công thức thì hiện tại hoàn thành

Key takeaways

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong là thì được dùng nhằm nói đến những “hành động/sự việc xẩy ra nhập vượt lên trước khứ tuy nhiên kéo dãn cho tới hiện nay tại” hoặc tăng thêm ý nghĩa nhập văn cảnh thời điểm hiện tại.

Bạn đang xem: công thức thì hiện tại hoàn thành

Công thức thì thời điểm hiện tại trả thành:

 • Câu khẳng định: S + have/has + V3; S + have/has + been + complement

 • Câu phủ định: S + have/has + not V3; S + have/has + not + been + complement

 • Câu nghi ngờ vấn: Have/Has + S + V3?; Have/Has + S + been + complement?; WH- + have/has + S + V3; WH- + have/has + S + been + complement?

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành:

 • Diễn miêu tả những vấn đề xẩy ra nhập vượt lên trước khứ tương quan cho tới văn cảnh nhập hiện nay tại

 • Diễn miêu tả những hành vi hoặc vấn đề chính thức nhập vượt lên trước khứ và vẫn tiếp nối ở hiện nay tại

 • Diễn miêu tả những thưởng thức nhập vượt lên trước khứ

 • Diễn miêu tả những vấn đề, Xu thế xẩy ra ngay sát thời gian nói

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại trả thành:

 • Since + mốc thời gian

 • For + khoảng tầm thời gian

 • Until now / Up to tướng now / So far

 • Over the past/the last + số + years

 • Recently / In recent years / Lately

 • Never (chưa bao giờ)

 • Ever (từng)

 • Just (gần phía trên, vừa vặn mới)

 • Already (rồi)

 • Yet (chưa)

 • Before (trước đây)

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong là gì?

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong (Present Perfect Tense) là thì được dùng nhằm nói đến những hành động/sự việc xẩy ra nhập vượt lên trước khứ tuy nhiên kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại hoặc tăng thêm ý nghĩa nhập văn cảnh thời điểm hiện tại.

Hãy nằm trong nhìn qua ví dụ tại đây và xem xét cho tới những kể từ được ấn đậm và gạch ốp chân:

My name is Johnny. I live in Thành Phố New York đô thị. I have lived here for 25 years. The people here are very friendly and kind. I have lived here since I was a child. I study at Thành Phố New York University. I have studied here since 2017.

(Dịch: Tên tôi là Johnny. Tôi sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh Thành Phố New York. Tôi tiếp tục sinh sống ở phía trên 25 năm. Người dân ở phía trên cực kỳ thân ái thiện và chất lượng bụng. Tôi tiếp tục sinh sống ở phía trên kể từ Khi tôi còn là một trong đứa trẻ con. Tôi học tập bên trên Đại học tập Thành Phố New York. Tôi tiếp tục học tập ở phía trên từ thời điểm năm 2017.)

Trong ví dụ bên trên, những hành vi và hiện trạng đang được tồn bên trên ở thời điểm hiện tại hoặc nhằm mô tả một thực sự nhập thực tiễn được phân tách theo đuổi thì thời điểm hiện tại đơn:

 • My name is Johnny.

 • I live in Thành Phố New York đô thị.

 • The people here are very friendly and kind.

 • I study at Thành Phố New York University.

Cũng nhập và một ví dụ, những hành vi sở hữu điểm chính thức nhập vượt lên trước khứ và vẫn kế tiếp nhập thời điểm hiện tại lại sở hữu cơ hội phân tách thì động kể từ trọn vẹn khác:

 • I have lived here for 25 years. (tôi tiếp tục sinh sống ở phía trên được 25, và tôi vẫn đang được sinh sống ở phía trên.)

 • I have lived here since I was a child(tôi tiếp tục sinh sống ở phía trên kể từ thời điểm tôi là một trong đứa trẻ con, và tôi vẫn đang được sinh sống ở phía trên.)

 • I have studied here since 2017. (tôi tiếp tục học tập ở phía trên từ thời điểm năm 2017, và tôi vẫn đang được học tập.)

