ảnh an toàn giao thông

4280xb3d2xb884xadcdx9b64x74a5x70d1x6e70x4892xX7x60c2x9330x7c3cxc559x71a7xb98dxX5xc18cxXaxc573xb994xX1x848dx4d79x5e1fxX3xX1x995exX16xX1xX3xc858xX16xX1xX3x6fc2xXdxX3xXbxX1x4d87xbab4xX3xX6xX16xX3xXex5ab6x9810xX16xX3xX17xXdxX6xX2exX3xXexX1x6919xX16xX17xX3x61fdx9e7ex9c6exX16xX17xX3x893fxb45exX0xa942xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa044xX10xX6x5740xXaxX12x6e0dxXcxb540xXcx5d54xX3x556ax5a6exX4xX3xX58x8397xX3xX4x9319xX4xX3xX4x8616xXbx544fxX3xX4xX69xX4xX3xX16xX17xX2fxX16xX1xX3xX3dx6b3bxX3xXex5b2cxX16xX17xX3xX4xX3exX3fxX16xX17xX3xXex6a29x9e32x6f9exX16xX3xXex7c65xX8axX8bxb94fxX16xX6fxX3xX16xa0dexX16xX17xX3xX4xX6xX2exX3x9bb2xX3xXexX1x8ae0xX4xX3xX4xa3daxX6xX3xX4xX1exX3xX4xX44xX16xX17xX3xX3dxb62bxX16xX17xX3xX22xX93xX3xX6xX16xX3xXexX2exX2fxX16xX3xX17xXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX16xX17xX6fxX3xXexX8axX8bxX3xX16xX1xXdxX8cxX16xX6fxX3xX1xXdx56d6xX16xX3xX16xX6xX8bxX3xXexX1axX16xX1xX3xXexX90xX27xX16xX17xX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX5xX8ax8259xXexX3xX17xXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX16xX17xX3xX3dxX3exX3fxX16xX17xX3xX43xX44xX3x5889xX1exX8bxX3xX90xX6xX3x6298xX1xX69xX3xXbxX1x5d90xX3xX43xXdxc0fexX16xX6fxX3xXexXdxX93xX28xX3x5a60xX16xX3xX16xX17xX8axX8bxX3xX4x55b8xX3xX58x9062xX16xX3xX3dxX120xX16xX3xXexX6xXdxX3xX16xX27xX16xX3xX17xXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX16xX17x655dxX3xbc37xX6xX8axX3xX3dxX98xX8bxX3xX5xX2fxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xXbxX1x868cxX16xX17xX3xX22xXdxX8cxX16xX3x734cxX69xX2exX3xX5bxX1xb5b4xX3xXcxX1x6d55xX3xX3dxXdxXdcxX16xX3xXex5344xX3xX17xX1xXdxX3xX5xX27xXdxX3xb0e0xX3xX4xX69xX4xX3xXexX8axX8bxX120xX16xX3xX3dxX3exX3fxX16xX17xX3xXexX90xX8cxX16xX3xX3dx85c2xX6xX3xX43xX2fxX16xX3xXex9945xX16xX1xX3xX22xX93xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX5xa928xXdxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xXbxX1xX11cxX3xX43xXdxX120xX16xX3xX4xXa8xX6xX3xX16xX17xX3exX3fxXdxX3xX58xX98xX16xX3xX116xX1xXdxX3xXexX1xX6xX28xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX16xX17xa547xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX2exX58xX8bxXaxX12xX0xXdxX28xX17xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1f8xX43xX6xX2exXbxX1xX8axXexX1xX2exX1f8xX22xX16xX46xX58xX10xX7xX116xXexX2exXbxX46xX16xX10x58d4xX7xX46xX2xbbd5x82a8xc762xX46xX238x5f67xX58xa987xX2x9316x5944xX241xX23exX238xXexX2xX23exX241xX239xX2xX23exX5xX2xX1f8x76efxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX2exX58xX8bxXaxX12xX0xXdxX28xX17xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1f8xX43xX6xX2exXbxX1xX8axXexX1xX2exX1f8xX22xX16xX46xX58xX10xX7xX116xXexX2exXbxX46xX16xX10xX233xX7xX46xX2xX237xX238xX239xX46xX238xX23cxX58xX23exX2xX240xX241xX241xX23exX238xXexX2xX23exX241xX239xX2xX23exX5xX239xX1f8xX24fxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX55xX17fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3dxXdxX3xX10fxX10xX3xX28xX69xX8bxX6fxX3xX10fxX10xX3xX28xX69xX8bxX3xX3dxXdxXdcxX16xX3xX58xX2fxX16xX3xX1xX2fxX16xX17xX3xX16xX17xX6xX16xX17xX