bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử

Câu hỏi:

09/08/2021 40,245

Bạn đang xem: bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử

A. Tất cả những loại loại vật đều được kết cấu kể từ tế bào.

B. Prôtêin của những loại loại vật đều kết cấu kể từ đôi mươi loại axit amin.

Đáp án chủ yếu xác

C. Xác loại vật sinh sống trong những thời đại trước được bảo vệ trong những lớp băng.

D. Xương tay của những người tương đương với cấu hình chi trước của mèo.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Bằng hội chứng sinh học tập phân tử là B.

A: bằng phẳng hội chứng tế bào học

C: Hóa thạch

D: bằng phẳng hội chứng phẫu thuật đối chiếu.

Chọn B.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể ở hiện trạng cân đối Hacđi-Vanbec đem 2 alen D và d, vô tê liệt số thành viên đem loại gen dd rung rinh tỉ lệ thành phần 25%. Tần số kha khá của từng alen vô quần thể là:

A. D = 0,16; d = 0,84.

B. D = 0,5; d = 0,5.

C. D = 0,4; d = 0,6.

D. D = 0,75; d = 0,25.

Câu 2:

Khi nói tới xét nghiệm trước sinh ở người, tuyên bố này tại đây ko đúng?

A. Xét nghiệm trước sinh là những xét nghiệm để tìm hiểu coi bầu nhi đem bị căn bệnh DT này tê liệt hay là không.

B. Xét nghiệm trước sinh đặc biệt quan trọng hữu ích so với một vài căn bệnh DT phân tử thực hiện rối loàn quy trình gửi hóa vô khung người.

C. Xét nghiệm trước sinh nhằm mục tiêu mục tiêu hầu hết là xác lập biểu hiện sức mạnh của những người u trước lúc sinh con cái.

D. Xét nghiệm trước sinh được triển khai vì như thế nhì kinh nghiệm phổ cập là chọc dò la dịch ối và sinh thiết tua nhau bầu.

Câu 3:

Trong Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình đem điều luật cấm kết duyên Một trong những người dân có mối quan hệ huyết tộc thân mật. Cửa hàng DT học tập của điều luật này là lúc những người dân đem mối quan hệ huyết tộc kết duyên cùng nhau thì:

A. quy trình rời phân ở tía và u bị rối loàn thực hiện xuất hiện nay những đột thay đổi NST.

Xem thêm: nạp thẻ.vn free fire miễn phí

B. những gen lặn có hại cho sức khỏe rất có thể được bộc lộ thực hiện cho tới con cái con cháu của mình đem mức độ sinh sống thông thường.

C. quy trình nguyên vẹn phân ở tía và u bị rối loàn thực hiện xuất hiện nay những đột thay đổi xôma.

D. những dạng đột thay đổi gen và đột đại dương NST thông thường xẩy ra Khi kết duyên ngay gần nên rời mức độ sinh sống của mới con cái con cháu.

Câu 4:

Khi lai khung người đem loại gen AaBb với khung người đem loại gen Ddee, tiếp sau đó tổ chức nhiều bội hóa tạo thành thể dị nhiều bội. hiểu rằng quy trình rời phân xẩy ra thông thường, đời con cái ko thể chiếm được loại gen dị nhiều bội này sau đây?

A. AAbbDDee.

B. aaBBddee.

C. AABBDDee.

D. aabbddEE.

Câu 5:

Khi nói tới những nhân tố tình cờ và tinh lọc bất ngờ, đem từng nào Điểm lưu ý công cộng tại đây đúng?

I. cũng có thể chỉ thực hiện thay cho thay đổi tần số alen tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi tần số loại gen của quần thể.

II. Làm rời sự đa dạng và phong phú DT của quần thể.

III. cũng có thể thực hiện tăng tần số alen đảm bảo chất lượng, rời tần số alen có hại cho sức khỏe vô quần thể.

IV. cũng có thể dẫn đến alen mới mẻ thực hiện tăng mối cung cấp nguyên vật liệu của tiến bộ hóa.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 6:

Sơ đồ dùng này tại đây tế bào mô tả đích thị nội dung fake thuyết siêu trội?

A. AaBb > AABb > aabb.

B. AABb > AaBb >Aabb.

C. AABB > AaBb > aabb.

D. AABB > ABB > aabb.

Xem thêm: vẽ con vật đơn giản cho be