Trong Tiếng Việt, định nghĩa “thì thời điểm hiện tại trả thành” có thể nói rằng là ko tồn bên trên. Thay nhập bại liệt, Tiếng Việt dùng những bộ phận không giống nhập câu như một vài trạng từ: kể kể từ khi, kể kể từ năm, được từng nào năm,… hoặc phụ từ: đã, rồi, chưa,… nhằm thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ vượt lên trước khứ và tăng thêm ý nghĩa nhập thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

 • Tôi tiếp tục bữa tối rồi, những cậu cứ ăn lên đường. (I have already had dinner, you guys can just eat without mạ.)

 • Kể kể từ Khi tôi bắt gặp cô ấy, tôi tiếp tục nhìn thấy chân thành và ý nghĩa cuộc sống. (Since I found her, I have discovered the meaning of life.)

Tuy nhiên, nhập Tiếng Việt, phó kể từ “đã” cũng được dùng nhằm trình diễn miêu tả những hành vi kết giục nhập vượt lên trước khứ, ứng với thì vượt lên trước khứ đơn nhập ngữ pháp giờ Anh. Ví dụ: Tôi đang đi tới Pháp nhập năm 2000. (I went to tướng France in 2000.)

Từ bại liệt rất có thể thấy rằng nhập giờ Việt, định nghĩa thì thời điểm hiện tại triển khai xong dựa vào nhiều nhập những phó kể từ như “đã, rồi, chưa” trong Khi giờ Anh sở hữu cơ hội phân tách động kể từ riêng rẽ mang lại thì này. Vì vậy, người học tập rất có thể tiếp tục bắt gặp nhiều trở ngại trong các công việc phân biệt thì vượt lên trước khứ đơn và thời điểm hiện tại triển khai xong nếu như lạm dụng quá việc dịch câu giờ Anh quý phái Tiếng Việt với phó kể từ “đã”.

Theo ý kiến của người sáng tác, cần thiết tiếp cận thì thời điểm hiện tại trả thành trọn vẹn kể từ góc cạnh ngữ điệu loại nhị (Second Language) và giới hạn việc so sánh với ngữ điệu thứ nhất (First Language), ví dụ là Tiếng Việt.

Công thức thì thời điểm hiện tại trả thành

Công thức thì thời điểm hiện tại trả thànhCấu trúc thì thời điểm hiện tại triển khai xong (present perfect).

Câu khẳng định

Cấu trúc câu xác minh với động kể từ thường: S + have/has + V3 (Viết tắt: S’s + V3 hoặc S’ve + V3).

Ví dụ thì thời điểm hiện tại trả thành:

 • He’s worked here. (Anh ấy tiếp tục thao tác ở đây)

 • They have eaten the pizza. (Họ tiếp tục ăn pizza)

Cấu trúc câu xác minh với động kể từ to-be: S + have/has + been + complement (Viết tắt: S’s + been hoặc S’ve + been).

Ví dụ:

 • She has been angry.

 • We’ve been successful.

*Lưu ý: Ngôi loại tía số không nhiều được dùng nhằm phân tách động kể từ với những danh kể từ số không nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm điểm được.

 • S = I/We/You/They + have

 • S = He/She/It + has

Câu phủ định

Cấu trúc câu phủ lăm le với động kể từ thường: S + have/has + not V3 (Viết tắt: S+ haven’t/hasn’t V3).

Ví dụ:

 • We haven’t seen the film.

 • The boy hasn’t done his homework.

Cấu trúc câu phủ lăm le với động kể từ to-be: S + have/has + not + been + complement (Viết tắt: S+ haven’t/hasn’t been).

Ví dụ:

 • I haven’t been to tướng nhật bản.

 • The students haven’t been taught.

Câu nghi ngờ vấn

Câu chất vấn Yes/No question

Cấu trúc thắc mắc Yes/No với động kể từ thường: Have/Has + S + V3?

Ví dụ: Have they talked to tướng you?

Cấu trúc thắc mắc Yes/No với động kể từ to-be: Have/Has + S + been + complement?

Ví dụ: Have they been sad?

Câu chất vấn WH-

Cấu trúc thắc mắc WH- với động kể từ thường: WH- + have/has + S + V3?

Ví dụ: Where has she lived?

Cấu trúc thắc mắc WH- với động kể từ to-be: WH- + have/has + S + been + complement?

Ví dụ: How has she been?

*Chú thích: Động kể từ V3 bao hàm động kể từ sở hữu quy tắc (regular verbs) và động kể từ bất quy tắc (irregular verbs). Chỉ cần thiết tăng “ed” sau dạng nguyên vẹn khuôn mẫu của động kể từ sở hữu quy tắc. Tuy nhiên, những động kể từ bất quy tắc cực kỳ đa dạng mẫu mã và không tuân theo một quy tắc ví dụ.

