viết lại câu tiếng anh

Trong khi tiếp xúc, khi cần vấn đáp thắc mắc hoặc khi cần nói tới một chủ thể, các bạn gặp gỡ cần yếu tố nhắc lên đường nhắc nhở lại một cấu hình câu độc nhất khiến cho cuộc tiếp xúc trở thành nhàm ngán. Vì vậy, vô nội dung bài viết thời điểm hôm nay, TOPICA NATIVE tiếp tục giúp đỡ bạn tổ hợp những cấu trúc ghi chép lại câu giờ Anh nhằm rất có thể tiếp xúc trôi chảy, lôi cuốn rộng lớn nhé!

Bạn đang xem: viết lại câu tiếng anh

Xem thêm:

 • 80 Mẫu câu tiếp xúc với những người quốc tế vày giờ Anh như người phiên bản địa
 • Cấu trúc No sooner là gì? Cách dùng cấu hình No sooner chuẩn chỉnh xác nhất!

1. Tại sao cần ghi chép lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài bác luyện ghi chép lại câu của đề bài bác thì tất cả chúng ta còn dùng những cấu hình ghi chép lại câu trong mỗi tình huống bên dưới đây:

 • Khi mong muốn câu vấn đáp không biến thành nhắc nhở lại thắc mắc và trở thành hoặc hơn
 • Sử dụng cấu hình hoạt bát rộng lớn, rời nhàm chán
 • Chuyển kể từ dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị động
 • Chuyển kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp
 • Sử dụng trong mỗi tình huống về đảo ngữ vô câu giờ Anh

2. Các cấu hình ghi chép lại câu vô giờ Anh

Dưới phía trên TOPICA tiếp tục ra mắt cho tới các bạn những cấu hình ghi chép lại câu bất biến nghĩa vô giờ Anh. Hãy nằm trong theo dõi dõi nhé!

2.1 Cấu trúc ghi chép lại câu 1

Viết lại câu giờ Anh dùng những kể từ, cụm kể từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due lớn, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go lớn work.

Because of the rain, we can’t go lớn work.

(Bởi vì như thế trời mưa, nên Cửa Hàng chúng tôi ko thể đi làm việc được)

2.2 Cấu trúc ghi chép lại câu 2

Chuyển thay đổi câu vô giờ Anh đem những kể từ, cụm kể từ chỉ sự trái khoáy ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued lớn study our lessons.

(Mặc mặc dù cực kỳ tiếng ồn ào, tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn nối tiếp học tập cho tới kết thúc bài)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến vấp “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vã 5 chuyến.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo dõi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.3 Cấu trúc ghi chép lại câu 3

Cách ghi chép lại câu dùng cấu hình so thatsuch that (quá … cho tới nổi mà) lên đường với tính từ/danh từ

S + be/ V + so sánh + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Các công thức ghi chép lại câu vô giờ Anh - cấu hình so sánh that và such that

Các công thức ghi chép lại câu vô giờ Anh – cấu hình so sánh that và such that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants lớn see it.

↔ It is such a boring film that no one wants lớn see it.

(Cái phim này ngán cho tới nổi tuy nhiên chẳng ai mong muốn coi nó hết)

2.4 Cấu trúc ghi chép lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) người sử dụng thay cho thế với cấu hình enough

S + V + too + Adj. + lớn V

⇔ not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá Khủng nhằm rất có thể đem vừa phải dòng sản phẩm váy kia)

Xem vớ tần tật về Cách tạo hình câu phủ tấp tểnh vô câu ko thể vứt qua!

2.5 Cấu trúc ghi chép lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. cho tới mức) người sử dụng thay cho thế với cấu hình too to (quá … đến mức độ ko thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him lớn wear.

(Mấy song giầy này quá nhỏ nhắn đối với dòng sản phẩm chân của anh ấy ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us lớn answer.

