẽ có được địa điểm đứng không giống nhau vô một kể từ. Nguyên âm thông thường rất có thể đứng 1 mình, đứng trước hoặc sau phụ âm. Trong số đó, nguyên vẹn âm thông thường là nguyên vẹn âm đơn hoặc là nguyên vẹn âm song. 

Nguyên âm đơn

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn vô giờ đồng hồ Anh là những âm thông thường đứng 1 mình, bao gồm nguyên vẹn âm ngắn ngủi và nguyên vẹn âm nhiều năm. Nguyên âm đơn ngắn ngủi thông thường với thời hạn vạc âm ngắn thêm một đoạn và ko kéo dãn dài như /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/. Còn nguyên vẹn âm đơn nhiều năm thông thường yên cầu vạc âm kéo dài thêm hơn ví như /i:/, /æ/, /u:/, /a:/, /ɔ:/, /ɜ:/.

Bảng nguyên vẹn âm đơn ngắn ngủi và cơ hội vạc âm của chúng:

Nguyên âm đơn ngắn Cách vạc âm Ví dụ 
Mô tảVị trí môiVị trí lưỡi 
/i/Giống âm “i” vô giờ đồng hồ Việt. Môi tương đối không ngừng mở rộng về nhị phía.

Hạ thấp lưỡi.

Bật tương đối thời gian nhanh, dứt khoát. 

hit /hɪt/ (đánh)
/e/Giống âm “e” vô giờ đồng hồ Việt.Môi không ngừng mở rộng rộng lớn khi vạc âm /i/.Hạ thấp lưỡi rộng lớn âm /i/.bed /bɛd/ (giường)
/ʊ/Âm tương tự âm “u” vô giờ đồng hồ Việt. Môi tương đối tròn trặn. 

Nâng cuống lưỡi lên rồi cuộn nhẹ nhõm về hâu phương. 

Âm nhảy thời gian nhanh, dứt khoát, buông lỏng. 

book /bʊk/ (sách)
/ʌ/Bật tương đối thời gian nhanh, âm lai thân mật âm “ă” và “ơ” vô giờ đồng hồ Việt. Miệng buông lỏng bất ngờ.Lưỡi ở khoảng tầm thân mật, ko vấp bất kể phần gì vô vùng mồm. cup /kʌp/ (cốc)
/ɒ/Giống “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn thêm một đoạn. Môi tròn trặn, mồm tương đối cởi.Cuốn lưỡi thổi lên, nhảy tương đối dứt khoát. dog /dɒg/ (con chó)
/ə/Giống âm “ơ” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn ngủi và nhẹ nhõm rộng lớn. Thả lỏng môi.Thả lỏng lưỡi và nhảy tương đối dứt khoát. doctor /ˈdɒktər/ (bác sĩ)

Bảng nguyên vẹn âm đơn nhiều năm vô giờ đồng hồ Anh và cơ hội vạc âm của chúng:

Nguyên âm đơn dài Cách vạc âm Ví dụ 
Mô tả Vị trí môiVị trí lưỡi 
/i:/Như âm “i” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dãn dài, âm lưu giữ vô vùng mồm. Môi bẹt và căng qua chuyện nhị mặt mày.Đầu lưỡi đưa lên sát vòng mồm. sea /siː/ (biển) 
/æ/Lai thân mật âm “a” và âm “e” của giờ đồng hồ Việt. Mở rộng lớn môi và căng đi ra. Hạ thấp lưỡi và căng đi ra, nhảy tương đối thời gian nhanh, dứt khoát. cat /kæt/ (con mèo)
/u:/Như âm “u” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dài thêm hơn và âm vạc vô vùng mồm, ko thổi tương đối đi ra. Tròn môi lại. Đưa lưỡi lên sát vòm mồm. Khi vạc âm lưỡi căng và thụt nhẹ nhõm đi ra sau. school /sku:l/ (trường học)
/a:/Âm “a” vô giờ đồng hồ Việt, tuy nhiên kéo dài thêm hơn. Môi cởi tuy nhiên ko được quá rộng lớn.Hạ thấp lưỡi và tương đối căng đi ra khi vạc âm. father /ˈfɑːðə(r)/ (bố)
/ɔ:/ Âm “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cong lưỡi lên. Môi tròn trặn và căng vừa phải nên. Hơi nâng cuống lưỡi lên.ball /bɔːl/ (bóng)
/ɜ:/Âm “ơ’ vô giờ đồng hồ Việt tuy vậy với cong lưỡi. 