Xem thêm: Thì thời điểm hiện tại tiếp nối (Present continuous).

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thànhCách dùng thì HTHT (present perfect).

Diễn miêu tả những vấn đề xẩy ra nhập vượt lên trước khứ tương quan cho tới văn cảnh nhập hiện nay tại

Ví dụ: Don’t force her to tướng eat, she’s had dinner already. (Đừng xay cô ấy ăn, cô ấy tiếp tục bữa tối rồi.)

Trong ví dụ này, việc hero cô ấy tiếp tục bữa tối trước bại liệt tương quan cho tới văn cảnh thời điểm hiện tại của điều rằng và tác dụng cho tới thành quả tiếp xúc nhập thời điểm hiện tại (đừng bắt cô ấy ăn).

Một vài ba ví dụ tương tự:

 • Let’s go to tướng the Italian restaurant, I’ve booked a table. (Hãy cho tới quán ăn Ý, tôi tiếp tục bịa đặt bàn.)

 • I’ve done some research about this topic, and here’s what I found. (Tôi tiếp tục nghiên cứu và phân tích về chủ thể này và đó là những gì tôi nhìn thấy.)

 • I’ve just washed my siêu xe, it’s so sánh clean now. (Tôi tiếp tục cọ xe cộ, giờ đây nó cực kỳ sạch sẽ.)

Diễn miêu tả những hành vi hoặc vấn đề chính thức nhập vượt lên trước khứ và vẫn tiếp nối ở hiện nay tại

Ví dụ: Mr. Jones has worked as a teacher for 50 years. (Ông Jones đã thử nghề giáo nhập 50 năm.)

Trong ví dụ bên trên, việc Ông Jones thực hiện nghề giáo chính thức kể từ 50 năm về trước và thời điểm hiện tại ông vẫn đang khiến nghề giáo. Sau đó là một vài ba ví dụ tương tự:

 • He has spent 30 years helping children from poor families. (Ông tiếp tục dành riêng 30 năm sẽ giúp đỡ hứng trẻ nhỏ kể từ những mái ấm gia đình túng bấn.)

 • We’ve lived in this village for a long time. (Chúng tôi tiếp tục sinh sống ở ngôi thôn này rất mất thời gian.)

Diễn miêu tả những thưởng thức nhập vượt lên trước khứ

Khi nói đến những thưởng thức tuy nhiên một người trải đời qua loa như lên đường du ngoạn hoặc test một đồ ăn, thì thời điểm hiện tại triển khai xong thông thường được dùng.

 • She's tried sushi before. (Cô ấy tiếp tục test ăn sushi rồi.)

 • I’ve never been to tướng Maldives. (Tôi trước đó chưa từng cho tới Maldives.)

 • He’s been on a big stage many times. (Anh tao từng đứng bên trên sảnh khấu rộng lớn rất nhiều lần.)

Diễn miêu tả những vấn đề, Xu thế xẩy ra ngay sát thời gian nói

Khi trình diễn miêu tả những vấn đề xẩy ra nhập một khoảng tầm thời hạn ko xác lập ngay sát thời gian rằng, thì thời điểm hiện tại triển khai xong thông thường được dùng.

Ví dụ:

 • In recent years, working from trang chính has become a popular choice. (Trong trong những năm thời gian gần đây, thao tác tận nơi đang trở thành một lựa lựa chọn phổ cập.)

 • In the last few years, many companies have gone out of business. (Trong vài ba năm thời gian gần đây, nhiều công ty lớn tiếp tục ngừng hoạt động và sinh hoạt sale.)

 • Many people have died from covid-19 recently. (Nhiều người tiếp tục bị tiêu diệt vì thế covid-19 ngay sát đây)

Xem thêm: Thì sau này trả thành.

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại trả thành

Dấu hiệu nhận thấy thời điểm hiện tại triển khai xong khá đặc thù vị những trạng kể từ thời điểm hiện tại triển khai xong bên dưới đây:

Dấu hiệu

Ví dụ

Nghĩa giờ Việt

Since + mốc thời gian

Since I was a child, I have loved drawing.

Từ lúc còn là một trong đứa trẻ con, tôi tiếp tục cực kỳ quí vẽ.

