mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Cho tôi chất vấn hóa đơn thuế GTGT sở hữu những khuôn mẫu nào? Thời điểm lập hóa đơn xác lập ra làm sao mang đến đích thị luật? - Câu chất vấn của chị ý Quỳnh (Nha Trang)

Hoá đơn độ quý hiếm tăng thêm là gì?

Hoá đơn độ quý hiếm tăng thêm được khái niệm bên trên khoản 1 Điều 8 Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP rất có thể hiểu là hóa đơn dành riêng cho những tổ chức triển khai khai thuế độ quý hiếm tăng thêm theo đòi cách thức khấu trừ dùng cho những hoạt động:

- Bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng công ty nhập nội địa;

Bạn đang xem: mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

- Hoạt động vận tải đường bộ quốc tế;

- Xuất nhập khu vực phi thuế quan liêu và những tình huống được đánh giá như xuất khẩu;

- Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, cung ứng công ty đi ra quốc tế.

Tổng thích hợp những khuôn mẫu hóa đơn thuế độ quý hiếm tăng thêm năm 2023? Lưu ý về thời khắc lập hóa đơn thuế GTGT năm 2023?

Tổng thích hợp những khuôn mẫu hóa đơn thuế độ quý hiếm tăng thêm năm 2024? Lưu ý về thời khắc lập hóa đơn thuế GTGT năm 2024?

Tổng thích hợp những khuôn mẫu hóa đơn thuế độ quý hiếm tăng thêm năm 2024?

Mẫu hóa đơn độ quý hiếm tăng thêm quy quyết định bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 78/2021/TT-BTC và Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP gồm:

Mẫu số 01/GTGT Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP:

Tải về Mẫu số 01/GTGT bên trên đây

Mẫu số 01/GTGT-ĐT Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP

Tải về Mẫu số 01/GTGT-ĐT bên trên đây

Mẫu số 01/GTGT-NT Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP:

Tải về Mẫu số 01/GTGT-NT bên trên đây

- Hóa đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm (dùng mang đến một vài tổ chức triển khai, công ty đặc thù) theo đòi khuôn mẫu xem thêm số 3 quy quyết định bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Tải về khuôn mẫu xem thêm hoá đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm bên trên đây

- Hóa đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm (dùng mang đến một vài tổ chức triển khai, công ty đặc trưng thu bởi vì nước ngoài tệ) theo đòi khuôn mẫu xem thêm số 4 quy quyết định bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Tải về khuôn mẫu xem thêm hoá đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm bên trên đây

- Hóa đơn độ quý hiếm tăng thêm tự Cục Thuế sản xuất theo đòi khuôn mẫu xem thêm số 6 quy quyết định bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Tải về khuôn mẫu xem thêm hoá đơn năng lượng điện tử độ quý hiếm tăng thêm bên trên đây

Thời điểm lập hóa đơn thuế GTGT năm 2024 được xác lập như vậy nào?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP, thời khắc lập hóa đơn so với bán sản phẩm hóa và cung ứng công ty được quy xác định rõ như sau:

Thời điểm xuất hóa đơn Lúc bán sản phẩm hóa

Thời điểm lập hóa đơn so với bán sản phẩm hóa (bao bao gồm cả phân phối gia tài giang san, gia tài tịch kí, sung quỹ giang san và bán sản phẩm dự trữ quốc gia) là thời khắc đem gửi gắm quyền chiếm hữu hoặc quyền dùng sản phẩm & hàng hóa cho tất cả những người mua sắm, ko phân biệt tiếp tục nhận được chi phí hoặc ko nhận được chi phí.

Thời điểm xuất hóa đơn Lúc cung ứng dịch vụ

Thời điểm lập hóa đơn so với cung ứng công ty là thời khắc hoàn thiện việc cung ứng công ty ko phân biệt tiếp tục nhận được chi phí hoặc ko nhận được chi phí.

Trường thích hợp người cung ứng công ty sở hữu thu chi phí trước hoặc trong lúc cung ứng công ty thì thời khắc lập hóa đơn là thời khắc thu chi phí (không bao hàm tình huống thu chi phí bịa đặt cọc hoặc ứng trước nhằm đáp ứng tiến hành thích hợp đồng cung ứng những dịch vụ: Kế toán, truy thuế kiểm toán, tư vấn tài chủ yếu, thuế; thẩm quyết định giá; tư vấn giám sát; tham khảo, kiến thiết kỹ thuật; lập dự án công trình góp vốn đầu tư xây dựng).

Lưu ý: Trường thích hợp ship hàng rất nhiều lần hoặc chuyển giao từng khuôn khổ, quy trình công ty thì từng đợt ship hàng hoặc chuyển giao đều phải tạo lập hóa đơn mang đến lượng, độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa, công ty được gửi gắm ứng.