6fxX3xX16x8023xX28xX3xXexX6xX8bxX3xX16xX1xX6xX8axb898xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX2exX58xX8bxXaxX12xX0xXdxX28xX17xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1f8xX43xX6xX2exXbxX1xX8axXexX1xX2exX1f8xX22xX16xX46xX58xX10xX7xX116xXexX2exXbxX46xX16xX10xX233xX7xX46xX2xX237xX238xX239xX46xX238xX23cxX58xX23exX2xX240xX241xX241xX23exX238xXexX2xX23exX241xX239xX2xX23exX5xX241xX1f8xX24fxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xXdxX28xX17xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1f8xX43xX6xX2exXbxX1xX8axXexX1xX2exX1f8xX22xX16xX46xX58xX10xX7xX116xXexX2exXbxX46xX16xX10xX233xX7xX46xX2xX237xX238xX239xX46xX238xX23cxX58xX23exX2xX240xX241xX241xX23exX238xXexX2xX23exX241xX239xX2xX23exX5xX238xX1f8xX24fxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX2exX58xX8bxXaxX12xX5bxX1xX16cxX16xX17xX3xX10fxX10xX3xX43xX27xXexX3xX28xX27xX16xX17xX6fxX3xX3dx60cfxX2exX3xX43xX6xX6fxX3xX43x681axX16xX6fxX3xX4xc3a0xX28xX3xX39xX6fxX3xX5xX27xX16xX17xX3xX5xX69xX4xX1xX6fxX3xX3dxX69xX16xX1xX3xX22x9642xX16xX17xX1f8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX2exX58xX8bxXaxX12xX0xXdxX28xX17xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1f8xX43xX6xX2exXbxX1xX8axXexX1xX2exX1f8xX22xX16xX46xX58xX10xX7xX116xXexX2exXbxX46xX16xX10xX233xX7xX46xX2xX237xX238xX239xX46xX238xX23cxX58xX23exX2xX240xX241xX241xX23exX238xXexX2xX23exX241xX239xX2xX23exX5xX23exX1f8xX24fxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX175xX6dxXexX3xX4xX1xX6dxXbxX3xX5xX8axXf8xXexX3xX17xXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX16xX17xX6fxX3xX4xX1xX191xX3xX1xX2fxX16xX17xX3xX4xXb4xX16xX17xX3xX116xX93xX16xX1xX1f8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX2exX58xX8bxXaxX12xX5dxb8aaxX3xX16xX17xX7fxX16xX3xX4xX1xX62xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX22xXdxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX116xX1xXdxX3xXexX1xX6xX28xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX16xX17xX3xX4xXa8xX6xX3xX16xX17xX3exX3fxXdxX3xX58xX98xX16xX6fxX3xX16xX1xX6dxXexX3xX5xX2fxX3xX17xXdxc722xXdxX3xXexX90xc72cxX6fxX3xX4xX3cbxX16xX3xX4xX16cxX3xX7xa60cxX3xX22xX2fxX2exX3xX4xX8axX44xX4xX6fxX3xXbxX1xX3c6xXdxX3xX1xc8fdxXbxX3xX4xX1xX62xXexX3xX4xX1xa70exX3xX17xXdxX15xX6xX3xX17xXdxX6xX3xX3dxX1axX16xX1xX6fxX3xX16xX1xX2fxX3xXexX90xX3exX3fxX16xX17xX6fxX3xX4xX69xX4xX3xX4xX132xX3x85c6xX8axX6xX16xX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX16xX7fxX16xX17xX3xX22xX2fxX3xX4xX1exX3xX10fxX7cxX3xX1xX44xXdxX1f8xX3xX5dxX62xX4xX3xX43xXdxXdcxXexX3xX4xX3cbxX16xX3xX16xX98xX16xX17xX3xX4xX6xX2exX3xXa0xX3xXexX1xXa4xX4xX3xXexX4e9xX3xX17xXdxX69xX4xX3xX4xX1xX6dxXbxX3xX1xX2fxX16xX1xX3xX5xX8axXf8xXexX3xX5xXdcxX3xb550xXcx6332xXcxX3xX4xXa8xX6xX3xX16xX17xX3exX3fxXdxX3xX58xX98xX16xX6fxX3xX17xX16cxXbxX3xXbxX1xX3cbxX16xX3xX5xX2fxX28xX3xX17xXdxX1exX28xX3xXexX1xXdxX486xX8axX3xXexX6xXdxX3xX16xX27xX16xX3xX17xXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX16xX17xX1f8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57dxX8axXexX1xX2exX90xXaxX12xX5dxXdxX16xX1xX3xXcxX17bxX0xX46xXbxX12