For + khoảng tầm thời gian

He has made pizzas for 60 years.

Ông ấy đã thử bánh pizza nhập 60 năm.

Until now / Up to tướng now / So far

Up until now, he has planted 1000 trees.

Tính đến giờ anh ấy tiếp tục trồng được 1000 cây.

Over the past/the last + số + years

Over the last 10 years, this đô thị has seen many changes.

Trong 10 năm vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh này tiếp tục có tương đối nhiều thay cho thay đổi.

Recently / In recent years / Lately

Recently, Toyota has released many new siêu xe models.

Gần phía trên, Toyota tiếp tục mang lại tung ra nhiều khuôn mẫu xe hơi mới nhất.

Never

I have never been to tướng Phu Quoc island.

Tôi ko khi nào cho tới hòn đảo Phú Quốc.

Ever

Have you ever lived far from your family?

Bạn tiếp tục sở hữu khi nào sinh sống xa thẳm gia đình?

Just

I have just had an interesting trip.

Tôi vừa vặn sở hữu một chuyến hành trình thú vị.

Already

He has had dinner already.

Anh ấy tiếp tục bữa tối rồi.

Yet

It has not rained yet.

Trời vẫn ko mưa.

Before

I haven’t seen anyone who is energetic lượt thích that before.

Tôi ko thấy ai tràn trề tích điện như thế trước đó.

*Lưu ý:

 • Nếu sau “since” là một trong mệnh đề, động kể từ rất cần được phân tách theo đuổi thì vượt lên trước khứ đơn. Dường như, “since” cũng là một trong liên kể từ nhằm thể hiện nay quan hệ nguyên vẹn nhân - thành quả. Đối với cách sử dụng này thì ko vận dụng quy tắc như thể với “since + mốc thời gian”.

 • Đối với thì thời điểm hiện tại triển khai xong, kể từ “ever” thông thường chỉ được sử dụng nhập thắc mắc, ko sử dụng nhập câu xác minh.

Xem thêm: Thì vượt lên trước khứ trả thành.

Vị trí của những trạng kể từ nhập thì thời điểm hiện tại trả thành

Các trạng kể từ nằm tại đứng không giống nhau nhập thì thời điểm hiện tại triển khai xong, ví dụ như sau:

Already, never, ever, just: đứng sau “have/has” và thông thường đứng trước V(pII) - Bên cạnh đó already cũng rất có thể đứng ở địa điểm cuối câu.

Ví dụ (Example):

 • I have already told my father to tướng stay at trang chính tonight.

 • He has finished his exercises already.

 • Tina has never met such a nice guy before.

 • The machine has been turned on just after being fixed by the engineer.

 • Have you ever take the chance to tướng become a champion?

Yet: Đứng bên trên địa điểm cuối câu và thông thường được dùng thật nhiều nhập câu phủ lăm le và câu nghi ngờ vấn.

Ví dụ (Example): Have you watch the last episode of trò chơi of Throne yet?

So far, recently, lately, up to tướng present, up to tướng this moment: đặt tại đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ (Example): I have seen her recently.

In/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: đứng ở địa điểm đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ (Example): My father has been working for this company for over the last 25 years.

Phân biệt thân ái thì thời điểm hiện tại triển khai xong và vượt lên trước khứ đơn

Trước không còn, cần thiết hiểu là thì thời điểm hiện tại triển khai xong và thì vượt lên trước khứ đơn đều có một vấn đề xẩy ra nhập vượt lên trước khứ. Điều đưa đến sự khác lạ thân ái 2 thì này là “mục đích trình diễn đạt” của những người rằng. Xét ví dụ sau:

 1. I did my homework.

 2. I have done my homework.

Hai câu đều chỉ hành vi “làm bài bác tập” tiếp tục xẩy ra nhập vượt lên trước khứ, tuy nhiên câu viết lách bên dưới dạng vượt lên trước khứ đơn nhấn mạnh vấn đề một hành vi xẩy ra bên trên 1 thời điểm tách biệt nhập vượt lên trước khứ và hành vi này không tồn tại liên kết gì với văn cảnh thời điểm hiện tại.