(Câu căn vặn quá khó khăn cho tới nổi không có ai vô Cửa Hàng chúng tôi tìm kiếm ra câu trả lời)

2.6 Cấu trúc ghi chép lại câu 6

Cách ghi chép lại câu vô giờ Anh với cấu hình find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + lớn V

Viết lại câu là một trong dạng bài bác luyện phổ biển lớn vô Tiếng Anh

Viết lại câu là một trong dạng bài bác luyện phổ biển lớn vô giờ Anh

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm nhận thấy sinh sống ở vùng quê là sự trở ngại so với mình)

2.7 Cấu trúc ghi chép lại câu 7

Viết lại câu ĐK tương đương vô giờ Anh

Câu gốc Câu ghi chép lại Ví dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2 If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1 I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out

2.8 Cấu trúc ghi chép lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not quý phái unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được thay cho thay đổi loại câu ĐK, chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ tấp tểnh hoặc nghi ngại vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta rất có thể lên đường dã ngoại)

2.9 Cấu trúc ghi chép lại câu 9

Viết lại câu với thì lúc này trả thành quý phái thì quá khứ đơn (dùng công ty ngữ fake ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + [thời gian] + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã tía năm Tính từ lúc thời khắc Huân và Vy kết hôn)

2.10 Cấu trúc ghi chép lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai wish + someone + would + bare infinitive She won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy tiếp tục trở lại đây)

Câu ước ở hiện tại tại wish + someone + V2/-ed I don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi đem hật nhiều tiền)

Câu ước ở quá khứ wish + someone + had + V3/-ed I didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi ước gì bản thân có thể nói rằng rằng tôi yêu thương anh ấy)

2.11 Cấu trúc ghi chép lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì lúc này trả thành phủ định quý phái thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu hình when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

 • I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cùng tôi gặp gỡ Lucy là lúc Cửa Hàng chúng tôi rời khỏi trường)

 • I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi gặp gỡ anh tao chuyến cuối khi tôi vẫn tồn tại là học tập sinh)

2.12 Cấu trúc ghi chép lại câu 12

Chuyển câu ở thì quá khứ đơn quý phái thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn tiếp tục đùa ghi-ta kể từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

2.13 Cấu trúc ghi chép lại câu 13

Viết lại câu giờ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn thực hiện gì)

Cấu trúc it takes time

Cấu trúc it takes time

S + V + … + [thời gian]

⇔ It takes/took + someone + [thời gian] + lớn V

Ví dụ: Betty walks lớn school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk lớn school.

(Betty tổn thất 15 phút nhằm đi dạo cho tới trường)

2.14 Cấu trúc ghi chép lại câu 14

Chuyển thay đổi người sử dụng cấu hình it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Nam didn’t go trang chính until he finishes all the tasks.

It was not until Nam finished all the tasks that he went trang chính.

(Mãi cho đến khi Nam hoàn thiện kết thúc không còn từng việc làm thì cậu mới mẻ về nhà)

2.15 Cấu trúc ghi chép lại câu 15

Các dạng cấu hình ghi chép lại câu đối chiếu vô giờ Anh:

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu rộng lớn trở thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt Nam là tổ quốc xinh đẹp tuyệt vời nhất theo dõi ý kiến của tôi ↔ Theo thân quen điểm của tôi, ko điểm này đẹp nhất vày Việt Nam)

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu vày trở thành đối chiếu rộng lớn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi ko lớn vày bánh của cậu tao ↔ Bánh của cậu tao to ra thêm bánh của tôi)

 Xem thêm: Ghi ghi nhớ và phân biệt cách sử dụng Most, most of, almost, và the most vô giờ Anh

2.16 Cấu trúc ghi chép lại câu 16

Chuyển cấu hình started/began quý phái thì lúc này trả thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began lớn learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập giờ Anh kể từ tứ năm trước)

2.17 Cấu trúc ghi chép lại câu 17

Cách ghi chép lại câu giờ Anh với cấu hình This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi ko khi nào coi bộ phim truyện này trước đây)

 Xem cách sử dụng cụ thể bên trên This is the first time

2.18 Cấu trúc ghi chép lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go lớn bed.

↔ It‘s (high/about) time you went lớn bed.

(Đã cho tới khi con cái lên đường ngủ rồi đấy)

2.19 Cấu trúc ghi chép lại câu 19

Các dạng ghi chép lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…

Công thức ghi chép lại câu giờ Anh - câu ý kiến đề nghị tương đồng

Công thức ghi chép lại câu giờ Anh – câu ý kiến đề nghị tương đồng

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

 • Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao tất cả chúng ta ko lên đường đi dạo đi? ↔ Cô gái ý kiến đề nghị rời khỏi ngoài dạo)

 • Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến vấp “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vã 5 chuyến.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo dõi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.trăng tròn Cấu trúc ghi chép lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu công ty động Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V People say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said lớn + V hoặc lớn have V3/-ed People say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said lớn drink a lot of wine.

2.21 Cấu trúc ghi chép lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly whenno sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than vãn + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go trang chính, he showed up.