Xem thêm

Cần nhanh gọn lẹ xử lý vết dầu loang bên trên mặt mũi lối Vũ Duệ2024-01-08 17:25:00suckhoedoisong.edu.vn Khoảng 8 giờ một phần hai tiếng ngày 8/1, bên trên lối Vũ Duệ, phường Nông Trang, TP Việt Trì đoạn kể từ lối rẽ cổng sau chợ Nông Trang kéo dãn cho tới cổng Công...Cần xử lý nghiêm cẩn hành động phun tô lăng xê tiêu hủy gia sản công

Cần xử lý nghiêm cẩn hành động phun tô lăng xê tiêu hủy gia sản công
2023-08-08 14:57:00

suckhoedoisong.edu.vn Thời gian dối mới gần đây, bên trên những điểm Công viên Văn Lang, hồ nước Đồng Cận, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì xuất hiện tại hiện tượng một loạt ghế đá công nằm trong bị phun...

Bạn đang xem: ảnh an toàn giao thông

“Nhờn”… biển khơi cấm2017-10-02 15:30:51PTĐT-Khu vực ngã tư đường phó rời thân thuộc lối Đại Nải và lối trục chủ yếu khu vực khu đô thị Minh Phương, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì, xuyên suốt một thời hạn lâu năm vẫn xẩy ra hiện tượng xả rác rến thải bừa kho bãi.Gia súc thả rông “vô tư ăn rác” thân thuộc lòng đô thị

Gia súc thả rông “vô tư ăn rác” thân thuộc lòng đô thị
2017-09-27 14:43:36

PTĐT-Ngã tư phó rời thân thuộc lối Nguyễn Du và lối Phù Đồng (thuộc phường Dữu Lâu, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì) thời hạn mới gần đây tạo hình, một kho bãi ụp rác rến thải sinh.

Bão trải qua được 3 ngày tuy nhiên lối vẫn... ngập2017-09-19 16:02:59Mặc cho dù cơn sốt số 10 vẫn trải qua được 3 ngày, trời nắng nóng ráo tuy nhiên cho tới thời đặc điểm đó, tuyến phố Thông Đậu ra đi chợ Nú nằm trong khu vực Thông Đậu, phường Minh Phương vẫn ngập vô biển khơi nước.Bức xúc kho bãi rác rến thực hiện độc hại môi trường thiên nhiên ở xã Sông Lô, Việt Trì

Bức xúc kho bãi rác rến thực hiện độc hại môi trường thiên nhiên ở xã Sông Lô, Việt Trì
2017-09-19 09:57:15

PTĐT- Thời gian dối mới gần đây, người dân khu vực 7, xã Sông Lô, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì liên tiếp phản ánh về hiện tượng nhen nhóm rác rến thải ô nhiễm và độc hại ở sát khu vực người ở thực hiện độc hại môi trường thiên nhiên...

Xem thêm: nạp thẻ.vn free fire miễn phí

Xem thêm: vẽ con vật đơn giản cho be

Dừng, đỗ xe pháo thực hiện tắc lối bên trên chợ Mẻ Quàng2017-09-11 16:50:09PTĐT- Thời gian dối qua chuyện, bên trên điểm xung quanh chợ Mẻ Quàng, nằm trong khu vực 9, phường Nông Trang, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì thông thường xuyên xẩy ra hiện tượng ùn tắc lối vì thế người dân giới hạn, đỗ xe pháo...Tỉnh lộ 316 xuống cấp trầm trọng tiềm tàng nguy cơ tiềm ẩn mất mặt ATGT

Tỉnh lộ 316 xuống cấp trầm trọng tiềm tàng nguy cơ tiềm ẩn mất mặt ATGT
2017-08-30 14:09:34

PTĐT- Thời gian dối qua chuyện, tỉnh lộ 316 đoạn qua chuyện địa phận xã Giáp Lai, thị trấn Thanh Sơn đã biết thành hư hỏng lỗi, xuống cấp trầm trọng trầm trọng, thực hiện trở ngại mang đến phương tiện đi lại nhập cuộc giao thông vận tải và tiềm tàng...

Lộn xộn bên trên nút phó Thụy Vân bên trên lối QL32C2017-08-24 14:42:02PTĐT- Thời gian dối mới gần đây, bên trên nút phó bên trên lối QL32C đoạn vô KCN Thụy Vân với lối vô khu vực Nỗ Lực nằm trong xã Thụy Vân, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì ...Người dân Tân Đức bỏ mặc nguy khốn vớt củi bên trên sông

Người dân Tân Đức bỏ mặc nguy khốn vớt củi bên trên sông
2017-08-18 17:27:53

PTĐT- Trong 2 ngày 17/18-8, mực nước sông Hồng lên rất cao vì thế tác động của xả lũ thủy năng lượng điện Hòa Bình và mưa kéo dãn phía thượng mối cung cấp...

Hiểm họa rình mò kể từ ổ trâu bên trên lối Đại Nải2017-08-15 16:27:39PTĐT- Thời gian dối mới gần đây, tuyến phố Đại Nải nằm trong khu vực 7, phường Nông Trang, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì đang xuất hiện tín hiệu xuống cấp trầm trọng nguy hiểm, tạo hình nhiều ổ trâu, ổ gà khá thâm thúy...Nguy hiểm rình mò kể từ trạm cân nặng tự động phát

Nguy hiểm rình mò kể từ trạm cân nặng tự động phát
2017-08-08 15:22:32

PTĐT- Trạm cân nặng tự động phân phát của công ty cá nhân Bình Sơn sinh hoạt vô xuyên suốt thời hạn qua chuyện bên trên tuyến phố QL32C, nằm ở vị trí phố Hồng Hà 1, phường Ga Góp, TP. Hồ Chí Minh Việt Trì ...