toán 8 phương trình tích

Bình chọn:

4.2 bên trên 522 phiếu

Bạn đang xem: toán 8 phương trình tích

Lý thuyết phương trình tích1. Dạng tổng quát: A(x).B(x) = 0 Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2. Phân tích nhiều thức

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2 Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy lưu giữ lại một đặc điểm của luật lệ nhân những số, tuyên bố tiếp những xác định sau: Trong một tích, nếu như với cùng 1 quá số bởi vì 0 thì ... Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 4 trang 16 SGK Toán 8 Tập 2

Giải phương trình:

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 4 Bài 4 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2 Trả câu nói. thắc mắc 4 Bài 4 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình Xem câu nói. giải

Bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập dượt 2

Xem thêm: vẽ con vật đơn giản cho be

Giải bài xích 21 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những phương trình: a) (3x - 2)(4x + 5) = 0 ...

Xem câu nói. giải

Bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập dượt 2Bằng cơ hội phân tách vế trái ngược trở thành nhân tử, giải những phương trình sau: Xem câu nói. giải Bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập dượt 2Giải bài xích 24 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những phương trình: Xem câu nói. giải

Bài 25 trang 17 sgk toán 8 tập dượt 2

Giải bài xích 25 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những phương trình:

Xem câu nói. giải

Bài 26 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2Giải bài xích 26 trang 17 SGK Toán 8 tập dượt 2. TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức) Xem câu nói. giải