các hàm excel cơ bản

Excel là 1 khuôn mặt vô nằm trong không xa lạ với SV hoặc nhân viên cấp dưới văn chống. Đây là dụng cụ sát cánh gom người tiêu dùng tiến hành cơ hội luật lệ tính, trình diễn số liệu,… bên trên bảng tính một cơ hội nhanh gọn và đơn giản và dễ dàng. Tổng hợp ý các hàm cơ bạn dạng nhập Excel qua quýt nội dung bài viết này tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu rộng lớn về dụng cụ này.

1. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel về tính chất toán

Tổng hợp ý những hàm cơ bạn dạng nhập Excel về tính chất toán.

Bạn đang xem: các hàm excel cơ bản

1.1. Hàm SUM

Hàm SUM dùng làm tính tổng toàn bộ những số sở hữu nhập mặt hàng dù tuy nhiên người tiêu dùng lựa chọn (muốn tính).

Công thức tính của hàm SUM:

=SUM(Number1, Number2,…)

Ví dụ: =SUM(20,40,60) Tức là với những số đó lại cùng nhau và tạo ra thành quả là 120.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm SUM hình 1

Ví dụ: =SUM(A1:A3) tức là tính tổng những mặt hàng số kể từ dù A1 cho tới dù A3 tiếp tục tạo ra thành quả là 120.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm SUM hình 2

1.2. Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX dùng làm tính độ quý hiếm nhỏ/ rộng lớn nhất nhập một phạm vi tài liệu hoặc cả bảng tính.

Công thức tính của hàm MIN/MAX

=MIN(Number1, Number2,…)

=MAX(Number1, Number2)

Ví dụ: =MIN(A2:C5) tiếp tục tạo ra thành quả là 25 – độ quý hiếm nhỏ nhất ở vùng tài liệu tuy nhiên các bạn lựa chọn.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm MIN

Ví dụ: =MAX(A2:C5) tiếp tục tạo ra thành quả là 89 – độ quý hiếm lớn số 1 ở vùng tài liệu tuy nhiên các bạn lựa chọn.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm MAX

1.3. Hàm COUNT/COUNTA

Để đếm những dù sở hữu chứa chấp số trong phạm vi tài liệu, tao sử dụng hàm COUNT.

Công thức tính của hàm COUNT:

=COUNT(Value1,…)

Ví dụ: =COUNT(A2:C5) tiếp tục tạo ra thành quả là 9 – tổng con số dù sở hữu chứa chấp số.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm COUNT

Để kiểm điểm những dù ko trống nhập phạm vi tài liệu chắc chắn, tao sử dụng hàm COUNTA.

Công thức tính của hàm COUNTA:

=COUNTA(Value1,…)

Ví dụ: =COUNTA(A2:C5) tiếp tục tạo ra thành quả là 8 – con số dù sở hữu chứa chấp số hoặc kí tự động.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm COUNTA

1.4. Hàm AVERAGE

Để tính trung bình nằm trong của một mặt hàng số sở hữu nhập trang tính, tao sử dụng hàm AVERAGE.

Công thức tính của hàm AVERAGE:

=AVERAGE(Number1, Number2,…)

Ví dụ: Để tính nút lương lậu khoảng của 6 mon, tao sử dụng công thức sau: =AVERAGE(C3:C8)

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm AVERAGE

2. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel về ĐK Logic

Cùng xem thêm những hàm cơ bạn dạng nhập Excel về ĐK Logic

2.1. Hàm COUNTIF

Để đếm dù nhập một vùng dữ liệu được lựa chọn vừa lòng ĐK, tao sử dụng hàm COUNTIF.

Công thức tính của hàm COUNTIF:

=COUNTIF(Range, Criteria)

Ví dụ, khi chúng ta nhập công thức: =COUNTIF(C2:C11,”>150”), SERP được xem là 8 chính với ĐK con số mặt hàng tồn là 150 trở lên trên.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm COUNTIF

2.2. Hàm IF

Hàm IF được dùng làm kiểm tra tài liệu sở hữu thỏa điều kiện của người tiêu dùng đưa ra hay là không và tạo ra SERP theo đuổi biểu thức logic chính hoặc sai.

