vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài xích 16 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

 Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào chi phí ?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải việc tiếp tục mang đến theo dõi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số chi phí mua sắm \(1m\) vải vóc = số chi phí mua \(6m\) vải vóc \(:6\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(10m\) vải vóc = số chi phí mua \(1m\) vải vóc \(\times 10\).

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

                                 Đáp số: 150 000 đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Có 100 cái bánh mềm chia đều cho các bên nhập 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy sở hữu từng nào cái bánh mềm ?

Tóm tắt:

25 vỏ hộp : 100 cái bánh

6 vỏ hộp :   ... cái bánh ?

Phương pháp giải:

Giải việc tiếp tục mang đến theo dõi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số cái bánh sở hữu trong một vỏ hộp = số cái bánh nhập 25 vỏ hộp : 25.

- Tìm số cái bánh sở hữu nhập 6 vỏ hộp = số cái bánh sở hữu trong một hộp × 6.

Lời giải chi tiết:

Số cái bánh mềm sở hữu trong một vỏ hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số cái bánh mềm sở hữu nhập 6 vỏ hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

                                   Đáp số: 24 cái bánh.

Bài 3

Một team trồng cây, tầm cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi nhập 21 ngày team ê trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

Giải việc tiếp tục mang đến theo dõi cách thức "tìm tỉ số": 

- Tìm tỉ số thân thích 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày cấp 7 ngày từng nào đợt thì số cây cỏ được nhập 21 ngày cũng cấp số cây cỏ được nhập 7 ngày từng ấy đợt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

7 ngày   : 1000 cây

21 ngày : ... cây ?

Xem thêm: trên người ta có một con rồng

Cách giải :

21 ngày cấp 7 ngày số đợt là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây team ê trồng được nhập 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

                                        Đáp số: 3000 cây.

Bài 4

Số dân ở một xã lúc này sở hữu 5000 người.

a) Với nút tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã ê gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nút tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã ê gia tăng từng nào người ?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc vì chưng cách thức "tìm tỉ số":

- Tìm tỉ số thân thích 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tạo thêm = 21 ×  tỉ số thân thích 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tạo thêm =  15 ×  tỉ số thân thích 5000 người và 1000 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

    5000 người:   tăng ... người ?

b) 1000 người:   tăng 15 người

    5000 người:   tăng ... người ?

Bài giải

a) 5000 người cấp 1000 người số đợt là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã ê gia tăng sau một năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã ê gia tăng sau một năm là :

15 × 5 = 75 (người)

                                 Đáp số: a) 105 người ;

                                               b) 75 người.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 17 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài xích 17 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài xích 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 19 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài xích 19 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài đôi mươi : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài xích đôi mươi : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 21 : Ôn tập luyện : Bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 VBT toán 5 bài xích 21 : Ôn tập luyện : Bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: hàm countif nhiều điều kiện

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.