vẽ tranh đề tài văn nghệ

Đang vận tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu giới hạn coi trước, nhằm coi rất đầy đủ mời mọc chúng ta lựa chọn Tải xuống

Bạn đang xem: vẽ tranh đề tài văn nghệ

Thông tin yêu tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

Xem thêm: cô bé bán diêm lớp 6

Xem thêm: a closer look 2 unit 7 lớp 9

Líp 6c Gi¸o viªn: §ç ThÞ H­êng BÀI 30: VẼ TRANH §Ò tµi: §Ò tµi ThÓ thao, v¨n nghÖ. 4 2 3 1 Hoạt động văn nghệ - Múa, hát (đơn ca, tốp ca) - Biểu thao diễn những điệu hát cổ (quan chúng ta, chèo, cải lư ơng .) - Diễn kịch, thao diễn năng động I. Tìm và lựa chọn nội dung 1 2 3 4 1 Hoạt động thể thao - Đá bóng, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chạy, nhảy cao, nhảy xa cách, lượn lờ bơi lội, võ thuật, đua thuyền . - Thể dục tay ko, thể dục khí cụ, thể dục tiết điệu . I. Tìm và lựa chọn nội dung 4 2 6 1 5 3 Hoạt động group Tìm những tranh vẽ về: thể thao, văn nghệ? Nhận xét về :hình hình họa chủ yếu, hình hình họa phụ, sắc tố những bức tranh 1 3 4 6 II. C¸ch vÏ I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi [...]... số bài vẽ của họa sỹ và học viên Nguyễn Hồng Lan - Lớp 6A Phạm Thu Trang lớp 6D Mai Chi Lớp 6A Minh Anh Lớp 6B Hoạ sĩ Mai Lân Hoạ sĩ Degas Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái Hoạ sĩ Mai Lân III Thực hành Thể hiện nay xúc cảm của tớ với những hoạt động và sinh hoạt thể thao, văn nghệ bên trên mẫu giấy A4 Nhận xét về nội dung , bố cục tổng quan, hình vẽ, sắc tố của những bài vẽ bên trên Hướng dẫn về ngôi nhà 1 Hoàn thiện bài bên trên lớp 2 Chuẩn bị bài bác. .. hoạt động và sinh hoạt thể thao, văn nghệ bên trên mẫu giấy A4 Nhận xét về nội dung , bố cục tổng quan, hình vẽ, sắc tố của những bài vẽ bên trên Hướng dẫn về ngôi nhà 1 Hoàn thiện bài bên trên lớp 2 Chuẩn bị bài học tập sau h 3 Thể hiện nay đề tài thể thao, văn nghệ qua quýt những vật liệu không giống . ko, thể dục thể thao khí cụ, thể dục thể thao tiết điệu . I. Tìm và lựa chọn nội dung 4 2 6 1 5 3 Hoạt động group Tìm những tranh giành vẽ về: thể thao, văn nghệ? Nhận xét về :hình. động thể thao - Đá bóng, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chạy, nhảy cao, nhảy xa cách, lượn lờ bơi lội, võ thuật, đua thuyền . - Thể dục tay ko, thể dục thể thao

- Xem thêm thắt -

Xem thêm: Bài 30:Vẽ tranh giành chủ đề Thể thao ,văn nghệ, Bài 30:Vẽ tranh giành chủ đề Thể thao ,văn nghệ,

Hình hình họa liên quan

Từ khóa liên quan