Công thức tính của hàm IF:

=IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng quăng quật rỗng 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như vừa lòng ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE nếu như không thỏa.

Bạn hoàn toàn có thể theo đuổi dõi kỹ rộng lớn qua quýt ví dụ ở hình bên dưới này, cảnh báo ĐK tiếp tục là: Điểm số kể từ 7 trở lên trên là Đạt, ngược lại là Không Đạt nếu như điểm số bên dưới 7.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm IF

2.3. Hàm SUMIF

Hàm SUMIF dùng làm tính tổng những độ quý hiếm thỏa ĐK xác lập.

Công thức tính của hàm SUMIF:

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Ví dụ: Để tính tổng số màu sắc cam trực thuộc cột A sở hữu con số là từng nào ở cột B, tao sử dụng công thức: =SUMIF(A1:A8,”cam”,B1:B8).

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm SUMIF

3. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel dùng mang đến văn bản

Tiếp theo đuổi, hãy nằm trong bản thân tò mò những hàm cơ bạn dạng nhập Excel dùng mang đến văn bạn dạng tức thì tiếp sau đây.

3.1. Hàm LEFT/RIGHT/MID

Để cắt ký tự động phía trái chuỗi văn bản tuy nhiên bản thân lựa chọn, tao dùng hàm LEFT.

Công thức tính của hàm LEFT:

=LEFT(text,[num_chars])

Xem thêm: hinh anh loi chuc ngay thu 6

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm LEFT

Để tách ký tự động phía bên phải chuỗi văn bản tuy nhiên bản thân lựa chọn, tao dùng hàm RIGHT.

Công thức tính của hàm RIGHT:

=RIGHT(text,[num_chars])

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm RIGHT

Đối với hàm MID tiếp tục trả về thành quả là số lượng ký tự động ví dụ nhập chuỗi văn bạn dạng xuất phân phát từ vựng trí tự các bạn chỉ định và hướng dẫn bên cạnh đó dựa vào con số ký tự động tuy nhiên mình thích.

Công thức tính của hàm MID:

=MID(text,[num_chars])

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm MID

3.2. Hàm CONCAT

Để nối nhì hoặc nhiều văn bạn dạng thành chuỗi văn bạn dạng, tao dùng hàm CONCAT.

Công thức tính của hàm CONCAT:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng quăng quật rỗng 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như vừa lòng ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE nếu như không thỏa.

Ví dụ: =CONCAT(“Di”,” “,”Động”,” “,”Việt”,” “,”xin”,” “,”chào”,” “,”Quý”,” “, “khách.”) sẽ trả về kết quả: “Di Động Việt van lơn xin chào Quý khách”.

4. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel về ngày tháng

Cùng tò mò những hàm cơ bạn dạng nhập Excel về tháng ngày tức thì tiếp sau đây.

4.1. Hàm NOW

Hàm NOW được dùng làm hiển thị ngày và giờ lúc này trên khối hệ thống lúc này hoặc nếu như mình thích đo lường độ quý hiếm dựa vào ngày/giờ lúc này và update lại mỗi lúc há trang tính.

Công thức tính của hàm NOW:

=NOW()

Chẳng hạn, nếu như nhập =NOW() thì máy tiếp tục trả về thành quả thì giờ lúc này sở hữu bên trên khối hệ thống của doanh nghiệp. Còn nếu như nhập theo đuổi cú pháp =NOW()+8 thì SERP được xem là ngày và giờ của 8 ngày nhập sau này.

4.2. Hàm DATE

Hàm DATE thể hiện thành quả số cho 1 ngày ví dụ.

Công thức tính của hàm DATE:

=DATE(Year,Month,Day)

Trong ê, Year là Năm, Month là Tháng, Day là Ngày.

Ví dụ: =DATE(2023,7,7) trả về thành quả ngày 7 mon 7 năm 2023.

5. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel về tra cứu giúp dữ liệu

Cuối nằm trong, hãy nằm trong bản thân thám thính hiểu về những hàm Excel cơ bạn dạng về tra cứu giúp tài liệu.