Thả lỏng môi.

Khi vạc âm, môi tương đối bẹt đi ra. 

Thân lưỡi được đưa lên sát vòm mồm.

Khi vạc âm, cuốn lưỡi về hâu phương. 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ (sinh nhật) 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm song

Khi thích nghi với 44 nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh theo gót bảng IPA, những em còn tiếp tục phát hiện 8 nguyên vẹn âm song. Nguyên âm song là những âm được đưa đến kể từ 2 nguyên vẹn âm đơn bao gồm những âm như /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /aɪ/, /ʊə/.

Nguyên âm đơn dài Cách vạc âm Ví dụ 
/ɪə/Đọc như “ia” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /i/ rồi trả dần dần quý phái /ə/.here /hɪə(r)/ (ở đây)
/eə/Đọc /e/ rồi trả dần dần quý phái /ə/.hair /heə(r)/ (tóc)
/eɪ/Đọc như “ây” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc /e/ rồi trả dần dần quý phái /i/. day /deɪ/ (ngày)
/ɔɪ/Đọc như “oi” vô giờ đồng hồ Việt, gọi /ɔ:/ rồi trả dần dần quý phái /i/.boy /bɔɪ/ (con trai)
/əʊ/Đọc âm /ə/ rồi trả quý phái /ʊ/.goat /ɡəʊt/ (con dê) 
/aʊ/Đọc /a:/ rồi trả dần dần quý phái /ʊ/mouth /maʊθ/ (miệng)
/aɪ/Đọc như âm “ai” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /a:/ rồi trả dần dần quý phái /i/. try /traɪ/ (cố gắng)
/ʊə/Đọc /ʊ/ rồi trả trở nên /ə/sure /∫ʊə(r)/ (chắc chắn)

Cách nhận thấy nguyên vẹn âm đơn và nguyên vẹn âm đôi 

Ngoài việc thích nghi với cơ hội viết lách lẫn lộn cơ hội vạc âm của những nguyên vẹn âm, quy trình học tập nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng rất có thể trở thành đơn giản nếu như những em biết phương pháp phân biết bọn chúng cùng nhau. 

Như đang được trình làng, nguyên vẹn âm đơn thông thường đưa đến từ là 1 vần âm còn nguyên vẹn âm song được xem là nhị vần âm trở lên trên. 

Ví dụ: 

  • Nguyên âm đơn: his /hiz/ (của anh ấy); put /pʊt/ (đặt). 
  • Nguyên âm đôi: meal /mɪəl/ (bữa ăn); tour /tʊə(r)/ (chuyến du lịch). 

Nhưng cũng đều có nhiều tình huống không áp theo quy tắc này. Chẳng hạn:

  • Từ với 1 nguyên vẹn âm, tuy nhiên vạc âm lại là âm đôi: mind /maɪnd/ (tâm trí); find /faɪnd/ (tìm kiếm); cow /kaʊ/ (con bò); show /ʃəʊ/ (chỉ dẫn); nice /naɪs/ (tốt),...
  • Từ với 1 nguyên vẹn âm và nguyên vẹn âm bại đứng cuối thì chắc chắn là được xem là nguyên vẹn âm đôi: try /traɪ/ (cố gắng); fly /flaɪ/ (bay);...

