muối nào sau đây là muối axit

Câu hỏi:

23/03/2020 265,910

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối axit

A. NH4NO3.               

C. Ca(HCO3)2

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Chọn đáp án C

Trong những muối bột vẫn cho tới, muối bột axit là: Ca(HCO3)2

Lưu ý: Muối axit là muối bột tuy nhiên gốc axit còn H sở hữu kĩ năng phân li rời khỏi H+

HCO3- → H+ + CO32-

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là sau đó là muối bột trung hòa?

A. K2HPO4. 

B. NaHSO4.          

C. NaHCO3.         

D. KCl

Câu 2:

Chất nào là sau đó là muối bột axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Xem thêm: những câu châm ngôn hay về tình yêu

Các ion rất có thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học nào là tiếp sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây sở hữu phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko chính là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.     

Xem thêm: thơ lục bát về quê hương