web tính điểm trung bình môn cả năm

Tính điểm tầm môn học tập HKI, HKII, cả năm cực kỳ đơn giản và giản dị với khí cụ trực tuyến hoặc qua chuyện tệp tin Excel với công thức sẵn nhằm thầy cô nhập điểm cho tới từng môn học tập và đem tức thì được sản phẩm.

Điểm tầm môn sẽ tiến hành tổ hợp của điểm đánh giá thông thường xuyên như đánh giá mồm..., điểm đánh giá lịch và điểm đánh giá học tập kỳ. Và nhằm mục tiêu gom những thầy thầy giáo đơn giản dễ dàng rộng lớn trong các công việc tính điểm tầm môn học tập thì bên dưới đó là 2 khí cụ có trước nhằm thầy cô nhập điểm số và hiển thị sản phẩm tầm môn cho tới học tập kỳ và cả năm.

Bạn đang xem: web tính điểm trung bình môn cả năm

Ngoài đi ra bố mẹ học viên hoàn toàn có thể truy vấn nhập trang web VnEdu nhằm bám theo dõi điểm đua nhưng mà thầy thầy giáo đăng tải. quý khách bám theo dõi điểm đua VnEdu nhập nội dung bài viết tiếp sau đây.

  • VnEdu tra cứu vãn điểm như nào?

1. Tính điểm TB môn online vì chưng khí cụ tự động động

Các thầy cô lựa chọn khối và lựa chọn lớp học tập rồi điền điểm TB cho tới từng môn học tập hiển thị, ví dụ Toán nhập 7,5 rồi nhấn Xem kết quả ở bên dưới.

Tính điểm TB môn học tập online

2. Tính điểm TB môn học tập vì chưng tệp tin Excel

Công cụ tính điểm tầm môn vì chưng tệp tin Excel được tiến hành vì chưng TH.S Đoàn Trọng Bình - Phó Hiệu trưởng ngôi trường trung học phổ thông Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh, mối cung cấp bên trên trang web hatinh.edu.vn.

Các thầy cô truy vấn nhập links tiếp sau đây rồi chuyên chở tệp tin về và bung file.

Xem thêm: lời bài hát thơ tình của núi

  • Tải tệp tin Excel tính điểm TB môn

Trong tệp tin bung file tiếp tục có một tệp tin doc chỉ dẫn dùng và 1 tệp tin Excel nhằm thầy cô nhập điểm cho tới từng môn học tập. Bảng Excel tính điểm tầm này tiếp tục vận dụng cho tới khối trung học phổ thông.

Các thầy cô nhập Họ thương hiệu học viên, học viên nữ giới thì nhấn X còn học viên nam giới vứt trống rỗng. Tiếp tục nhập điểm số môn học tập theo phương thức kể từ 0 cho tới 100, ví dụ điểm TB môn là 7,5 thì nhập 75. Điểm tầm cả học tập kỳ tự động hóa hiển thị.

File Excel tính điểm TB môn học tập

3. Cách tính điểm tầm môn trung học cơ sở, THPT

Công thức tính điểm tầm môn học tập kỳ

Tính điểm TB môn học tập kỳ

Xem thêm: kiểm tra tiền điện thoại

Trong đó:

  • ĐGTX: Tổng điểm đánh giá, nhận xét thông thường xuyên
  • ĐGGK: Điểm đánh giá, nhận xét thân ái kì
  • ĐGCK: Điểm đánh giá, nhận xét cuối kì
  • ĐGTX: Điểm đánh giá, nhận xét thông thường xuyên

Cách tính điểm tầm môn cả năm

Điểm tầm môn cả năm là tầm nằm trong của điểm tầm môn học tập kỳ 1 với điểm tầm môn học tập kỳ 2 (điểm tầm môn học tập kỳ 2 tính thông số 2).

Điểm TB môn cả năm