Các em rất có thể luyện vạc âm theo gót sự chỉ dẫn của những người phiên bản xứ để sở hữu sự tiến thủ cỗ rõ rệt rệt vô cơ hội vạc âm. Apollo English khêu ý những em list những video dạy vạc âm nguyên vẹn âm của Rachel’s English, một kênh youtube học tập giờ đồng hồ Anh, nhất là vạc âm đẫy hữu dụng. 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Khi đã thử quen thuộc với trăng tròn nguyên vẹn âm cơ phiên bản vô giờ đồng hồ Anh, những em tiếp tục kế tiếp tò mò 21 phụ âm giờ đồng hồ Anh sót lại nhé. 

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, với tổng số 21 phụ âm, gồm những: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Phường, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nhưng tính theo gót bảng IPA, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh với cho tới 24 âm /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.

Vị trí của phụ âm là bọn chúng rất có thể đứng trước, thân mật hoặc sau nguyên vẹn âm vô kể từ.

Nếu nguyên vẹn âm cũng khá được chia nhỏ ra thực hiện nhiều loại, thì phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng đều có 3 nhánh cơ phiên bản bại là: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những phụ âm không giống.

Phụ âm hữu thanh là những âm được đưa đến kể từ trong cổ họng, và khi vạc âm bọn chúng, tất cả chúng ta cảm biến được sự lắc của thừng thanh cai quản. Hơi tiếp tục lên đường kể từ trong cổ họng, qua chuyện lưỡi và tiếp sau đó trải qua răng nhằm bay đi ra khi vạc âm những âm này.

Trong khi vạc âm phụ âm vô thanh, tất cả chúng ta chỉ nghe thấy âm nổi hoặc âm bão táp. Chúng tao ko cảm biến được sự lắc của thừng thanh cai quản khi vạc âm những âm này. Luồng tương đối tiếp tục bắt nguồn từ mồm chứ không kể từ trong cổ họng.

Có thể cha mẹ tiếp tục quan lại tâm:

350+ Từ vựng giờ đồng hồ Anh giành riêng cho nhỏ xíu khôn xiết đơn giản

Các cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh 

Trong việc luyện vạc âm những nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, Apollo English khuyến nghị những em nên học tập theo gót những cặp âm (ví dụ: /t/ - /d/) chứ không tách riêng rẽ lẻ từng âm. 

Điều này là vì như thế những cặp âm vô giờ đồng hồ Anh thông thường với hình hài mồm tương tự động, chỉ không giống nhau ở việc với lắc thanh cai quản hay là không (ví dụ: /t/ là phụ âm vô thanh và /d/ là phụ âm hữu thanh).

Bảng những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh: 

Phụ âm vô thanh Ví dụ  Phụ âm hữu thanhVí dụ 
/p/pen /pen/ (bút mực)/b/bed /bed/ (cái giường)
/k/kid /kɪd/ (trẻ em)/g/girl /ɡɜːl/ (cô gái)
/f/fan /fæn/ (cái quạt)/v/van /væn/ (cái van)
/s/sun /sʌn/ (mặt trời)/z/zoo /zuː/ (vườn thú)
/t/too /tuː/ (cũng)/d/do /duː/ (làm)
/tʃ/teacher /ˈtiː.tʃər/ (giáo viên)/dʒ/jealous /ˈdʒeləs/ (ghen tị)
/θ/mouth /maʊθ/ (miệng)/ð/mother /ˈmʌð.ər/ (mẹ)
  /ʒ/vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

Các phụ âm không giống vô giờ đồng hồ Anh 

Ngoài những phụ âm hữu thanh và vô thanh, vô giờ đồng hồ Anh còn một vài ba phụ âm không giống như:

Phụ âm Ví dụ 
/m/moon /muːn/ (mặt trăng) 
/n/no /nəʊ/ (không)
/l/love /lʌv/ (tình yêu)
/j/year /jɪər/ (năm) 
/h/hat /hæt/ (cái mũ)
/r/run /rʌn/ (chạy)
/w/win /wɪn/ (chiến thắng)
/η/singing /ˈsɪŋ.ɪŋ/ (hát)

Các em hãy tìm hiểu thêm thêm thắt cơ hội vạc âm phụ âm giờ đồng hồ Anh trải qua những kênh youtube của Apollo English.  