Trái lại, câu viết lách vị thời điểm hiện tại triển khai xong đã cho chúng ta biết rằng việc thực hiện bài bác tập luyện này còn có một links chắc chắn với văn cảnh nhập thời gian rằng. cũng có thể là nghề giáo đang được chất vấn hero “tôi” đã thử bài bác tập luyện về căn nhà ko, nên hành vi “đã làm” tăng thêm ý nghĩa với văn cảnh nhập hiện nay tại:

 1. Teacher: Have you done your homework?

 2. Student: I have done my homework. 

Xem thêm: Phân biệt thì vượt lên trước khứ đơn – thời điểm hiện tại triển khai xong – thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn.

Sử dụng nhập bài bác thi đua IELTS

Sử dụng thì thời điểm hiện tại triển khai xong nhằm tế bào miêu tả thực sự, trở thành tựu

Ví dụ nhập bài bác thi đua IELTS Speaking Part II - Describe a famous person that you are interested in:

Former professional football player Ronaldo has participated in numerous charitable events recently. (Cựu cầu thủ đá bóng có trách nhiệm Ronaldo tiếp tục nhập cuộc thật nhiều sự khiếu nại kể từ thiện thời gian gần đây.) - Sự thật

Ví dụ nhập bài bác thi đua IELTS Speaking Part II - Describe a friend you enjoy talking with:

The boy who has won multiple trophies in sport competitions is Cristiano, my best friend since childhood. (Cậu bé nhỏ tiếp tục giành được không ít thương hiệu trong số cuộc tử thi thao là Cristiano, người bạn tri kỷ nhất của tôi kể từ lúc còn nhỏ.) - Thành tựu.

Ví dụ nhập bài bác thi đua IELTS Speaking và Writing:

Additionally, exhaust gases emitted from vehicles has caused bad impact on human’s life. (Ngoài đi ra, khí thải thải đi ra kể từ những phương tiện đi lại giao thông vận tải làm cho tác động xấu xí cho tới cuộc sống đời thường của con cái người) - Sự thiệt.

Sử dụng thì thời điểm hiện tại triển khai xong nhằm kể về yếu tố không được giải quyết và xử lý xong

Ví dụ:

There is still a contentious discussion about whether animal testing should be prohibited. (Vẫn còn một cuộc thảo luận tranh giành cãi về sự việc sở hữu nên cấm test nghiệm động vật hoang dã hay là không.)

Tham khảo thêm: Viết lại câu thì thời điểm hiện tại triển khai xong | Cấu trúc và bài bác tập luyện sở hữu đáp án

Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại triển khai xong (Present Perfect Tense)

Bài tập luyện 1: Dựa nhập tín hiệu của những câu tiếp tục mang lại sẵn, triển khai xong những loại câu còn trống không với kể từ tương thích.

Khẳng định

Phủ định

Câu chất vấn Yes - No

I

I have been hungry.

1) I haven’t been hungry.

2) Have I been hungry?

you

You have been a good person. 

3)

4)

he

Xem thêm:

5)

He hasn’t been to tướng France.

6)

she

7)

8)

Has she been angry?

it

It has rained.

9)

10) 

we

11)

12)

Have we cooked dinner?

you

13)

You haven’t done bad things.

14)

they

15)

16)

Has John worked hard?

I

I have seen the film.

17)

18)

you

She has eaten the cake. 

19)

20)

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đích dựa vào văn cảnh được mang lại trước

1) Since 1940, the company ______________ trăng tròn projects.

a. creates

b. created

c. has created

d. was creating 

2) Yesterday Sarah ______________ the new movie.

a. watches

b. was watched

c. has watched

d. watched 

3) I have studied English ___________ 2019.

a. in

b. since

c. from 

d. when

4) In recent years, the government ____________ many violent Clip games.

a. banned

b. is banned

c. ban

d. has banned

5) Last year, our family ______________ to tướng travel to tướng Greece. 

a. has decided

b. decided

c. decides 

d. is deciding

6) ___________ ever lied to tướng anyone?

a. Did you

b. Was you

c. Have you

d. Will you

7) He _____________ 10 million dollars so sánh far.

a. has earned 

b. is earning

c. earns  

d. earned

8) Recently, there __________ many natural disasters.

a. are

b. will be

c. have been 

d. were

Bài tập luyện 3: Tạo câu với những kể từ mang lại sẵn

1) Recently / many / students / decide / study / abroad.

2) He / be / teacher / 40 years.

3) I / never / be / foreign country.

4) They / hire / 30 employees / since 2018.

5) We / meet / talented / young people / in the last few years.

