thích quá rùi nà lyrics

verse

Em thưa chớ tin yêu nhập tình thương à? (oh no)

Bạn đang xem: thích quá rùi nà lyrics

Did you say don't believe in love? (Oh no)

Nhưng Lúc nhìn thấy em trái tim anh loàn nhịp (oh)

But when I see you my heart skips a beat (Oh)

Anh nhận định rằng lẽ này bản thân siêu thật? (woah)

Do you think I'm super real? (Woah)

Bởi vì thế em thưa lưu giữ anh mỗi một khi mùng tối buông

Because you say you miss má every night

verse

Xuống TP.HCM này (ah)

Down in this thành phố (Ah)

Tan tầm cuối ngày (yeah)

End of the day (yeah)

I'm on my way em đang được ở đâu anh cho tới tức thì (comin' through you)

I'm on my way where are you I'm coming (coming through you)

Baby Gọi nhập số này (on my phone)

Baby Gọi this number (On my phone)

Gửi anh location (or your home)

Send má location (Or your home)

Ghé qua loa mái ấm em, môi đụng chạm tai (yiah)

Stop by my house, lips to lớn ears (yiah)

I've got something to lớn say

I've got something to lớn say

pre-chorus

Đừng thực hiện cho tới em bồn chồn nữa đi

Don't make má confused anymore

Vì mỗi một khi sát bằng hữu như ngừng thở (em như ngừng thở, oh-ooh-oh)

'Cause every time I'm near you, I stop breathing (I stop breathing, oh-ooh-oh)

Và nếu mà anh đang được cố ý thực hiện em mải anh thì anh chớ mơ

And if you're trying to lớn make má fall in love with you, don't dream

Vì em quan ngại, em ko thưa đâu nên em ngóng anh tự

Because I'm afraid, I won't say anything, so sánh I hope you will

chorus

Biết bàn tay này mong muốn đụng chạm nhập ai rồi

I know who this hand wants to lớn touch

Biết nhập đầu này chỉ mất ai cơ thôi

I know there's only someone in this head

Biết song má của em vẫn ửng hồng rồi

I know your cheeks are already rosy

Và biết ngược tim này lỡ thất lạc vài ba nhịp rồi

And know this heart missed a few beats

chorus

Biết quan ngại ngùng Lúc ánh nhìn đụng chạm nhau rồi

I'm shy when our eyes meet

Biết tương đối thở như tạm dừng vì thế đem ai

Knowing the breath is lượt thích stopping because of someone

Đứng tương đối sát đối với được chấp nhận nhó

Stand a little closer kêu ca allowed

Biết em vẫn lỡ quí anh khá nhiều vượt lên trên rùi nà

You know I missed you a little too much

bridge

Hay là nhằm mai tao gặp gỡ nhau

Or let's meet tomorrow

Lại nhằm tiếng yêu thương rời khỏi đằng sau

Leave love behind again

Để cho tới tất cả như ko bắt đầu

Let everything be lượt thích it hasn't started yet

Xem thêm: trường đại học thương mại hà nội

bridge

Can't put you out of my mind

Can't put you out of my mind

Yo pretty girl you got a style

Yo pretty girl you got a style

Bảo rằng anh yêu thương em

Tell má you love me

Then drop the mic

Then drop the mic

verse

Chẳng cần thiết thưa nhiều đâu (woah, woah)

Not much to lớn say (Woah, woah)

Anh hiểu được tâm trạng em đem chiều sâu sắc yeah (woah, woah)

I know that your soul has depth yeah (Woah, woah)

Anh ở sát vượt lên trên cút, em lạ lẫm đâu

You're too close, I'm not used to lớn it

Oh quan ngại vượt lên trên cút, but I lượt thích it tho yeah

Oh so sánh shy, but I lượt thích it tho yeah

Bởi vì thế anh chưa chắc chắn liệu bản thân nên cưa tiếp?

Because you don't know if you should continue sawing?

Hay bạt mạng một phen chẳng may đạt được em (yeah-eh-eh-eh)

Or risk a chance to lớn have you (yeah-eh-eh-eh)

Can you be my girl? (yeh)

Can you be my girl? (yeah)

verse

Em chỉ đợi 1 lời nói thôi rằng anh vẫn...

I'm just waiting for a word that you have...

chorus

Biết bàn tay mình thích đụng chạm nhập nhau rồi

I know my hands want to lớn touch each other

Biết nhập đầu này chỉ thấy đem nhau thôi

I know there's only each other in this head

Biết song má cả nhị vẫn ửng hồng rồi

I know both cheeks are already rosy

Biết ngược tim bản thân lỡ đập cộng đồng nhịp rồi

I know my heart skipped a beat

chorus

Biết quan ngại ngùng Lúc ánh nhìn đụng chạm nhau rồi

I'm shy when our eyes meet

Biết mũi thương hiệu thần tình thương vẫn phun đi

Know the arrow cupid has shot

Trúng hoặc hụt em cứng cáp Cupid ko hụt đâu

Hit or miss, I'm sure Cupid won't miss

Biết tao cũng lỡ quí nhau khá nhiều vượt lên trên rùi nà

And we know that we also miss each other a bit too much

outro

Biết tao lỡ quí nhau khá nhiều vượt lên trên rùi nà!

We know we love each other too much!

"Số bao nhiêu đây?"

"What number is this?"

"Thế số bao nhiêu đây?"

"What number is this?"

"Thế còn đấy là số mấy?"

"And what number is this?"

"Em ko biết"

"I don't know"

Xem thêm: các đầu số của vina

"Số phận cuộc sống anh" (ối)

"My life's fate" (oh)

Writer(s): Nguyễn Linh