5.1. Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được dùng khi cần thiết dò thám thính data trong một bảng, theo đuổi mặt hàng dọc và trả về data ứng theo đuổi mặt hàng ngang.

Công thức tính của hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Ví dụ: Để xác lập nút chi trả phụ cấp cho mang đến nhân viên cấp dưới, bạn cũng có thể xem thêm ở ví dụ bên dưới này.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm VLOOKUP

5.2. Hàm INDEX

Hàm INDEX trả về kết trái khoáy độ quý hiếm hoặc tham lam chiếu độ quý hiếm khác sở hữu nhập bảng hoặc ở phạm vi chắc chắn.

Công thức tính của hàm INDEX:

=INDEX(array, row_num, column_num)

Bạn hoàn toàn có thể xem thêm sơ qua quýt công thức sở hữu nhập hình hình ảnh bên dưới này nhằm thám thính độ quý hiếm thành phần ở cột loại 1, dòng sản phẩm loại 4 ở nhập bảng.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm INDEX

5.3. Hàm MATCH

Hàm MATCH được dùng nhằm tìm thám thính và xác xác định trí kha khá của một độ quý hiếm trong một dù hoặc 1 mảng.

Công thức tính của hàm MATCH:

=Match(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Ví dụ: Chẳng hạn, mình thích thám thính kiếm địa điểm của học viên Lâm Thiên Trang nhập cỗ làm hồ sơ đua tuyển chọn thì hoàn toàn có thể vận dụng công thức tương tự động như hình bên dưới này.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm MATCH

5.4. Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP dùng làm tìm thám thính data bên trên dòng sản phẩm đầu tiên của bảng tham lam chiếu và trả về thành quả ứng nhập phạm vi tuy nhiên người tiêu dùng lựa chọn.

Công thức tính của hàm HLOOKUP:

=HLOOKUP(Lookup_value, Table_ array, Row_index_Num, Range_lookup)

Ví dụ: Quý khách hàng mong muốn xếp thứ hạng học viên ở Bảng 1 với tài liệu sở hữu nhập Bảng 2, tao tiếp tục dùng công thức như mặt mũi hình bên dưới. Vấn đề này Tức là hàm tiếp tục thám thính điểm số học viên ở dù C4 nhập Bảng 2 kể từ trái khoáy qua quýt, khi bọn chúng nhìn thấy độ quý hiếm sát bởi vì tiếp tục trả về data xếp loại ứng ở mặt hàng 2.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm HLOOKUP

6. Tổng kết

Tổng hợp ý 15 hàm cơ bạn dạng nhập Excel bất kể ai ai cũng đều nên biết qua quýt nội dung bài viết này hy vọng sẽ hỗ trợ chúng ta người hâm mộ hiểu rộng lớn về những hàm bên trên. Đừng quên follow  Dchannel thuộc khối hệ thống siêu thị Di Động Việt nhằm update từng vấn đề, mẹo nhỏ hoặc nội dung bài viết tiên tiến nhất về technology lúc này nhé.

Xem thêm: hàm làm tròn số trong excel

Khi lựa lựa chọn Di Động Việt, quý người tiêu dùng tiếp tục nhận được “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI”. Di Động Việt Shop chúng tôi luôn luôn nhiệt tình và trách móc nhiệm trong những việc mang lại những độ quý hiếm nằm trong quyền lợi tối đa cho tới từng người tiêu dùng. Đồng thời đáp ứng thành phầm chính xác với giá bán hợp lý và phải chăng nhất cho tất cả những người sử dụng.


Xem thêm:

  • Hướng dẫn 5 cơ hội khắc số trang nhập Excel 2003, 2007, 2010, năm 2016 cụ thể, đơn giản và dễ dàng áp dụng
  • Cách fake chữ hoa trở thành chữ thông thường nhập Excel và ngược lại
  • Hướng dẫn 2 cơ hội bố trí thương hiệu theo đuổi trật tự ABC nhập Excel giản dị khi lập danh sách
  • 3 Cách xóa dòng sản phẩm nhập Excel đặc biệt giản dị tuy nhiên chúng ta nên biết

Di Động Việt