Thời điểm lập hóa đơn nhập một vài tình huống cụ thể

Theo quy quyết định bên trên khoản 4 Điều 9 Nghị quyết định 123/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Đối với tình huống cung ứng công ty với con số rộng lớn, đột biến thông thường xuyên, cần phải có thời hạn đối soát số liệu đằm thắm công ty cung ứng công ty và quý khách hàng, đối tác:

Thời điểm lập hóa đơn là thời khắc hoàn thiện việc đối soát tài liệu trong số những mặt mũi tuy nhiên muộn nhất không thực sự ngày thứ 7 của mon sau mon đột biến việc cung ứng công ty hoặc không thực sự 07 ngày Tính từ lúc ngày kết giục kỳ quy ước.

Kỳ quy ước nhằm thực hiện địa thế căn cứ tính lượng sản phẩm, công ty cung ứng địa thế căn cứ thỏa thuận hợp tác đằm thắm đơn vị chức năng bán sản phẩm hóa, cung ứng công ty với người tiêu dùng.

(2) Đối với công ty viễn thông:

Xem thêm: bật bong bóng chat messenger

Thời điểm lập hóa đơn là thời khắc hoàn thiện việc đối soát tài liệu về cước công ty theo đòi thích hợp đồng tài chính trong số những hạ tầng marketing công ty tuy nhiên muộn nhất không thực sự 2 mon Tính từ lúc mon đột biến cước công ty liên kết.

Trường thích hợp cung ứng công ty viễn thông (bao bao gồm cả công ty viễn thông độ quý hiếm gia tăng) trải qua phân phối thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng Lúc quý khách hàng ĐK dùng công ty tuy nhiên quý khách hàng ko đòi hỏi xuất hóa đơn GTGT hoặc ko cung ứng thương hiệu, vị trí, mã số thuế thì:

Cuối thường ngày hoặc lịch nhập mon, hạ tầng marketing công ty lập cộng đồng một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng lệch giá đột biến theo đòi từng công ty người tiêu dùng ko lấy hóa đơn hoặc ko cung ứng thương hiệu, vị trí, mã số thuế.

(3) Đối với hoạt động và sinh hoạt kiến tạo, thi công đặt:

Thời điểm lập hóa đơn là thời khắc nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao dự án công trình, khuôn khổ dự án công trình, lượng kiến tạo, lắp ráp hoàn thiện, ko phân biệt tiếp tục nhận được chi phí hoặc ko nhận được chi phí.

(4) Đối với tổ chức triển khai marketing nhà đất, kiến tạo hạ tầng, kiến tạo căn nhà nhằm phân phối, chuyển nhượng ủy quyền thì thời khắc lập hóa đơn được quy quyết định rõ ràng theo đòi từng tình huống không giống nhau như sau:

- Chưa đem gửi gắm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng: Có tiến hành thu chi phí theo đòi tiến trình tiến hành dự án công trình hoặc tiến trình thu chi phí ghi nhập thích hợp đồng thì thời khắc lập hóa đơn là mùa thu chi phí hoặc theo đòi thỏa thuận hợp tác giao dịch thanh toán nhập thích hợp đồng.

- Đã đem gửi gắm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn thời khắc đem gửi gắm quyền chiếm hữu hoặc quyền dùng sản phẩm & hàng hóa cho tất cả những người mua sắm, ko phân biệt tiếp tục nhận được chi phí hoặc ko nhận được chi phí.

(5) Đối với tổ chức triển khai marketing mua sắm công ty vận tải đường bộ sản phẩm ko xuất qua chuyện trang web và khối hệ thống thương nghiệp năng lượng điện tử:

Thời điểm lập hóa đơn được lập theo đòi tiền lệ quốc tế muộn nhất không thực sự 05 ngày tiếp đến Tính từ lúc ngày hội chứng kể từ dich vụ vận tải đường bộ sản phẩm ko xuất đi ra bên trên khối hệ thống trang web và khối hệ thống thương nghiệp năng lượng điện tử.

(6) Đối với hoạt động và sinh hoạt mò mẫm tìm kiếm thăm hỏi tìm hiểu, khai quật và chế biến hóa dầu thô:

- Thời điểm lập hóa đơn phân phối dầu thô, condensate, những thành phầm được chế biến hóa kể từ dầu thô (bao bao gồm cả hoạt động và sinh hoạt bao tiêu xài thành phầm theo đòi khẳng định của Chính phủ) là thời khắc mặt mũi mua sắm và mặt mũi phân phối xác lập được giá thành đầu tiên, ko phân biệt tiếp tục nhận được chi phí hoặc ko nhận được chi phí.

