vở bài tập toán lớp 4 trang 21


Đặt tính rồi tính. 48 x 32 Cửa mặt hàng với 25 bao gạo, từng bao chứa chấp 45 kilogam gạo. Cửa mặt hàng vẫn bán tốt 12 bao gạo cơ.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 21

Đặt tính rồi tính.

48 x 32

208 x 44

3 207 x 26

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho những chữ số ở và một mặt hàng trực tiếp cột cùng nhau.  

- Thực hiện nay nhân theo thứ tự kể từ cần lịch sự trái khoáy.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Câu 2

Nối từng luật lệ tính với sản phẩm của luật lệ tính cơ.

Phương pháp giải:

Thực hiện nay những luật lệ tính rồi nối với sản phẩm phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Cửa mặt hàng với 25 bao gạo, từng bao chứa chấp 45 kilogam gạo. Cửa mặt hàng vẫn bán tốt 12 bao gạo cơ. Hỏi siêu thị còn sót lại từng nào ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Bước 1. Tìm số bao gạo còn sót lại = số bao gạo siêu thị với – số bao gạo vẫn bán

Bước 2. Số kilogam gạo siêu thị còn sót lại = khối lượng của từng bao x số bao gạo siêu thị còn

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 25 bao gạo

Xem thêm: câu chúc giáng sinh hay

Mỗi bao: 45 kg

Đã bán: 12 bao gạo

Còn: ? kilogam gạo

Bài giải

Cửa mặt hàng còn sót lại số bao gạo là:

25 – 12 = 13 (bao)

Cửa mặt hàng còn sót lại số ki-lô-gam gạo là:

45 x 13 = 585 (kg)

Đáp số: 585 kilogam gạo

Câu 4

>; <; = ?

a)  107 x 18  ……. 18 x 107

b) 74 x 25  ……..  74 x 13 + 74 x 11

Phương pháp giải:

a) sát dụng đặc điểm uỷ thác hoán của luật lệ nhân a x b = b x a

b) sát dụng nằm trong thức a x b + a x c = a x (b + c)

Lời giải chi tiết:

a)  107 x 18 = 18 x 107

b) Ta có: 74 x 13 + 74 x 11 = 74 x (13 + 11) = 74 x 24

    Mà 74 x 25 > 74 x 24

Vậy 74 x 25 > 74 x 13 + 74 x 11


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Kết nối học thức - Xem ngay

Xem thêm: bảng đơn vị đo mét vuông

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết gom con cái lớp 4 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.