Hardly had I gone trang chính when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau khoản thời gian tôi về mái ấm thì anh tao xuất hiện)

2.22 Cấu trúc ghi chép lại câu 22

Dùng cấu hình Supposed lớn V

Xem thêm: vẽ công viên đơn giản

It’s one’s duty lớn vì thế something

⇔ S + be + supposed lớn vì thế something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect u.

↔ You are supposed lớn protect me.

2.23 Cấu trúc ghi chép lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S +  prefer + doing st lớn doing st

⇔ S + would rather + vì thế st than vãn vì thế st

Ví dụ: I prefer staying at trang chính lớn hanging out with him.

↔ I would rather stay at trang chính than vãn hầm out with him.

(Con thà ở trong nhà còn rộng lớn đi dạo với hắn ta)

2.24 Cấu trúc ghi chép lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would preferwould rather

S + would prefer + sb + lớn V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko quí con cái thức khuya đâu)

Xem thêm: Ngữ pháp giờ Anh: Cấu trúc Would rather – Kiến thức và bài bác tập

2.25 Cấu trúc ghi chép lại câu 25

Cấu trúc so sánh that/ in order that (trong tình huống công ty kể từ ở cả hai câu là không giống nhau)

S + V + so sánh that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV nhằm Cửa Hàng chúng tôi rất có thể ngủ)

2.26 Cấu trúc ghi chép lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện ê ko xứng đáng nhằm buồn đâu)

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi ghi nhớ được những cấu hình ghi chép lại câu

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi ghi nhớ được những cấu hình ghi chép lại câu

2.27 Cấu trúc ghi chép lại câu 27

Sử dụng cấu hình cảm thán HowWhat

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy thời gian nhanh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so sánh beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một trong người đàn bà xinh đẹp)

2.28 Cấu trúc ghi chép lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

 • Need lớn V

⇔ lớn be necessary (for sb) + lớn V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you lớn come here.

(Ah không cần thiết phải cho tới phía trên đâu)

 • Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer vì thế I love you.

↔ I no more love you.

(Anh ko còn  yêu thương em nữa)

2.29 Cấu trúc ghi chép lại câu 29

Sử dụng cấu hình used to tương tự với cấu hình accustomed to

S + be accustomed lớn + V-ing/N

⇔ S + be used lớn + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần thiết phải cho tới phía trên đâu)

2.30 Cấu trúc ghi chép lại câu 30

Dùng to infinitive thay cho thế cho tới cấu hình because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + lớn V

Ví dụ: She studies hard because she wants lớn pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập chuyên cần vì như thế mong muốn đậu kỳ thi)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến vấp “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vã 5 chuyến.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo dõi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Video 3 mẹo ghi chép lại câu giờ Anh

4. Bài luyện ghi chép lại câu vô giờ Anh (có đáp án)

Để gia tăng kỹ năng và kiến thức về những công thức ghi chép lại câu vừa phải học tập phía trên, hãy nằm trong TOPICA thực hiện các dạng bài bác luyện ghi chép lại câu vô giờ Anh bên dưới nhé!

Bài luyện 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

 1. The man was furious. (adjective)
 2. The council would not collect the rubbish. (verb)
 3. We watched a film on birds. (preposition)
 4. The bus was late because of the bad traffic. (clause order)
 5. The gate was opened by a guard. (active tense)
 6. When she got trang chính, the door was unlocked (time clause position)
 7. She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)
 8. The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)
 9. I can’t go lớn work on time because it rains so sánh heavily
 10. I often played kite flying when I was a child
 11. We discuss environmental change issues
 12. It appears that it is raining
 13. She has interest in practicing aerobics in her miễn phí time

Bài luyện 2: Bài luyện ghi chép lại câu bất biến nghĩa

1. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave u a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

Bài luyện ghi chép lại câu vô giờ Anh đem đáp án

Bài luyện ghi chép lại câu vô giờ Anh đem đáp án

8. I think the owner of the siêu xe is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell u about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài luyện 3: Bài luyện ghi chép lại câu không thay đổi nghĩa

 1. I can’t go lớn work on time because it rains so sánh heavily => ………………………………………
 2. I often played kite flying when I was a child => ………………………………………
 3. We discuss about environmental change issues => ………………………………………
 4. It appears that it is raining => ……………………………………..
 5. She has an interest in practicing aerobics in her miễn phí time => ……………………………………..
 6. Police asked him lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….
 7. She always speaks no care => ………………………………………………………….
 8. She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….
 9. He speaks so sánh soft that we can’t hear anything => …………………………………….
 10. Because she is absent from school => …………………………………………………
 11. It was an interesting film => …………………………………………………………….
 12. I don’t think she loves u => ……………………………………………………

