Very good là gì

 - 
được ước ao muốn hoặc được chấp thuận.

Bạn đang xem: Very good là gì


Ví dụ: We started today's game against Kent in a good position although we did thua trận a few too many wickets after tea.

Chúng tôi bắt đầu trận đấu hôm ni với Kent ở một vị trí tốt mặc dù chúng tôi đã mất quá nhiều bấc sau khoản thời gian uống trà.


có những phẩm chất cần thiết mang đến một vai trò cụ thể.

Ví dụ: A good standard of maths is also required as there is a high mathematical nội dung khổng lồ the course.

Một tiêu chuẩn tốt của toán học cũng được yêu cầu vì có một nội dung toán học cao mang lại khóa học.


sở hữu hoặc thể hiện đức hạnh đạo đức.

Xem thêm: Hiểu Về Boxplot Là Gì ? Bài Giảng 17: Biểu Đồ Hộp (Box Plot)


Ví dụ: We would lượt thích khổng lồ keep up the good work so please tư vấn the collections next weekend.

Chúng tôi muốn tiếp tục công việc tốt vì vậy hãy ủng hộ các bộ sưu tập vào cuối tuần tới.


Ví dụ: Dogs help us over the rough spots in life, just as they are always there to lớn mô tả in the good times.

Chó giúp chúng ta vượt qua những điểm khó khăn trong cuộc sống, giống như chúng luôn ở đó để chia sẻ những lúc tốt đẹp.


Ví dụ: Draw back the curtains & drapes and give all those windows a good clean both inside and out.

Xem thêm: Ý Nghĩa Màu Tím Có Ý Nghĩa Gì, Ý Nghĩa Của Màu Tím Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống


Vẽ lại rèm cửa và rèm cửa và làm sạch tất cả các cửa sổ đó cả vào lẫn ngoài.


được sử dụng cùng với tên của Thiên Chúa hoặc một biểu hiện liên quan lại như một câu cảm thán về sự ngạc nhiên hoặc tức giận tột độ.
*

*

*


Chuyên mục: Chia sẻ