Cách vạc âm một số trong những âm tiết 

Cách vạc âm một số trong những âm tiết

Theo Wiki, vạc âm là cơ hội gọi một kể từ hoặc một ngôn từ nào là bại, là cơ hội tất cả chúng ta thốt đi ra tiếng động của kể từ bại. Ngoài việc vận dụng các phương pháp vạc âm giờ đồng hồ Anh chuẩn, những em cũng nên cảnh báo một số trong những quy tắc tại đây nhằm rèn luyện việc vạc âm nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh được bất ngờ như người phiên bản xứ.

Quy tắcMô tảVí dụ 
Quy tắc số 1

Cách vạc âm G:

1. /g/ nếu như sau G là nguyên vẹn âm a, u, o.

2. /dʒ/ nếu như sau G là nguyên vẹn âm i, e và nó. 

1. game, go, guarantee

2. giant, thể hình, gipsy

Xem thêm: cách đổi tên trên zalo

Quy tắc số 2

Cách vạc âm C:

1. /k/ nếu như sau C là nguyên vẹn âm a, u, o.

2. /s/ nếu như sau C là nguyên vẹn âm i, e và nó. 

1. cát, cool, cold, cucumber

2. cigarette, cyber 

Quy tắc số 3Ghép âm: Ghép nguyên vẹn âm với phụ âm, hoặc phụ âm với âm /h/ 

1. deep end  => /diːpend/

2. This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/

3. Look at that! => /lʊ kæt ðæt/

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Trong việc phân loại, giờ đồng hồ Việt sẽ là ngôn từ đơn âm tiết, trong những lúc giờ đồng hồ Anh là ngôn từ nhiều âm tiết. Trong giờ đồng hồ Việt, đa số những kể từ có duy nhất một âm tiết, nên là không tồn tại hiện tượng lạ âm tiết ko đem trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, với đặc thù nhiều âm tiết, những kể từ với nhị âm tiết trở lên trên thông thường với 1 âm tiết vạc âm khác lạ về chừng nhiều năm, kích thước và chừng cao đối với những âm tiết sót lại.

Theo người sáng tác của cuốn sách “Teaching English Pronunciation” Kenworthy, khi một kể từ giờ đồng hồ Anh với nhiều hơn thế nữa một âm tiết, luôn luôn với 1 trong số những âm tiết bại nổi trội rộng lớn những âm tiết không giống (được vạc âm to ra hơn, không thay đổi âm lâu rộng lớn, và phụ âm được vạc âm rõ nét hơn). Những Điểm sáng này tạo thành trọng âm mang đến âm tiết bại.

Sau đó là một số trong những lý lẽ nhấn trọng âm tuy nhiên những em cần phải biết khi tham gia học về nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh: 

Nguyên tắcVí dụ 
Phần rộng lớn ĐỘNG TỪ (verb) lẫn lộn GIỚI TỪ (preposition) với 2 âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại vị trí âm tiết loại hai

begin /bɪˈɡɪn/ (bắt đầu)

become /bɪˈkʌm/ (trở thành)

among /əˈmʌŋ/ (ở trong)

between /bɪˈtwiːn/ (giữa)

Phần rộng lớn DANH TỪ (noun) lẫn lộn TÍNH TỪ (adjective) với nhị âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại vị trí âm tiết thứ nhất. 

hobby /ˈhɒbi/ (sở thích)

habit /ˈhæbɪt/ (thói quen)

busy /ˈbɪzi/ (bận rộn)

basic /ˈbeɪsɪk/ (cơ bản)

Các kể từ với tía âm tiết trở lên trên, trọng âm nằm tại vị trí âm tiết loại tía khi tính từ thời điểm cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ (kinh tế) 

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (môn Địa lý)

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (thông minh)

Hậu tố: -ee, -ese, -eer, -esque, - ique, -ain với trọng tâm nằm tại vị trí chủ yếu nó. 