Bài luyện 4: Viết lại câu nghĩa ko thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than vãn anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than vãn a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài luyện 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so sánh much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I vì thế after a siêu xe journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than vãn buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this thành phố.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài luyện 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought u a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place lớn buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t lose weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered lớn be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than vãn there used lớn be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài bác tập

Đáp án bài bác luyện ghi chép lại câu vô giờ Anh

Đáp án bài bác luyện ghi chép lại câu vô giờ Anh

Đáp án bài bác 1

 1. The man was angry.
 2. The council refused lớn collect the rubbish.
 3. We watched a film about birds.
 4. Because of the bad traffic, the bus was late.
 5. A guard opened the gate.
 6. The door was unlocked when she got trang chính.
 7. She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.
 8. The game was cancelled because of the rain.
 9. I can’t go lớn work on time because of heavy rain.
 10. I am used lớn playing kite flying when I was a child.
 11. We have a discussion about environmental change issues.
 12. It is likely that it is raining.
 13. She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.

Đáp án bài bác 2

 1. My mother doesn’t play volleyball anymore.
 2. She suggests going fishing.
 3. I was given a dress on my birthday.
 4. He invited u for orange juice.
 5. I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.
 6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.
 7. It takes four hours lớn drive from Nam Dinh lớn Ha Noi.
 8. The owner of the siêu xe is thought lớn be abroad.
 9. I wish he had told u about it.
 10. The rain was too heavy for you lớn go swimming.

Đáp án bài bác 3

 1. I can’t go lớn work on time because of heavy rain.
 2. I am used lớn playing kite flying when I was a child.
 3. We have a discussion about environmental change issues.
 4. It is likely that it is raining.
 5. She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.
 6. Police have him identify the other man in the next room.
 7. She is always careless about her words.
 8. It takes her 5 years lớn learn English.
 9. He does not speak softly.
 10. Because of her absence from school.
 11. What an interesting film!
 12. At no time vì thế I think she loves u.

Đáp án bài 4

 1. In his recent article, Bob Lee was critical of the government’s new transport policy.
 2. The company’s recruitment policy has been under review for the last three months.
 3. He couldn’t possibly have taken the money by mistake.
 4. Only after he had done a lot of research did he begin lớn write the book.
 5. The excuse for the declairation of war was the defence of their territorial rights.
 6. I feel lượt thích a fish out of water in the new office.
 7. The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than vãn anywhere else in the world. Or: The average height// size of skyscraper in the USA is greater than vãn anywhere else in the world.
 8. Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.
 9. Julian was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.
 10. Complete application forms must be handed in// returned// redeived// submitted by// no later then 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Đáp án bài bác 5

 1. I wish I hadn’t spent so sánh much money
 2. How high the mountain is?
 3. I feel more tired after a train journey than vãn after a siêu xe journey.
 4. Buses aren’t as fast as buses.
 5. Turning off the light, he went out.
 6. There are usually lots of information in a theatre program
 7. He started collecting stamps five years ago.
 8. People are selling more newspapers in this thành phố.
 9. Their son was being given some presents when we came.
 10. Sorting out his stamps takes him two hours.

Đáp án bài 6

 1. A nice blouse was bought for u by my mother.
 2. The company is said lớn be in difficulty.
 3. If you sunbathe, you can get a suntan.
 4. We were asked lớn wait for a few minutes
 5. I asked her Where was the best place lớn buy souvenirs
 6. Unless you stop eating much, you won’t lose weight
 7. It is necessary lớn know English.
 8. Everyone considers May Day is the day of the working class.
 9. We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare’s was born.
 10. There didn’t use lớn be heavy lorries on the road

Trên phía trên, TOPICA vừa phải ra mắt cho tới các bạn 30 cấu trúc ghi chép lại câu giờ Anh hao hao bài bác luyện ghi chép lại câu giờ Anh. Hi vọng những kỹ năng và kiến thức kể từ TOPICA NATIVE tiếp tục tương hỗ cho mình vô quy trình học tập giờ Anh. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng và thành công xuất sắc.

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người vất vả.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến vấp “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vã 5 chuyến.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủi ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cấp 4 tài năng nước ngoài ngữ theo dõi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

Xem thêm: vẽ công chúa