bảng đơn vị đo độ dài vuông

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

a) Các đơn vị chức năng đo chừng lâu năm kể từ rộng lớn cho tới bé: km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

b) Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay tắp lự nhau :

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo độ dài vuông

- Đơn vị rộng lớn tất tả 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ bé.

- Đơn vị nhỏ bé bởi 1/10 đơn vị rộng lớn.

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

a) Các đơn vị chức năng đo lượng kể từ nhỏ bé cho tới lớn: g, dag, hg, kilogam, yến, tạ, tấn

b) Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay tắp lự nhau :

- Đơn vị rộng lớn tất tả 10 phiên đơn vị chức năng bé

- Đơn vị nhỏ bé bởi 1/10 đơn vị lớn

3. Đề-ca-mét vuông

Đề-ca-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 1dam.

4. Héc-tô-mét vuông 

Héc-tô-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 1hm.

5. Mi-li-mét vuông

Mi-li-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 1mm.

6. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

a) 12km = ... m

b) 214m = ... dm

c) 27dm = ... mm

Giải:

a) 12km = 12000m

b) 214m = 2140dm

c) 27dm = 2700mm

Ví dụ 2: Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

a) 15 tạ = ... kg

b) 24 tấn = ... kg

c) 7kg = ... g

Giải:

a) 15 tạ = 1500kg

b) 24 tấn = 24 000kg

c) 7kg = 7000g

Ví dụ 3: Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

a) 14dam\(^2\) = ... m\(^2\)

b) 7hm\(^2\) = ... dam\(^2\)

c) 3cm\(^2\) = ... mm\(^2\)

Giải:

a) 14dam\(^2\) = 1400m\(^2\)

b) 7hm\(^2\) = 700dam\(^2\)

c) 3cm\(^2\) = 300mm\(^2\)

Ví dụ 4: Một xe vận tải chở 30 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ khối lượng 40kg, từng bao gạo nếp khối lượng 20kg. Hỏi xe pháo tê liệt chở từng nào tấn gạo?

Giải:

Lượng gạo tẻ là: 40 x 30 = 1200 (kg)

Lượng gạo nếp là: trăng tròn x 40 = 800 (kg)

Xem thêm: olm.vn lớp 5 đăng nhập

Lượng gạo tẻ và gạo nếp là: 1200 + 800 = 2000 (kg) = 2 (tấn)

Ví dụ 5: Người tớ dán ngay tắp lự nhau 500 con cái tem hình chữ nhật lên một tấm bìa hình vuông vắn cạnh lâu năm 1m, biết từng con cái tem sở hữu chiều lâu năm 3cm, chiều rộng lớn 22mm. Hỏi diện tích S phần bìa ko dán tem là từng nào xăng-ti-mét vuông?

Giải:

22mm = 2,2cm

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là: 1 x 1 = 1 (m\(^2\)) = 10 000 (cm\(^2\))

Diện tích từng con cái tem là: 3 x 2,2 = 6,6 (cm\(^2\))

Diện tích 500 con cái tem là: 6,6 x 500 = 3300 (cm\(^2\))

Diện tích phần bìa ko dán tem là: 10 000 - 3300 = 6700 (cm\(^2\))

C. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Viết số hoặc phân số phù hợp nhập điểm chấm:

a) 1mm = ... m

b) 1cm = ... dm

c) 1dam = ... km

Bài 2: Viết số hoặc phân số phù hợp nhập điểm chấm:

a) 1kg = ... tạ

b) 1g = ... kg

c) 1 tạ = ... tấn

Bài 3: Viết số hoặc phân số phù hợp nhập điểm chấm:

a) 450hm\(^2\) = ... km\(^2\) ... hm\(^2\)

b) 6240m\(^2\) = ... dam\(^2\) ... m\(^2\)

c) 3750mm\(^2\) = ... cm\(^2\) ... mm\(^2\)

Bài 4: Viết những số đo bên dưới dạng số đo sở hữu đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông:

a) 3km\(^2\) 3hm\(^2\) = ...

b) 16km\(^2\) 267m\(^2\) = ... 

Bài 5: Một team người công nhân nhập tía ngày sửa được 2km lối. Ngày loại nhất team sửa được 620m lối, ngày loại nhì sửa được số mét lối gấp hai ngày loại nhất. Hỏi ngày loại tía team người công nhân tê liệt sửa được từng nào mét đường?

Bài 6: Viết tiếp nhập điểm chấm:

a) Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn tất tả ... đơn vị chức năng nhỏ bé.

- Đơn vị nhỏ bé bởi ... đơn vị chức năng rộng lớn.

b) Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn tất tả ... đơn vị chức năng nhỏ bé.

- Đơn vị nhỏ bé bởi ... đơn vị chức năng rộng lớn.

c) Hai đơn vị chức năng đo diện tích S ngay tắp lự nhau:

- Đơn vị rộng lớn tất tả ... đơn vị chức năng nhỏ bé.

- Đơn vị nhỏ bé bởi ... đơn vị chức năng rộng lớn.

Bài 7: Trong một ku người dân mới mẻ, người tớ sử dụng 1/2 diện tích S khu đất nhằm thực hiện lối đi và những công trình xây dựng công nằm trong, nửa diện tích S khu đất sót lại được chia đều cho các bên trở thành 2000 miếng hình chữ nhật, mỗi từng miếng sở hữu chiều rộng lớn 10m, chiều lâu năm 25m nhằm xây nhà tại. Hỏi diện tích S quần thể người ở này là từng nào ki-lô-mét vuông?

Bài 8: Một xe pháo chở 12 tạ gạo tẻ và 80 yến gạo nếp. Tính lượng gạo xe pháo tê liệt chở được.

Bài 9: Một người lên đường xe pháo máy kể từ A qua loa C cho tới B. Đoạn lối AC ngắn thêm phần đường CB là 13km 500m. Tính quãng lối AB, biết phần đường AC bằng \(\dfrac{2}{5}\) đoạn lối CB.

Xem thêm: nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời

Bài 10: Cửa sản phẩm sở hữu số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là 1 trong những tạ 50kg. Sau khi cung cấp lên đường 25kg gạo từng loại thì sót lại lượng gạo nếp bằng  \(\dfrac{2}{5}\) lượng gạo tẻ. Hỏi khi đầu siêu thị sở hữu từng nào ki-lô-gam gạo từng loại?

Học sinh học tăng các bài giảng tuần 5 nhập mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên suckhoedoisong.edu.vn để hiểu rõ bài tốt rộng lớn.

Bài học tuần 5