- Đối với hoạt động và sinh hoạt phân phối khí vạn vật thiên nhiên, khí sát cánh, khí phàn nàn được đem bởi vì ống dẫn dẫn khí cho tới người mua:

Thời điểm lập hóa đơn là thời khắc mặt mũi mua sắm, mặt mũi phân phối xác lập lượng khí ship hàng mon tuy nhiên muộn nhất không thực sự 07 ngày tiếp đến Tính từ lúc ngày mặt mũi phân phối gửi thông tin lượng khí ship hàng mon.

- Trường thích hợp thỏa thuận hợp tác bảo hộ và khẳng định của nhà nước sở hữu quy quyết định không giống về thời khắc lập hóa đơn thì tiến hành theo đòi quy quyết định bên trên thỏa thuận hợp tác bảo hộ và khẳng định của nhà nước.

(7) Cửa hàng marketing thương nghiệp kinh doanh nhỏ, marketing công ty ăn uống hàng ngày theo đòi quy mô khối hệ thống siêu thị phân phối thẳng cho tới người chi tiêu và sử dụng tuy nhiên việc hoạnh họe toán toàn cỗ hoạt động và sinh hoạt marketing được tiến hành bên trên trụ sở chủ yếu (trụ sở thẳng thắn tiếp ký thích hợp đồng mua sắm, bán sản phẩm hóa, công ty sở hữu in Phiếu tính chi phí mang đến quý khách hàng, tài liệu Phiếu tính chi phí sở hữu lưu bên trên khối hệ thống và quý khách hàng ko mong muốn nhận hóa đơn năng lượng điện tử:

Cuối ngày hạ tầng marketing địa thế căn cứ vấn đề kể từ Phiếu tính chi phí nhằm tổ hợp lập hóa đơn năng lượng điện tử cho những giao dịch thanh toán bán sản phẩm hóa, cung ứng món ăn tu trong thời gian ngày.

Trường thích hợp quý khách hàng đòi hỏi lập hóa đơn năng lượng điện tử thì hạ tầng marketing lập hóa đơn năng lượng điện tử gửi gắm mang đến quý khách hàng.

(8) Đối với hoạt động và sinh hoạt phân phối năng lượng điện của những doanh nghiệp vạc năng lượng điện bên trên thị ngôi trường năng lượng điện thì thời khắc lập hóa đơn năng lượng điện tử được xác lập địa thế căn cứ thời khắc về đối soát số liệu giao dịch thanh toán đằm thắm đơn vị chức năng vận hành khối hệ thống năng lượng điện và thị ngôi trường năng lượng điện, đơn vị chức năng vạc năng lượng điện và đơn vị chức năng mua sắm năng lượng điện theo đòi quy quyết định của Sở Công Thương hoặc thích hợp đồng giao thương mua bán năng lượng điện và được Sở Công Thương chỉ dẫn, phê duyệt.

Chậm nhất của thời khắc lập hóa đơn là ngày sau cuối của thời hạn kê khai, nộp thuế so với mon đột biến nhiệm vụ thuế theo đòi quy quyết định pháp lý về thuế.

Riêng hoạt động và sinh hoạt phân phối năng lượng điện của những doanh nghiệp vạc năng lượng điện sở hữu khẳng định bảo hộ của nhà nước về thời khắc giao dịch thanh toán thì thời khắc lập hóa đơn năng lượng điện tử địa thế căn cứ theo đòi bảo hộ của nhà nước, chỉ dẫn và phê duyệt của Sở Công Thương và những thích hợp đồng giao thương mua bán năng lượng điện và được thỏa thuận đằm thắm mặt mũi mua sắm năng lượng điện và mặt mũi phân phối năng lượng điện.

(9) Thời điểm lập hóa đơn năng lượng điện tử so với tình huống phân phối xăng dầu bên trên những siêu thị kinh doanh nhỏ mang đến quý khách hàng là thời khắc kết giục việc phân phối xăng dầu theo đòi từng đợt phân phối.

Người phân phối nên đáp ứng tàng trữ tương đối đầy đủ hóa đơn năng lượng điện tử so với tình huống phân phối xăng dầu mang đến quý khách hàng là cá thể ko marketing, cá thể marketing và đáp ứng rất có thể tra cứu vãn Lúc phòng ban sở hữu thẩm quyền đòi hỏi.

(10) Đối với tình huống cung ứng công ty vận tải đường bộ sản phẩm ko, công ty bảo đảm qua chuyện đại lý, thời khắc lập hóa đơn là thời khắc hoàn thiện việc đối soát tài liệu trong số những mặt mũi tuy nhiên muộn nhất không thực sự ngày 10 của mon sau mon đột biến.