6) It / be / good day.

7) Have/ you / ever/ meet / celebrity?

8) What / have / you / tự / this / cake?

Bài tập luyện 4: Dịch những câu tiếp sau đây quý phái giờ Anh dùng thì thời điểm hiện tại trả thành

1) Kể kể từ Khi tôi là một trong đứa trẻ con, tôi tiếp tục quí nghịch ngợm đàn piano.

2) Cho đến giờ, cô ấy ko khi nào ăn sushi.

3) Tôi đã thử bài bác tập luyện về căn nhà rồi, tuy nhiên thời điểm hôm nay tôi quên nó trong nhà.

4) Anh ấy tiếp tục sửa con xe khá, và giờ đây nó rất có thể hoạt động và sinh hoạt.

5) Trong trong những năm thời gian gần đây, nhiều loại động vật hoang dã tiếp tục trở thành tuyệt diệt.

6) Quý Khách tiếp tục khi nào viết lách nhật ký chưa?

7) Quý Khách tiếp tục ở đâu Tính từ lúc ngày hôm qua?

8) Tại sao cô ấy lựa chọn phát triển thành một ca sĩ?

Đáp án và giải thích

Bài tập luyện 1:

1) I haven’t been hungry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhất nên trợ động kể từ nên dùng là have, vấn đề hỗ trợ là tính kể từ hungry nên nên dùng động kể từ to-be.

2) Have I been hungry?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết trả trợ động kể từ have lên đầu câu.

3) You haven’t been a good person.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nên dùng là have, câu phủ lăm le cần thiết tăng not, vấn đề hỗ trợ là danh kể từ a good person nên nên dùng động kể từ to-be.

4) Have you been a good person?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết trả trợ động kể từ have lên đầu câu.

5) He has been to tướng France.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, vấn đề hỗ trợ là giới kể từ to nên nên dùng động kể từ to-be.

6) Has he been to tướng France?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết trả trợ động kể từ has lên đầu câu.

7) She has been angry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, vấn đề hỗ trợ là tính kể từ angry nên nên dùng động kể từ to-be.

8) She hasn’t been angry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, câu phủ lăm le cần thiết tăng not.

9) It hasn’t rained.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, câu phủ lăm le cần thiết tăng not, động kể từ phân tách V3 rained.

10) Has it rained?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết trả trợ động kể từ Has lên đầu câu.

11) We have cooked dinner.

Giải thích: Chủ ngữ số nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là have, động kể từ phân tách V3 cooked.

12) We haven’t cooked dinner.

Giải thích: Chủ ngữ số nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là have, câu phủ lăm le cần thiết tăng not, động kể từ phân tách V3 cooked.

13) You have done bad things.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nên dùng là have, động kể từ phân tách V3 done.

14) Have you done bad things?

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nên dùng là have, câu phủ lăm le cần thiết tăng not, động kể từ phân tách V3 done.

15) John has worked hard.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has. động kể từ phân tách V3 worked.

16) John hasn’t worked hard.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, câu phủ lăm le cần thiết tăng not, động kể từ phân tách V3 worked.

17) I haven’t seen the film.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhất nên trợ động kể từ nên dùng là have, câu phủ lăm le cần thiết tăng not, động kể từ phân tách V3 seen.

18) Have I seen the film?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết trả trợ động kể từ have lên đầu câu.

19) She hasn’t eaten the cake.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, câu phủ lăm le cần thiết tăng not, động kể từ phân tách V3 eaten.

20) Has she eaten the cake?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết trả trợ động kể từ has lên đầu câu.

Bài tập luyện 2:

1) Đáp án: c

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “since 1940”, người học tập nên cần chọn đáp án dùng thì động kể từ Hiện bên trên triển khai xong là has created.

2) Đáp án: d

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “yesterday”, một mốc thời hạn ví dụ nhập vượt lên trước khứ, người học tập nên cần chọn đáp án dùng thì động kể từ Quá khứ đơn là watched.

3) Đáp án: b

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu động kể từ phân tách ở Hiện bên trên triển khai xong “have studied”, người học tập nên cần chọn đáp án chứa chấp cụm kể từ chỉ thời hạn tương thích là since.

4) Đáp án: d

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại triển khai xong “in recent years” (trong trong những năm ngay sát đây), người học tập nên cần chọn đáp án dùng thì động kể từ thời điểm hiện tại triển khai xong là has banned.