Vietnamese /ˌviːətˈnɑːmiːz/ (người Việt Nam)

unique /juːˈniːk/ (độc nhất vô nhị)

Hậu tố: -ic, -ical, -ish, -idle, -iar, -id, -ian, -ity, -sion, -ance, -tion, -ence, -ious với trọng âm nằm tại vị trí âm tiết phần bên trước nó. 

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (kinh tế)

vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

generous /ˈdʒen.ər.əs/ (hào phóng)

Hậu tố: – ment, – ness, – hood, – en, – able, – ous, – less, – ship, – ful, – er/ or, – ing ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (môi trường)

neighbor /ˈneɪ.bər/ (hàng xóm) 

jealous /ˈdʒel.əs/ (ghen tỵ)

Từ tận nằm trong – ate, – graphy, – gy, – ity, – phy,  – cy, – al trọng âm tính kể từ âm tiết loại tía kể từ bên dưới lên. 

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ)

ability /əˈbɪl.ə.ti/ (khả năng)

Danh kể từ ghép (được ghép kể từ nhị danh từ) với trọng âm ở kể từ thứ nhất. 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (nhà kính)

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (hiệu sách)

Tính kể từ ghép (ghép kể từ nhị tính kể từ và thông thường với vết gạch men ngang ở giữa) với trọng âm ở âm tiết loại nhị. 

bad-tempered /ˌbædˈtempəd/ (nóng tính)

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ (cận thị)

Tip giúp cho bạn ghi lưu giữ nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Dưới đó là một số trong những khêu ý giúp cho bạn ghi lưu giữ nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh:

Nhớ nguyên vẹn âm:

Tip giúp cho bạn ghi lưu giữ nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Chữ dòng sản phẩm "u, e, o, a, i" thông thường đại diện thay mặt mang đến nguyên vẹn âm, quan trọng đặc biệt khi bọn chúng hàng đầu kể từ. Quý Khách rất có thể liên tưởng tới từ "uể oải" vô giờ đồng hồ Việt nhằm ghi lưu giữ nguyên vẹn âm. Tuy nhiên, cần thiết cảnh báo rằng còn tồn tại những tình huống nước ngoài lệ.

Ví dụ: Từ "orange" (/ˈɒr.ɪndʒ/) với nguyên vẹn âm "o" hàng đầu (phiên âm là /ɒ/), tuy nhiên kể từ "uniform" (/ˈjuː.nɪ.fɔːm/) chính thức bằng văn bản "u" tuy nhiên /ˈu/ ko là nguyên vẹn âm. 

Do bại, cần thiết nhằm thâu tóm những âm theo gót bảng phiên âm và dùng tự vị với phiên âm.

Nguyên âm "Y":

Khi kể từ có duy nhất một nguyên vẹn âm "Y" đứng cuối, nguyên vẹn âm "Y" được vạc âm là /ai/.

Xem thêm: lời chúc sinh nhật con gái

Ví dụ: 

  • fly /flaɪ/ (bay)
  • sky /skaɪ/ (bầu trời)
  • why /waɪ/ (tại sao)

Đây đơn giản một số trong những cơ hội giản dị và đơn giản nhằm những em rất có thể ghi lưu giữ nguyên vẹn âm phụ âm vô giờ đồng hồ Anh đang được học tập, điều cần thiết là vẫn luôn luôn chuyên nghiệp tâm rèn luyện vạc âm thường ngày nhằm lưu giữ lâu những gì được học tập lẫn lộn với sự tiến thủ cỗ thường ngày. 

Kết luận 

Trên đó là những kỹ năng căn phiên bản về nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới khẩu hình, cơ hội vạc âm, nhấn trọng âm,...Hy vọng rằng vấn đề này sẽ hỗ trợ những em rất có thể tưởng tượng đơn giản rộng lớn và trở thành mạnh mẽ và tự tin trong những công việc giao tiếp giờ đồng hồ Anh mang đến con trẻ em rộng lớn trong những công việc vạc âm giờ đồng hồ Anh.