(11) Trường thích hợp cung ứng công ty ngân hàng, đầu tư và chứng khoán, bảo đảm, công ty đem chi phí qua chuyện ví năng lượng điện tử, công ty ngừng và cung cấp năng lượng điện quay về của hãng sản xuất năng lượng điện cho tất cả những người mua sắm là cá thể ko marketing (hoặc cá thể kinh doanh) tuy nhiên ko mong muốn lấy hóa đơn thì cuối ngày hoặc thời điểm cuối tháng đơn vị chức năng tiến hành xuất hóa đơn tổng địa thế căn cứ vấn đề cụ thể từng giao dịch thanh toán đột biến trong thời gian ngày, nhập mon bên trên khối hệ thống quản lý và vận hành tài liệu của đơn vị chức năng.

Đơn vị cung ứng công ty nên phụ trách về tính chất đúng đắn nội dung vấn đề giao dịch thanh toán và cung ứng bảng tổ hợp cụ thể công ty cung ứng Lúc phòng ban tác dụng đòi hỏi.

Nếu quý khách hàng đòi hỏi lấy hóa đơn theo đòi từng giao dịch thanh toán thì đơn vị chức năng cung ứng công ty phải tạo lập hóa đơn gửi gắm mang đến quý khách hàng.

(12) Kinh doanh vận tải đường bộ quý khách bởi vì xe pháo xe taxi sở hữu dùng ứng dụng tính chi phí theo đòi quy quyết định của pháp lý thì thời khắc lập hóa đơn như sau:

- Tại thời khắc kết giục chuyến du ngoạn, công ty, liên minh xã marketing vận tải đường bộ quý khách bởi vì xe pháo xe taxi sở hữu dùng ứng dụng tính chi phí tiến hành gửi những vấn đề của chuyến du ngoạn mang đến quý khách hàng và gửi về phòng ban thuế theo đòi format tài liệu của phòng ban thuế.

Các vấn đề bao gồm thương hiệu đơn vị chức năng marketing vận tải đường bộ, biển cả trấn áp xe pháo, cự ly chuyến du ngoạn (tính theo đòi km) và tổng số chi phí quý khách nên trả.

- Trường thích hợp quý khách hàng lấy hóa đơn năng lượng điện tử thì quý khách hàng update hoặc gửi những vấn đề tương đối đầy đủ (tên, vị trí, mã số thuế) nhập ứng dụng hoặc đơn vị chức năng cung ứng công ty.

Căn cứ vấn đề quý khách hàng gửi hoặc update, công ty, liên minh xã marketing vận tải đường bộ quý khách bởi vì xe pháo xe taxi sở hữu dùng ứng dụng tính chi phí tiến hành gửi hóa đơn của chuyến du ngoạn mang đến quý khách hàng, mặt khác đem tài liệu hóa đơn cho tới phòng ban thuế.

(13) Đối với bệnh viện marketing công ty ngục thất trị bệnh dịch sở hữu dùng ứng dụng quản lý và vận hành ngục thất trị bệnh dịch và quản lý và vận hành viện phí, từng giao dịch thanh toán ngục thất, trị bệnh dịch và tiến hành những công ty chụp, chiếu, xét nghiệm sở hữu in phiếu thu chi phí (thu viện phí hoặc chi phí ngục thất, xét nghiệm) và sở hữu lưu bên trên khối hệ thống technology thông tin:

- Nếu quý khách hàng (người cho tới ngục thất, trị bệnh) ko mong muốn lấy hóa đơn thì cuối ngày bệnh viện địa thế căn cứ vấn đề ngục thất, trị bệnh dịch và vấn đề kể từ phiếu thu chi phí nhằm tổ hợp lập hóa đơn năng lượng điện tử cho những công ty nó tế tiến hành trong thời gian ngày.

- Nếu quý khách hàng đòi hỏi lập hóa đơn năng lượng điện tử thì bệnh viện lập hóa đơn năng lượng điện tử gửi gắm mang đến quý khách hàng.

Xem thêm: diện tích xung quanh của hình lập phương

(14) Đối với hoạt động và sinh hoạt thu tiền phí công ty dùng đường đi bộ theo như hình thức năng lượng điện tử ko giới hạn ngày lập hóa đơn năng lượng điện tử là ngày xe pháo lưu trải qua trạm thu tiền phí.

Trường thích hợp quý khách hàng dùng công ty thu tiền phí đường đi bộ theo như hình thức năng lượng điện tử ko giới hạn sở hữu một hoặc nhiều phương tiện đi lại nằm trong dùng công ty rất nhiều lần nhập mon, đơn vị chức năng cung ứng công ty rất có thể lập hóa đơn năng lượng điện tử theo đòi lịch, ngày lập hóa đơn năng lượng điện tử muộn nhất là ngày sau cuối của mon đột biến công ty thu tiền phí.

Nội dung hóa đơn liệt kê cụ thể từng lượt xe pháo lưu trải qua những trạm thu tiền phí, bao hàm thời hạn xe pháo qua chuyện trạm, giá chỉ phí dùng đường đi bộ của từng lượt xe pháo.