5) Đáp án: b

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “last year” (năm ngoái), người học tập nên cần chọn đáp án dùng thì động kể từ vượt lên trước khứ đơn là decided.

6) Đáp án: c

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “ever” (đã bao giờ), người học tập nên cần chọn đáp án dùng trợ động kể từ thời điểm hiện tại triển khai xong là have you.

7) Đáp án: a

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “so far” (cho cho tới nay), người học tập nên cần chọn đáp án dùng thì động kể từ thời điểm hiện tại triển khai xong là has earned.

8) Đáp án: c

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “recently” (dạo ngay sát đây), người học tập nên cần chọn đáp án dùng thì động kể từ thời điểm hiện tại triển khai xong là have.

Bài tập luyện 3:

1) Đáp án: Recently, many students have decided to tướng study abroad.

Giải thích: Câu này thể hiện nay những Xu thế xẩy ra thời gian gần đây, bởi vậy nên dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là decided.

2) Đáp án: He has been a teacher for 40 years.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ vượt lên trước khứ kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực tía nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là been.

3) Đáp án: I have never been to tướng a foreign country

Giải thích: Câu này thể hiện nay một thưởng thức, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là been.

4) Đáp án: They have hired 30 employees since 2018.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ vượt lên trước khứ kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực tía nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là hired.

5) Đáp án: We have met many talented young people in the last few years.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ vượt lên trước khứ kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

6) Đáp án: It has been a good day.

Giải thích: Câu này thể hiện nay vấn đề xẩy ra ngay sát thời gian rằng, bởi vậy cần dùng thì HTHT. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực tía nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là been.

7) Đáp án: Have you ever met a celebrity?

Giải thích: Câu này thể hiện nay một thưởng thức, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

8) Đáp án: What have you done to tướng this cake?

Giải thích: Câu này thể hiện nay một thưởng thức, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là done.

Bài tập luyện 4:

1) Đáp án: Recently, many students have decided to tướng study abroad.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành vi chính thức kể từ vượt lên trước khứ kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

2) Đáp án: So far, she has never eaten sushi.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một thưởng thức, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Dấu hiệu thì thời điểm hiện tại triển khai xong là “so far”. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là eaten.

3) Đáp án: I have already done my homework, but today I forgot it at trang chính.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành động hoàn trở thành nhập vượt lên trước khứ tăng thêm ý nghĩa nhập thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là decided.

4) Đáp án: He has fixed the siêu xe, and now it works.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một hành động hoàn trở thành nhập vượt lên trước khứ tăng thêm ý nghĩa trong hiện bên trên, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là fixed.

5) Đáp án: In recent years, many kinds of animals have become extinct.

Giải thích: Câu này thể hiện nay một vấn đề xẩy ra ngay sát thời gian thời điểm hiện tại, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là become.

6) Đáp án: Have you ever written a diary?

Giải thích: Câu này thể hiện nay một thưởng thức, bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Dấu hiệu thì thời điểm hiện tại triển khai xong là “ever”. Chủ ngữ là danh từ ngôi loại hai nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là written.

7) Đáp án: Where have you been since yesterday?

Giải thích: Câu này thể hiện nay một vấn đề xẩy ra ngay sát thời gian thời điểm hiện tại bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Dấu hiệu của thì HTHT là “since yesterday”. Chủ ngữ là danh kể từ thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là been.

8) Đáp án: Why has she chosen to tướng be a singer recently?

Xem thêm: câu chúc giáng sinh hay

Giải thích: Câu này thể hiện nay một vấn đề xẩy ra ngay sát thời gian thời điểm hiện tại bởi vậy cần dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong. Dấu hiệu thì HTHT là “recently”. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực tía nên trợ động kể từ là has.

Tham khảo thêm: Bài tập luyện về thì thời điểm hiện tại triển khai xong cơ phiên bản cho tới nâng cao [có đáp án]

Trên đó là bài học kinh nghiệm về định nghĩa, cơ hội dùng, công thức thì thời điểm hiện tại trả thành (Present perfect tense) nhập giờ Anh kèm cặp những bài bác tập luyện sở hữu phân tích và lý giải đáp án cụ thể. Quý Khách học tập rất có thể nhằm lại comment phía bên dưới nội dung bài viết nếu như sở hữu thắc mắc và để được trả lời.